Kouvolan joukkoliikenteen linjasto uudistuu

Kouvolan joukkoliikenteen eli Koutsin reitti- ja linjastouudistus on edennyt suunnitellusti ja 24.1.2023 kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi linjastosuunnitelman kokouksessaan sillä edellytyksellä, että kilpailutuksen tarjouspyynnöissä huomioidaan riittävä siirtymäaika kaluston EURO VI päästövaatimuksen osalta ja että reitti- ja linjastouudistussuunnitelma lähetetään vielä kylien neuvottelukunnalle kommentoitavaksi. Uuden linjaston mukainen liikenne aloitetaan kokonaisuudessaan syksyllä 2024. Joillakin linjoilla siirtyminen uuden linjaston mukaiseen liikenteeseen tapahtuu jo aiemmin johtuen päättyvistä liikennöintisopimuksista.

Linjastosuunnittelun viimeisessä vaiheessa joulu-tammikuussa linjastoon tehtiin muutoksia saadun palautteen perusteella. Kehitysehdotuksia saatiin laajasti niin kaupunkilaisilta kuin eri sidosryhmiltäkin. Saimme yli 600 vastausta marraskuun kuntalaiskyselyyn, jossa esittelimme linjastoluonnoksen. Saadun palautteen perusteella esimerkiksi Kouvolan Rekolan, Pikku-Palomäen ja Vuohijärven yhteyksiin sekä Myllykosken alueen palvelulinjojen yhteyksiin tehtiin muutoksia. Myös muiden sidosryhmien palaute on ollut merkittävässä roolissa linjastoa suunniteltaessa ja joukkoliikennetiimi haluaa kiittää kaikkia linjastoluonnoksia kommentoineita.

Tulevaisuuden Koutsi-linjaston perustana ovat runkolinjat, jotka tarjoavat säännölliset yhteydet Kouvolan eri alueiden ja Kouvolan keskustan välille. Runkolinjojen reitit ovat mahdollisimman selkeitä ja matka-aikaa pidentävää kiertelyä on minimoitu. Runkolinjat on suunniteltu pääsääntöisesti heilurilinjoiksi, mikä mahdollistaa vaihdottomat yhteydet myös osalle Kouvolan keskustan ylittävistä matkoista ja toisaalta vähentää linjojen turhaa kiertelyä keskustan yksisuuntaisilla katuosuuksilla. Linjastoa täydentävät ns. täydentävät linjat, jotka on suunniteltu erityisesti koululaisten ja opiskelijoiden tarpeisiin. Näillä linjoilla sallitaan runkolinjoja enemmän kiertelyä, jos se palvelee siten paremmin esimerkiksi juuri koululaistarpeita. Palvelulinjojen suunnittelussa on huomioitu erityisesti ikäihmisten tarpeet. Reitit kulkevat ikäihmisten kannalta olennaisten kohteiden kautta ja reitit ovat kiertelevämpiä, jotta kävelymatkat olisivat mahdollisimman lyhyitä. Palvelulinjoja tarjotaan alueille, joille vanhusten asuminen on keskittynyt.

Asiointitaksi täydentää avointa joukkoliikennettä haja-asutusalueella. Asiointitaksin periaatteena on tarjota välttämätön viikoittainen asiointiyhteys lähipalveluihin myös siellä missä perinteistä joukkoliikennettä ei ole mahdollista järjestää.

Nykyinen talviaikataulu on voimassa 4.6.2023 asti. Tämän jälkeen alkaa hallittu asteittainen siirtyminen kohti uutta linjastoa. Muutoksia tullaan tekemään aina kesä- ja talviaikataulujen astuessa voimaan. Kaikista muutoksista tullaan tiedottamaan mahdollisimman aikaisin ja parhaan tiedon saat seuraamalla Kouvolan joukkoliikenteen verkkosivua www.kouvola.fi/koutsi tai Koutsin Facebook-sivua. Uusia linjoja tullaan esittelemään tarkemmin siinä vaiheessa, kun liikenne niillä on alkamassa.

Lisätietoja: joukkoliikenne@kouvola.fi

Kouvolan joukkoliikenteen reitti- ja linjastouudistus loppuraportti 20.1.2023 (pdf 25 Mt)

Sivun alkuun