Joustava esi- ja alkuopetus käynnistyy Kouvolassa toden teolla syksyllä uuden opetussuunnitelman myötä

Syksystä alkaen jokainen esi- ja alkuopetusikäinen lapsi Kouvolassa saa edetä oppimisen matkalla joustavasti oman kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti.

Joustava esi- ja alkuopetus eli JEA tarkoittaa Kouvolassa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, jossa esiopetuksessa sekä ensimmäisellä ja toisella luokalla asetetut tavoitteet ja sisällöt voi saavuttaa joustavasti 2–4 lukuvuoden aikana. Joustavassa opetuksessa esiopetuksen ja ensimmäisten luokkien opetuksen raja hämärtyy. Perinteiset vuosiluokat muodostavat yhden oppimisen kokonaisuuden, jossa ikää enemmän merkitsee lapsen kehitystaso ja taidot.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta on toteutettu Kouvolassa kokeiluluontoisesti koronarajoitusten sallimissa rajoissa syksystä 2018 alkaen. Toiminnassa mukana olleet ryhmät ovat järjestäneet mm. yhteisiä oppitunteja sekä tapahtumia ja toimintapäiviä. 

JEA-junaan hypätään elokuussa

Elokuusta alkaen toimintaa laajennetaan uudistuvan opetussuunnitelman ja saadun valtion rahoituksen tuella. Joustavaa esi- ja alkuopetusta aletaan toteuttamaan Kouvolassa yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikissa esiopetus- tai alkuopetusryhmissä riippumatta siitä, toimivatko ryhmät samoissa tiloissa, toistensa välittömässä läheisyydessä tai kauempana toisistaan.

Koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt tiedottavat joustavaan esi- ja alkuopetukseen siirtymisestä lisää elokuussa. Esiopetuksen oppilaat ja 1.–2.-luokkalaiset jatkavat opinpolkuaan omassa koulussa tai varhaiskasvatuksen yksiköissä normaalisti syyslukukauden alkaessa 9.8.2022.

Toiminnan rakenteiden luomiseen projektirahoitus

Joustava esi- ja alkuopetus edellyttää tiivistä yhteistä suunnittelua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön kesken. Opetushenkilöstön yhteistyön lisäksi esimerkiksi oppilashuollon palveluja on kehitetty ja kehitetään siten, että samat henkilöt voivat työskennellä sekä esi- että alkuopetuksessa.

Kouvolan kaupunki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lähes 400 000 euron rahoituksen, jonka turvin joustavaa esi- ja alkuopetusta päästään jalkauttamaan opetussuunnitelman mukaisesti uusille alueille, sekä vahvistamaan sitä alueilla, joissa JEA jo on käytössä. Rahoituksen turvin muovataan uusia yhteistyön muotoja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä sekä luodaan rakenteet laajalle toiminnalle.

Uudistunut opetussuunnitelma joustavan esi- ja alkuopetuksen taustalla

Joustavan esi- ja alkuopetuksen laajan käynnistämisen yhteydessä on täydennetty vuonna 2016 käyttöön otettua esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman yleistä osaa. Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaa on uudistettu lisäksi siten, että esiopetuksen oppimiskokonaisuuksista ja alkuopetuksen tavoitteista on johdettu joustavasti etenevät yhteisen oppimisen tavoitteet. Uudistettu opetussuunnitelma tuo toimintaan entistä vahvemmin yhteisen toimintakulttuurin Yhteisellä tavalla toimimalla varmistetaan, että lapset ovat eri puolella Kouvolaa tasavertaisessa asemassa.

Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan syyslukukauden kynnyksellä 1.8., jos kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy sen kesäkuussa.

Lisätietoja

ohjausryhmän puheenjohtaja, kehittämisvastaava Maija Saksa, 020 615 8429,

opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen, 020 615 6026

rehtori Teija Toppila-Mörsky, 020 615 8404

varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, 020 615 7224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun