Kouvolalaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä hanaveden laatuun

Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella Kouvolan Veden tulokset ovat parantuneet veden laadun, asiakaspalvelun ja viestinnän osalta. Myös tyytyväisyys vesilaitoksen toimintaan kokonaisuutena on lisääntynyt entisestään. Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen toteuttamasta suomalaisten vesilaitosten asiakastyytyväisyyskyselystä (WACSI).

Kouvolassa juodaan väriltään ja hajultaan erinomaista vettä (arvosana yli 9). Veden jakelu toimii Kouvolassa lähes yhtä varmasti ja katkottomasti kuin keskimäärin muissa kyselyyn osallistuneissa vesilaitoksissa.

”Kyselyn tulokset ovat odotettuja, sillä olemme Kouvolan Vedessä tehneet määrätietoista työtä, jotta voimme yhä paremmin palvella asiakkaitamme ja pitää huolta vesijohtoverkostosta. Vesihuollossahan kaikki on kunnossa, kun sitä ei huomaakaan”, kertoo Kouvolan Veden toimitusjohtaja Timo Kyntäjä.

Kouvolan Veden asiakaspalvelu koetaan ystävälliseksi ja asiantuntevaksi kokonaisarvosanan ollessa lähes 8,5. Vesilaitoksen viestintä on parantunut edellisvuosista. Asiakkaat ovat tyytyväisiä tiedon löydettävyyteen www-sivuilta. Häiriötilanneviestinnässä nähdään olevan eniten kehittämisen mahdollisuuksia.

”Olemme kehittäneet viestintää uusimalla muun muassa verkkosivut, joilta löytyy nyt myös häiriötilannekartta. Häiriötilanteista viestimistä kehitetään jatkossakin, sillä on selvää, että tieto esimerkiksi jakelukatkoksista on asiakkaidemme arjen sujumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää”, sanoo Kyntäjä.

Veden jakelun osalta tyytymättömyys kohdistuu lähinnä kunnallisen vesijohtoverkoston tilaan, jonka suhteen Kouvolan Veden asiakkaat ovat tutkittujen vesilaitosten asiakkaista kriittisimpiä.

”Vaikka verkostossa on korjausvelkaa, on verkostomme silti verraten hyvässä kunnossa. Huollamme verkostoa ennakoiden ja tulevaisuutta ajatellen, jotta puhdasta vettä tulee ja jätevedet kulkevat jatkossakin ongelmitta. Tänä vuonna toteutamme putkiston saneeraus- ja uudisrakennuskohteita 5 miljoonan euron edestä”, kertoo Timo Kyntäjä.

Kouvolan Veden tulokset ovat parantuneet kaikilla mittareilla myös Yhdyskuntatekniset palvelut 2019 tutkimuksessa. FCG:n toteuttamassa tutkimuksessa oli mukana 19 kaupunkia. Kaikista mukana olleista kaupungeista Kouvola nousi veden laadun osalta sijalle viisi. Vastaajista 87 prosenttia oli tyytyväisiä Kouvolan Veden jätevedenpuhdistamon toimintaan.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Timo Kyntäjä
Kouvolan Vesi Oy
puh. 040 483 3471
timo.kyntaja(at)kouvolanvesi.fi

Vuosittain toistettava, vesilaitosten WACSI * (Water Customer Satisfaction Index) on kysely, jossa tutkitaan asiakkaiden arvioita veden laadusta, veden jakelusta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä. Kyselyyn vastanneet arvioivat eri ominaisuuksia asteikolla 4-10, josta 10 on paras. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus puhelinhaastatteluina 19.6. − 25.7.2019. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 13 suomalaista kaupunkia. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunkin vesilaitoksen toiminta-alueella asuvat 25 − 74-vuotiaat.

Sivun alkuun