Digikysely maahanmuuttajataustaisille kouvolalaisille on avattu.

Digikyselyn avulla kehitetään maahanmuuttajataustaisten asukkaiden digitukea. Digitaidot ovat osa nykypäivän perustaitoja niin työnhaussa kuin viranomaisten ja pankkien kanssa asioidessakin.

Kädessä on älypuhelin, jonka ruudulla on teksti vastaa kyselyyn.

Kyselyssä selvitetään, mitä digilaitteita maahanmuuttajataustaiset henkilöt käyttävät ja koetaanko niiden käyttö haasteelliseksi sekä millaisia digituen tai koulutuksen tarpeita heillä on.

Kyselyyn voit vastata joko sähköisellä- tai paperilomakkeella kirjastoissa.
Vastaamisaikaa on 11.4.2023 asti. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Vastaa digikyselyyn tästä linkistä.

Answer the digital survey in English from this link.

Sivun alkuun