Terveydensuojelu

Terveysvalvonta selvitti – siivouksessa muistetaan myös yläpölyt

Yläpölyjen puhdistus on huomioitu asumisyksiköissä, kouluissa ja kerhotiloissa melko hyvin. Yläpölyt puhdistetaan pääosin 1–3 kuukauden välein. Tarkastuksilla ylätasojen pölymäärät olivat vähäiset. Parannettavaa on kuitenkin ylätasojen siivottavuudessa ja tavaroiden säilytyksessä.

Terveysvalvonnan projektissa löytyi Legionella-bakteeria talousvedestä kahdesta vanhusten asumisyksiköstä

Terveysvalvonta tutki Legionella-bakteerin esiintymistä talousvedessä. Kahdesta näytteenottokohteesta löydettiin Legionella-bakteereja talousvesiasetuksen mukaisen toimenpiderajan ylittävä pitoisuus. Ongelma on saatu korjattua ja sairastumisia ei ole aiheutunut. Legionella-bakteerin ennaltaehkäisemiseksi on tärkeä huolehtia, että kiinteistöjen vesijärjestelmissä käyttöveden lämpötilat ovat kunnossa.

Koivusaaren maauimalan uimavesi todettu uimakelpoiseksi

Terveysvalvonnan tällä viikolla uimavedestä ottamien lisänäytteiden bakteeripitoisuudet olivat alhaiset. Suositusta uimisen välttämisestä ei ole tarpeen jatkaa. Uimaveden laadun seuraamista jatketaan ensi viikolla.

Lintuinfluenssaa ei ole todettu Kouvolassa

Yksittäistä kuollutta tai sairasta lintua ei pääsääntöisesti pidetä lintuinfluenssaepäilynä. Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tai yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kaupungineläinlääkäreille tai valvontaeläinlääkärille.

Maailman ympäristöterveyspäivää vietetään tänään – Tiedätkö sinä mitä ympäristöterveydenhuolto on?

Lyhykäisesti sanottuna, me ympäristöterveydenhuollossa pyrimme ennaltaehkäisemään ympäristössä olevia terveyshaittoja ja riskejä. Ohjaamalla, neuvomalla sekä valvomalla, että terveyteen vaikuttavat ympäristötekijät otetaan huomioon. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Sivun alkuun