Jalkakäytävien talvikunnossapito tontinomistajien vastuulle

Tekninen lautakunta saa ensi viikolla käsiteltäväkseen esityksen, jossa jalkakäytävien talvikunnossapito siirrettäisiin tontinomistajien vastuulle. Pientalovaltaiset alueet Hirveläntie ja Vilppulantie jäisivät edelleen kaupungin talvikunnossapidon piiriin.

Jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu ensisijaisesti tontinomistajalle ja kaupungin taloudellinen tilanne vaatii ei-lakisääteisten palvelujen vähentämistä. Tällä hetkellä kaupunki huolehtii jalkakäytävien talvikunnossapidosta koko kaupungissa.

Tekniselle lautakunnalle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että kaupunki luopuu jalkakäytävien talvikunnossapidosta 1.10.2020 alkaen ja siirtää tontin kohdalla olevien jalkakäytävien talvikunnossapidon tontinomistajien vastuulle lukuun ottamatta pientalovaltaisia alueita, jotka jäävät edelleen kaupungin talvikunnossapidon piiriin ja tehdään verovaroin.

Pientalovaltaiset alueet

Kouvolan osalta tarkoituksenmukaista voisi olla, että kaupunki huolehtii jalkakäytävien talvikunnossapidosta pientalovaltaisilla alueilla, edellytyksellä, että jalkakäytävät ovat koneellisesti hoidettavissa.

Pientalovaltaisena alueena on päädytty pitämään katua, jossa jalkakäytävän koko pituudesta yli puolet (50 %) on pientalojen kohdalla, Kouvolassa olisi tällä periaatteella kaksi jalkakäytävien osalta pientalovaltaista aluetta: Hirveläntie (Voikkaa) ja Vilppulantie (Koria). Näillä kaduilla on yhteensä noin 0,4 km jalkakäytävää. Molemmat jalkakäytävät ovat koneellisesti kunnossapidettäviä.

Tontinomistajan velvollisuudet

Tontinomistajan velvollisuuteen kuuluvalla talvikunnossapidolla tarkoitetaan kunnossapitolain mukaisesti velvoitetta:

  • pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä
  • huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä,
  • tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä
  • pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien (=tonttiliittymän) kunnossapidosta. (Lain mukaan mitä on säädetty kiinteistönomistajasta ja kiinteistöstä, koskee vastaavasti tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistön haltijana olevaa vuokramiestä.)

Saavutettavat säästöt

Jalkakäytävien talvikunnossapito on tehty Kouvolan ja Kuusankosken keskusta-alueilla pääosin omana työnä. Muilla alueilla työt on hoidettu ostopalveluna. Jos jalkakäytävien talvikunnossapito siirretään kiinteistöille, saavutetaan arvioilta 0,3 htv:n ja noin 100 000 euron säästöt.

Ehdotus nähtäville

Asianosaiset ja ne, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asia vaikuttaa, saavat sanoa mielipiteensä 14 päivän aikana ehdotuksesta. Lopullisen päätöksen asiasta tekee tekninen lautakunta kuultuaan annetut mielipiteet.

Lisätietoja

Anne Ahtiainen, kaupungininsinööri
p. 020 615 8574
anne.ahtiainen@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun