Kouvolan kaupunki ja Kymsote suunnittelevat monimuotoista hyvinvointiasemaa Jaalaan

Kouvolan kaupunki ja Kymsote ovat alustavasti suunnitelleet monimuotoisen hyvinvointiaseman muodostamisesta Jaalan palvelukeskuksen hyväkuntoiseen osaan. Toimintamallin tarkempi suunnittelu on tarkoitus aloittaa heti tarvittavien päätösten selvittyä. Suunnitelman pitäisi valmistua alkuvuodesta 2021. Kymsoten osalta uusi toimintamalli sisältyy vuoden 2021 talousarvioon, jota yhtymävaltuusto käsittelee perjantaina 27.11.

Monimuotoisella hyvinvointiasemalla Kymsote voisi laajentaa ikääntyneiden päiväkeskustoimintaa ja sijoittaa samaan yhteyteen kotihoidon toimipisteen. Myös terveydenhuollon palvelut siirtyisivät samaan kiinteistöön, niin että tulevaisuudessa Kymsoten palvelut olisivat Jaalassa yhdessä paikassa. Hyvinvointiasemalla olisi esimerkiksi hoitajavastaanottona 1–3 päivää viikossa, samoin toteutettaisiin laboratorionäytteenottoa ja mahdollisesti muita terveydenhuollon palveluita kysynnän mukaan.

Kaupunki etsii malleja matalan kynnyksen toimintaan – kolmannen sektorin toimijoita ja jaalalaisia kuullaan

Kouvolan kaupungin järjestää hyvinvointiaseman yhteyteen keittiötoiminnan. Kaupunki selvittää myös mahdollisuuksia matalan kynnyksen toiminnan järjestämiseen yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
– Suunnittelu on vasta alussa. Tavoitteena on tässä vaiheessa erilaisille ja eri-ikäisille kuntalaisille avoin tila, jossa olisi tavattavissa sekä kaupungin että esimerkiksi yhdistysten, järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijoita. Hyvinvointiasemalla voitaisiin järjestää vaikkapa liikuntaneuvojan päiviä, hyvinvointijohtaja Arja Kumpu sanoo.

Mikäli hanke etenee, tarkempi suunnitelma hyvinvointiaseman toiminnasta laaditaan Kymsoten ja Kouvolan kaupungin yhteistyönä. Työskentelyä varten perustetaan työryhmä, jossa on jäseniä Kymsoten ja Kouvolan eri palveluista.

Suunnitelmien on tarkoitus valmistua helmikuun loppuun mennessä. Niitä tehtäessä kuullaan jaalalaisia ja kolmannen sektorin toimijoita eri tavoin. Asukkaiden osallistamisesta tiedotetaan tarkemmin siinä vaiheessa, kun varsinainen suunnittelutyö on päässyt käyntiin.

Jatkoselvitys asumiskäytön mahdollisuuksista

Tällä hetkellä Jaalan palvelukeskuksessa on 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Asukkaista entisen Jaalan kunnan alueelta on 15 ja loput muualta Kouvolasta. Osana Kymsoten ikääntyneiden palvelurakenteen muutosta on esitetty, että Jaalan palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen paikat lakkautetaan vuonna 2021. Päätös asiasta tehdään Kymsoten talousarvion käsittelyn yhteydessä. Jaalan palvelukeskuksen nykyisille asukkaille etsitään tehostetun palveluasumisen paikat muualta Kouvolan alueelta huomioiden asiakkaiden ja omaisten toiveet.

Jäljelle jäävän palvelukeskuksen tilan osalta tehdään jatkoselvitys asumiskäytön mahdollisuuksista. Kymsote arvioi, että Jaalan alueella voi syntyä tarvetta tukiasumiselle, ja tämän toteuttamisesta palvelukeskuksen tiloissa selvitetään jatkotyöskentelyssä.

Lisätietoja:

Kymsote
Jorma Haapanen, koti-, asumis- ja hoivapalvelujen johtaja
puh. 040 538 9357, jorma.haapanen@kymsote.fi

Kouvolan kaupunki
Arja Kumpu, hyvinvointijohtaja
puh. 020 615 7429, arja.kumpu@kouvola.fi

Sivun alkuun