Kouvola tarttuu kaupungistumisen haasteisiin viherryttämällä

Kaupunkiluonnosta pitää tehdä monimuotoisempaa ja helpommin saavutettavaa. Kouvolassa viherryttäminen aiotaan aloittaa päiväkotien ja koulujen pihoista, joissa luontosuhdetta vahvistetaan ympäristökasvatuksen, kaupunkiviljelyn avulla sekä lasten ja nuorten osallisuuden kautta. Sitra Lab:in koulutusohjelman myötä Kouvolan tulevaisuuslaboratoriotiimi pääsee kokeilemaan luontopohjaisia ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin.

Vaikka Kouvolassa vihreys on taajamissakin lähellä, on se enimmäkseen yksipuolista, puistomaista tai muuten voimakkaasti hoidettua. Koska päiväkotien ja koulujen pihat ovat käytännöllisyyden, turvallisuuden ja kunnossapidon vuoksi usein luonnoltaan köyhiä, jää kaupunkilaislasten ja -nuorten luontokosketus heikoksi, vaikka he kulkisivat päivittäin puistoissa ja asuisivat omakotitalossa. Tämä näkyy tutkimusten mukaan mm. allergioiden yleisyytenä ja heikkona ymmärryksenä luonnon merkityksestä ihmiselle.

Tähän ajankohtaiseen ja maailmanlaajuiseen kaupungistumiseen haasteeseen tarttuvat Kouvolan kaupungin ympäristö- ja ympäristökasvattamisen asiantuntijat Timo Martikainen, Anu Kärkkäinen, Marjo Pakkanen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran järjestämässä yhteiskehittämisen projektissa.

Sitra Lab haki järjestyksessä toiseen tulevaisuuslaboratorioon tiimejä, jotka tarttuvat kaupungistumisen haasteisiin luontopohjaisten ratkaisujen avulla. Huhtikuussa alkavaan koulutusohjelmaan valittiin Kouvolan lisäksi kahdeksan tiimiä ympäri Suomea. Marraskuuhun ulottuvan tiiviin oppimisprosessin aikana tiimit etsivät uusia tapoja ratkoa monimutkaisia, kaupungistumiseen liittyviä ongelmia ja toteuttavat alueellaan aiheeseen liittyvän kokeilun.

Viherrystä Kouvolaan

Kouvolan varhaiskasvatuksella on jo vahvaa näyttöä muun muassa kaupunkiviljelyn vaikutuksista lapsen luontosuhteeseen. Kaupunkiviljelyn avulla on mahdollista käsitellä konkreettisella tavalla ruoantuotantoon liittyviä asioita aina ruokahävikkiin ja ilmastonmuutokseen asti sekä yhdessä toimien esimerkiksi lisätä luonnon monimuotoisuutta omalla pihalla.

Tiimi voi hakea 8000 euron kokeilurahoitusta, jonka turvin se voi tutkia ja testata ympäristökasvatuksen menetelmiä tarkemmin ja laajentaa viherryttämisen osaamista myös muihin kaupungin kohteisiin. Kaupungin panostus projektissa on vain työhön käytettävä työaika ja asiantuntemus.

”Odotukset ovat korkealla”, kertoo tiimin jäsenistä ympäristöasiantuntija Timo Martikainen.  ”Odotamme saavamme labraprosessista tukea tavoitteellemme, sekä uudenlaisia, avartavia näkemyksiä ja konkreettisia ideoita. Uskomme tulevaisuuslaboratorion myös vahvistavan tavoitteemme painoarvoa kaupungin sisällä, sillä Sitra on merkittävä ja näkyvä toimija, ja olemme päässeet mukaan suuresta hakijajoukosta.”

Martikainen näkee projektin myötä saavutettavissa olevat monipuoliset hyödyt: ”Lasten luontokosketuksen lisäämisen terveysvaikutuksista on tutkimustietoa ja erilaisten tulehdusperäisten sairauksien väheneminen on yksi tavoite. Koulujen, päiväkotien ja koko kaupunkirakenteen yleisilme muuttuisi miellyttävämmäksi ja sillä olisi merkitystä koko kaupungille, jota usein moititaan harmaaksi. Kun viherympäristön lisääminen tehdään monipuolisesti, tuotetaan paitsi terveellistä luontokosketusta myös ymmärrystä ruoan tuotannosta. Kasvisten osuutta ruokavaliossa voidaan lisätä, jos lapset ja nuoret ovat olleet niitä itse tuottamassa. Kaupungin suunnittelukäytännöt voivat kehittyä siten, että uusia rakennuksia suunniteltaessa pihaympäristö saa yhtä suuren painoarvon kuin itse rakennus. Tämä muutos olisi merkityksellinen etenkin päiväkotien ja koulujen kohdalla.”

Vahva kaupungin tuki

Kouvolan kaupungin tiimillä on vahva tuki edistää tiimin tavoitteiden mukaisia asioita. Luonnon monimuotoisuus on yksi kaupungin ympäristöohjelman keskeisiä päämääriä hiilineutraaliuden ja kiertotalouden ohella. Ympäristökasvatuksella on Kouvolassa ollut vahva rooli jo useiden vuosien ajan ja sen laajentaminen ja syventäminen on kirjattu myös ympäristöohjelmaan. Myös Kouvolan hyvinvoinnin kasvuohjelmaan on kirjattu luontokosketuksen vahvistaminen.

Teemat ovat jo hyvin tunnettuja kaupungin johdossa ja eri palveluissa, mutta käytännön työtä on paljon edessä. Tavoitteena on ulottaa luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen kaupunkiympäristössä koskemaan kaikkia keskeisiä kaupungin toimintoja, ja laajentaa ajattelu- ja toimintatapa edelleen yhteistyöverkostojen kautta eri sidosryhmiin.

Lisätietoa:

Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, 020 615 6755, timo.martikainen@kouvola.fi

Ympäristökasvatuksen asiantuntija Marjo Pakkanen, 020 615 7056, marjo.pakkanen@kouvola.fi

Perusopetuksen luokanopettaja Anu Kärkkäinen, 020 615 5326, anu.karkkainen@edu.kouvola.fi

www.sitra.fi/hankkeet/sitra-lab-2

Sivun alkuun