Yhteinen Kouvola, miten voin olla siinä mukana?

Tänä vuonna tehdään yhdessä osana laajempaa hyvinvointikertomusta Kouvolan osallisuussuunnitelma, jossa kerrotaan osallisuuden painopisteistä ja kehittämisestä neljän vuoden aikana. Suunnitelmassa tuodaan esille myös Kouvolan kaupungin osallistumismahdollisuuksia. Aluetoimikunnissa on suunnitteilla monia hankkeita. Tapahtumat odottavat koronatilanteen helpottumista. Tänä vuonna aloittaa uusi valtuusto ja uudet aluetoimikunnat, joihin haetaan jäseniä elokuussa.

Siirryin kaupungin viestinnästä viime syksynä osallisuuskoordinaattorin tehtäviin. Joku on kysynyt, mitä osallisuuskoordinaattori tarkoittaa. Olen vastannut, että huolehdin siitä, ettei kukaan syrjäytyisi ja että voisimme yhdessä toimia Kouvolan hyväksi. Työhöni kuuluu kehittää, koordinoida ja vahvistaa kaupungin osallisuustyötä. Toimin aluetoimikuntien yhdyshenkilönä ja osallistun asiantuntijana vanhus- ja vammaisneuvostojen työhön ja kokouksiin. Avustan myös strategiatyössä. Yhteistyökumppaneista tärkeimpiä työni kannalta ovat aluetoimikunnat, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä hyvinvoinnin työryhmä. Lisäksi olen mukana kaupungin, Kymenlaakson ja valtakunnan osallisuustyöryhmissä.

Osallisuus tarkoittaa kumppanuutta, yhdessä tekemistä

Osallisuustyö tarkoittaa, että välitetään ja tuotetaan tietoa Kouvolan kaupungin toiminnasta. Varmistetaan, että sinulla on mahdollisuus osallistua itseäsi koskevan toiminnan suunnitteluun ja voit kertoa mielipiteesi. Lisäksi varmistetaan, että sinulla on mahdollisuus osallistua itseäsi tai vaikkapa omaa asuinaluettasi koskevien päätösten tekoon ja osallistua erilaisiin tehtäviin omassa elinympäristössäsi esim. talkootoimintaan. Kuntalaisten osallistumiskanavat täydentävät edustuksellista demokratiaa, lisäävät päätöksentekoon kansalaisten kokemusta ja asiantuntemusta, lähentävät kuntalaisia ja hallintoa sekä lisäävät luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan. Tänä vuonna käynnistyy Kouvolan osallisuussuunnitelman teko, johon jokainen voi osallistua, esim. helmikuussa kyselyyn vastaamalla tai osallisuustyöpajoissa.

Kouvolan aluetoimikunnat

Kouvolassa on perustettu aluetoimikunnat Anjalankosken, Elimäki-Korian, Kuusankoski-Jaalan ja Valkealan alueille sekä Kouvolan keskusta-alueelle. Aluetoimikunnat kehittävät aluettaan ja antavat lausuntoja suunnitelmista, strategiasta ja ohjelmista. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa ja myös alueiden välillä. Aluetoimikunnat tuntevat alueensa ja sen toimijat parhaiten.
Kaupunki jakaa aluetoimikunnille 1 e/asukas aluekehittämisrahaa, jolla voidaan toteuttaa kehittämishankkeita. Tänä vuonna aluetoimikunnat ovat suunnitelleet seuraavia hankkeita:

Anjalankosken aluetoimikunta

 • Kyselyn tulosten perusteella kartoitetaan, toteutetaanko koirapuisto.
 • Monipalvelupisteen edistäminen
 • Inkeroisten Opistontien Rantapuiston viihtyisyyden parantaminen ja uimahallin ranta-alueen kunnostus
 • Anjalan pyöräparkit
 • Mämmälän kotiseutuyhdistyksen musiikkitapahtuma puistossa
 • Teininkallion kuntoradan kunnostushanke
 • Koivusaaren kuntoportaat

Elimäki-Koria aluetoimikunta

 • Yhteisötilatoimintaa pilotoidaan Puljussa
 • Elkobotit robotiikkakerho lapsille alkaa keväällä, jos korona hellittää. Robotiikkakerhon välineet on hankittu
 • Korialle Kymijoen rantaan uudet portaat, joita voi käyttää myös kuntoportaina, toteutus Korian Ponnen kanssa.
 • Haukkavuoren ulkoilureiteille opastaulut
 • Korotetut suojatiet keskustaan ELY:n hankelistalle, toteutuu lähivuosina, mahdollisesti jo vuonna 2021
 • Liikuntarajoitteisten pysäköintipaikka seurakuntakeskuksen viereen toteutuu, kun kirkkopuisto saneerataan lähivuosina
 • Linja-autopysäkkikatoksen toteutus talkoilla ja paikallisten yritysten tukemana siirtyi valtakunnallisen liikenneverkkosuunnitelman vuoksi, toteutunee ELY:n hankkeena
 • Edustaja Kouvolan digitukihankeverkostossa
 • Edustaja Kouvolan matalan kynnyksen hankkeessa

Keskusta-alueen aluetoimikunta

 • Selfie-kehykset
 • Kuntalaisia aktivoiva kaupunkipeli
 • Aluetoimikunta on mukana pääkirjaston Matalan kynnyksen yhteisötilan suunnittelussa ja Ratamo-terveysmetsän suunnittelussa
 • Edustaja Kouvolan digitukiverkostossa
 • Osallistuminen Kouvolan mahdolliseen Suomen luonto- ja erämuseohankkeeseen, jos päädytään sen sijoittamiseen keskusta-alueelle

Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta

 • Kuusankosken 100-vuotisjuhla
 • Kujabotit robotiikkakerho, robotiikkakerhon välineet on hankittu
 • Yhteisötilojen suunnittelu Kuusankoskelle ja Jaalaan
 • Auringonkukkapellot
 • Jaalan jouluvalojen suunnittelu yhdessä kaupungin kanssa
 • Yhteiskokousten jatkaminen helmikuun mallin mukaan valittujen alueen eri toimijoiden kanssa

Valkealan aluetoimikunta

 • Asukasilta tammikuussa
 • Kukkapellot
 • Huikein lenkki kunnostustalkoiden jatkaminen

Aluetoimikuntiin valitaan jäsenet uudelle valtuustokaudelle tänä vuonna. Jäsenhaku on suunniteltu käynnistettäväksi niin, että uudet jäsenet valitaan elokuussa. Olet tervetullut mukaan toimintaan.
Aluetoimikunnille voi lähettää palautetta kaupungin nettisivujen palautekanavan kautta. Palautepalvelusta löytyy aluetoiminta-painike. Sen kautta lähetetyt palautteet, ideat ja kehitysehdotukset menevät suoraan aluetoimikuntien yhdyshenkilölle. Ko. palautepalvelu toimii myös mobiilisti sovelluskaupasta löytyvällä Trimble Feedback -sovelluksella.

Tietoa aluetoimikunnista löytyy kaupungin aluetoimikuntien sivuilta. Lisäksi aluetoimikunnilla on omat facebook-sivut.

Heli Veripää
Osallisuuskoordinaattori
Kouvolan kaupunki

 

Sivun alkuun