Muut

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023

Kymen jätelautakunnan uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutoksia tuli mm. biojätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin ja jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoihin. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asuinkiinteistöjen jätehuoltoa…

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023

Kymen jätelautakunnan uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023: Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.6.2023 (pdf,563kt) Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio 1.6.2023 (pdf,372kt)

Kouvolan kaupungin yleiset uimarannat ja -paikat

Kouvolan kaupunki kuuluttaa yleisistä uimarannoista sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevien asetusten (177/2008 ja 354/2008)…

Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen on alkanut

Tammikuussa on aika toimia, jos perheessä on alle kouluikäinen, joka tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetusta ensi syksynä. Myös tulevien 1. luokan oppilaiden kouluun ilmoittautuminen on alkanut. Päätökset lähikoulusta ja -esikoulusta julkaistaan viikoilla 2-3. Sähköisen asioinnin hyväksyneille tieto päätöksestä sekä toimintaohjeet tulevat Wilman kautta, muuten kirjeitse.

Jalkakäytävien talvikunnossapitäjiin muutoksia

Tekninen lautakunta asettaa nähtäville päätösehdotuksen, jossa Kouvolan kaupunki ottaa huolehtiakseen jalkakäytävien talvikunnossapidon omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdilta. Talvikunnossapidolla tarkoitetaan kadun…

Sivun alkuun