Kouvolan kaavoituskatsaus 2023 on julkaistu – Mukana myös ajankohtaiset infrahankkeet, metsänhoitokohteet sekä tonttitarjonta

Käyrälammen kehittäminen jatkuu. Tänä vuonna alueelle rakennetaan mm. matkailupalveluita mahdollistavaa yhdyskuntatekniikkaa, ulkokuntosali sekä esteetön pääsy uimarannalle. Kouvolan ranta-asumisen mahdollisuuksia parannetaan useilla rantayleiskaavojen päivityksillä. Myös yritystonttitarjontaan panostetaan rakentamalla infraa uusille alueille.

Omakotitaloja, leikkiviä lapsia ja ulkoilevia aikuisia.
Havainnekuva Haanojanpihan tonteista.

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2023 esittelee kootusti, missä päin Kouvolaa on tänä vuonna vireillä kaavoitushankkeita, mihin rakennetaan tai kunnostetaan ulkoilureittejä, leikkipaikkoja, katuja tai pyöräteitä, ja missä tehdään metsänhoitotöitä. Mukana on myös tonttivaihtoehtoja asumiseen ja yrittämiseen.

Ajankohtaiset kaavoituskohteet 2023

Vuoden 2023 kaavoituskatsaus sisältää kuusi yleiskaavakohdetta ja 42 asemakaavakohdetta, joista julkaisussa näkyvillä 40 kohdetta (Nurmiranta ja Pioneerikoulu ehtivät saada lainvoiman tammikuussa 2023).  Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Kouvolan ranta-asumista edistetään jatkamalla seuraavien rantayleiskaavojen päivitystä: Kymijoen pohjoisosa, Maanomistajien aloitteet 2020 sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärvi. Lisäksi käynnistetään uusi rantayleiskaavan päivitys; Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaava. Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava saatetaan loppuun. Näillä rantayleiskaavojen päivityksillä kaupunki mahdollistaa runsaasti ympärivuotista asumista Kouvolan vesistöjen äärelle.

Vuonna 2023 jatketaan Teholan logistiikka-alueen kaavoitusta ja lisätään yritysalueiden kaavoittamista Korjalassa ja Jokelan alueella. Lisäksi päivitetään risteysalueiden kaavoja mm. Tanttarissa. Lisäksi päivitetään tilapalveluilta käytöstä pois jäävien tilojen, kuten koulujen, käyttötarkoituksia. Kaavojen ajantasaistamista jatketaan kaikissa taajamissa.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2020. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta jätetyt valitukset, joten maakuntakaava on saanut lainvoiman. Se kumosi voimaan tulleessaan kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset.

Lisätietoja maakuntakaavasta 2040 Kymenlaakson liiton verkkosivuilla

Lähes 50 yhdyskuntatekniikan ja metsänhoidon työkohdetta

Käyrälammella parannetaan virkistyskäytön palveluita mm. rakentamalla ulkokuntosali, esteetön pääsy uudelle uimalaiturille sekä lisäämällä pelikenttiä. Viime vuonna valmistunut ulkoilureitti täydentyy Käyräjoen yli rakennettavalla kevyen liikenteen sillalla sekä Lautarontien varteen rakennettavalla kevyen liikenteen väylällä. Käyrälammella aloitetaan uuden puistoalueen rakennustyöt, jotka saadaan valmiiksi vuonna 2024.

Katusaneerauskohteita rakennetaan yhteishankkeina Kouvolan Vesi Oy:n ja Kymen Vesi Oy:n kanssa. Osa yhteishankkeista on aloitettu jo aiempina vuosina, mm. Vahteron ja Pappilanpellon aluesaneeraukset Kouvolassa ja Kuusankoskella sekä Kymijoenrannan aluesaneeraus Inkeroisissa. Uutena yhteishankkeena alkaa mm. Tammenmäentien aluesaneeraus Anjalassa.

Leikkipaikoista kunnostusvuorossa tänä vuonna ovat Hiiritien, Hirvelän ja Suosalon leikkipaikat. Siltojen korjauskohteita tänä vuonna ovat mm. Hinkismäen alikulkukäytävä ja jalankulkusilta.

Uusinvestoinneissa rakennetaan uusia asuinalueita Sepäntielle (Kuusankoski) ja Nurmirantaan (Valkeala). Kuusankosken Rantapuistoon on tavoitteena saada vuoden 2023 aikana kauan kaivattu silta Rantapuiston ja Aronpellon välille.

Metsänhoitotyötä tehdään vuoden aikana mm. Voikkaalla, Öljymäellä, Viitakummussa, Kuusihaankadun ympäristössä ja Veikkolassa voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Tonttivaihtoehtoja laidasta laitaan – Yritystontit kaupungin kärkihankkeeksi

Kouvola käynnisti vuoden 2023 alussa yritystontit-kärkihankkeen, jossa kaupunki tulee kasvattamaan kaupungin omaa tonttitarjontaansa paikallisten ja uusien yritysten tarpeisiin. Uusille yritystonteille rakennetaan infraa tänä vuonna mm. Teholaan ja Jokelan Liisakarhunmäelle. Lisäksi kärkihankkeeseen kuuluvat Tervaskankaan ja Korjalan yritysalueet, asemanseutu sekä Korian Hiivurin ja Suviojan alueet.

Kärkihankkeen tärkein tavoite on kasvattaa kaupungin tonttireserviä. Kaupunki ostaa maa-alueita ja asemakaavoittaa ne valmiiksi, mutta infra rakennetaan alueille vaiheittain niille kohdistuvan kysynnän mukaan.

Kiinnostavia pientalotontteja on tarjolla Kuusankoskella Itä-Naukiossa, Kantokujalla ja Talvirannassa, Jaalan kirkonkylällä, Elimäen Kisalaaksossa, Korian Pioneeripuistossa ja Marttilassa, Valkealan Kukkuranmäellä ja Lautarossa sekä Pukintiellä Anjalassa. Kouvolan keskustaajamassa tontteja omakotirakentamiseen löytyy mm. Haanojanpihalla, Kalalammella ja Vatajanpuistossa. Museokortteliin tulee keväällä luovutettavaksi kolme pientalotonttia tarjousten perusteella sekä Kuusankosken Sepäntielle kuusi uutta tonttia.

Lisäksi tarjolla on uusia kerrostalotontteja Kouvolatalon vieressä Museokorttelin tuntumassa, Halkotorilla, Kiskoraitilla ja Marjoniementiellä.

Julkaisu tutustuttavana verkkosivuilla

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2023 -julkaisuun ja siinä esiteltyihin kohteisiin voi tutustua tarkemmin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kouvola.fi/kaavoituskatsaus. Maaliskuun puolivälistä lähtien julkaisun voi noutaa myös kaupungintalon infopisteestä. Julkaisu jaetaan tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Lisätietoja:

kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436

tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570

Sivun alkuun