Kaupunki edistää henkilöstön kestävää työmatkaliikkumista

Ihmisiä pyöräilemässä ja kävelemässä hiekkakäytävällä keväisessä puistossa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä pysyvästi pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta Kouvolan kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Vuoden mittaiseen selvityshankkeeseen on saatu Traficomin myöntämää liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Pyörällä töihin – Kouvola nimisessä hankkeessa kartoitetaan mm. pyöräpysäköinnin ja henkilöstötilojen nykytilannetta kaupungin kiinteistöissä sekä henkilöstön tarpeita työmatkapyöräilyyn liittyen. Tietojen pohjalta suunnitellaan konkreettiset parantamistoimenpiteet ja lasketaan niiden toteutuksen kustannusarvio. Selvityksen perusteella voidaan tulevien vuosien korjausinvestoinneissa toteuttaa ehdotetut toimenpiteet ja lisätä pyöräilyn mielekkyyttä työmatkojen kulkutapana. Lisäksi hankkeessa tullaan testaamaan kaupunkipyöriä ja joukkoliikennettä osana Kouvolan kaupungin työntekijöiden työmatkoja.

Hanke on jatkoa aiemmalle henkilöstön viisaan liikkumisen edistämisestä tehdylle selvitykselle, ja osa sen toteuttamista. Kouvolan kaupungilla on yli 3000 työntekijää, joten pitkällä tähtäimellä hankkeen lopputuloksilla arvioidaan vaikuttavan laajasti sekä työmatkaliikenteen ympäristöhaittoihin, että henkilöstön liikkumiseen ja työhyvinvointiin.

Hankkeen toteutukseen on saatu liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2022 yhteensä 12 500 euroa. Vuosittain haettavaa valtionavustusta voi käyttää tiedolliseen ohjaukseen, markkinointiin tai palvelujen kokeiluun ja kehittämiseen siten, että toimenpiteet vaikuttavat ihmisten kulkutapavalintoihin.

Valtionavustusta myös pyöräpysäköinnin toteuttamiseen bussipysäkeille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi jo aiemmin tänä vuonna Kouvolan kaupungille 89 500 euroa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta joukkoliikennepysäkkien pyöräpysäköinnin parantamiseen.

Summalla rakennetaan katoksia ja telineitä polkupyörien runkolukitusta varten. Toimenpiteet perustuvat kesällä 2021 valmistuneeseen selvitykseen joukko- ja pyöräliikenteen yhteensovittamisesta sekä siihen liittyvään kehittämisohjelmaan. Tarkoituksena on helpottaa pyöräilyn yhdistämistä bussin käyttöön. Matkaketjuja parantamalla on mahdollista lisätä asukkaiden arkiliikuntaa, vähentää yksityisautoilua sekä liikenteestä aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Suunnitelman ensimmäisen vaiheen toteutuksessa kohteena on 17 pysäkkiä.

Lisäksi investointiavustusta myönnettiin 150 000 euroa Lautaron kevyenliikenteen väylän rakentamiseen.

Avustukset vauhdittavat kestävän liikkumisen toimenpiteitä

Myönnetyillä avustuksilla vauhditetaan kestävää liikkumista edistäviä toimenpiteitä Kouvolassa. Kestävän ja aktiivisen liikkumisen edistämistarpeet on laajasti tunnistettu poliittisesti hyväksytyissä ohjelmissa ja strategioissa, kuten Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmassa ja hyvinvointisuunnitelmassa (pdf).

Myös tuoreen kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman (pdf 2 Mt) päätavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kävelyllä, pyöräilyllä ja joukkoliikenteellä on keskeinen rooli kaupungissa liikkumisessa, ja autottomuudesta saadaan entistä realistisempi vaihtoehto monille talouksille.

Lisätietoa

toimitilajohtaja Katja Ahola, 020 615 9013, katja.e.ahola@kouvola.fi

kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Sivun alkuun