llmanlaatu Kouvolan keskustassa oli viime vuonna suurimman osan ajasta hyvä

Ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksillä luokiteltuna Kouvolan keskustassa viime vuonna 86 % ajasta hyvä. Huonoimmillaan ilmanlaatu oli katupölyaikaan huhtikuussa sekä talven pakkasjaksoilla.

Tiedon Kouvolan ajantasaisesta ilmanlaadusta voi hakea ilmatieteenlaitoksen ylläpitämästä ilmanlaatuportaalista. Tarkkailun tuloksista laaditaan lisäksi vuosittain raportti, jossa verrataan mittaustuloksia ohje- ja raja-arvoihin.

Vuoden 2023 raportin mukaan ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksillä luokiteltuna Kouvolan keskustassa viime vuonna 86 % ajasta hyvä. Huonoimmillaan ilmanlaatu oli huhtikuussa, jolloin sitä heikensi erityisesti katupöly. Jonkin verran ilmanlaatu heikkeni myös alku- ja loppuvuoden pakkasjaksoilla. Kesällä oli myös joitakin kaukokulkeumaepisodeja, jolloin pienhiukkasten pitoisuus oli jonkin aikaa koholla.

Pitoisuudet suhteessa raja- ja ohjearvoihin sekä hajutunnit

Ilmanlaadun raja-arvot ja kansalliset ohjearvot eivät ylittyneet vuonna 2023, joskin huhtikuussa hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvo sivusi kansallista ohjearvoa Kankaan koululla. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvo ylitti vuonna 2023 Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjearvon. Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylityksiä mitattiin Kankaan koululla kuutena vuorokautena. Näistä viisi ajoittui katupölyaikaan huhtikuulle. Vuonna 2023 katupölytilanne oli kaiken kaikkiaan jonkin verran huonompi kuin seitsemänä aiempana vuonna.

Kouvolan Kuusankoskella hajuhaittoja aiheuttavien pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat alhaisimmat, mitä Kouvolassa on mitattu 2010- ja 2020-luvulla. Pitoisuudet olivat korkeimmillaan joulukuussa, mutta kaiken kaikkiaan pitoisuuksien vuodenaikaisvaihtelu oli hyvin vähäistä. Niin sanottuja hajutunteja (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 µg/m3) Kuusankoskella oli vain 3 kpl, mikä on vähiten sitten vuoden 2015.

Mittauspisteet Kouvolassa

Kouvolan kaupunki seuraa alueen ilmanlaatua yhdessä alueen suurimpien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kanssa. Kouvolan Kankaan koulun pihalla, Salpausselänkadun varressa, mitataan hengitettäviä hiukkasia (PM10) ja pienhiukkasia (PM2,5) sekä Kuusankoskella haisevia rikkiyhdisteitä (TRS). Kouvolan keskustan asema sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Kymen Lukon risteyksen vieressä ja sen on tarkoitus kuvata keskustan suurimpia pitoisuuksia.

Päästölähteet

Hengitettävät hiukkaset ovat peräisin pääosin hiekoitushiekasta, tiesuolasta, teiden ja katujen asfalttipinnasta, maanpinnasta, autojen jarruista ja renkaista sekä myös erilaisista teollisuuden prosessipäästöistä. Pienhiukkaset ovat puolestaan peräisin pienpoltosta, autojen pakokaasuista, energiantuotantolaitosten päästöistä sekä metsä- ja maastopaloista.

Haisevia rikkiyhdisteitä mitataan Kuusankoskella UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtaiden päästöjen vuoksi.

Terveysvaikutukset

Ilmanlaadun terveysvaikutukset aiheutuvat valtaosin hiukkasista, erityisesti pienhiukkasista. Myös hengitettävillä hiukkasilla, kuten katupölyllä, on tämänhetkisen tiedon perusteella haitallisia vaikutuksia terveyteen.

Lisätietoja:

Marleena Kuitikka, ympäristösuunnittelija, puh. 020 615 8016, marleena.kuitikka@kouvola.fi

Hannu Friman, ympäristöjohtaja, puh. 020 615 7900, hannu.friman@kouvola.fi

llmanlaadun vuosiraportti 2023 ja lisätietoa ilmanlaadun tarkkailusta: Ilmanlaatu – Kouvolan kaupunki

Ilmanlaatuportaali: Ilmanlaatu nyt – Ilmatieteen laitos

Sivun alkuun