Kuukausi koronaa

Kouvola poikkeusoloissa

Ensimmäinen viikko. Kuukausi sitten 9.3.2020 oli normimaanantai, vaikkakin koronakeskustelujen määrä kasvoi jatkuvasti. Työpäivä käynnistyi aikaisin ja päättyi illalla kaupunginhallituksen kokoukseen. Pikaisesti laskien tapasin työpäiväni aikana eri kokouksissa ja palavereissa lähes 40 ihmistä, fyysisesti, lähietäisyydellä. Oli lähityöpäivä kaupungintalolla. Loppuviikosta peruin kaikki työmatkani ja osallistuin etäyhteyksin tapaamisiin. Kokoonnuimme ensimmäisen viikon aikana epävirallisen valmiusryhmän kanssa muutaman kerran ja viikonloppuna valmistelimme kriisiviestintää yhdessä Kymsoten kanssa. Tilanne oli jo päällä.

Seuraavat viikot. Virallinen valmiusryhmämme perustettiin välittömästi poikkeusolojen tultua voimaan. Kouvolan palvelut saatiin vastaamaan poikkeusolojen määräyksiä hetkessä. Jatko on historiaa, jota jokainen meistä osaltaan todistaa.

Johtaminen – kriisijohtaminen – etäjohtaminen

Johtaminen on saanut viimeisen kuukauden aikana aivan uudet kasvot. Kuvaavaa on, että yöpöydälläni odottaa etäjohtamista käsittelevä kirja, ensimmäinen suomenkielinen teos vuodelta 2016. Uutta tämä on. Yliopistossa ei 90-luvulla sivuttu etä- tai kriisijohtamista lainkaan, vaikka oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoista moni valmistui suoraan johtotehtäviin. Maanpuolustuskurssien painoarvo kasvaa poikkeusolojen seurauksena entisestään. Myös viranomaisyhteistyön merkitys konkretisoituu viimeistään nyt.

Johtamisessa korostuu erityisesti kokonaiskuvan ja -näkemyksen hallinta, johtaminen yli hallintorajojen. On unohdettava sektorit ja kannettava oma vastuu ilman syyttävää sormea. Viestinnän merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Päätöksenteko

Demokraattinen päätöksenteko on yksi suomalaisen päätöksentekokulttuurin perusarvoista. Sitä ei voi unohtaa eikä sen merkitystä väheksyä.

Reagoimme Kouvolassa erittäin nopeasti siihen, että päätöksentekokykymme säilyy poikkeusolojenkin aikana. Kokouksia on siirretty sähköisiksi, päätösvaltaa on delegoitu operatiivisilta osiltaan viranhaltijoille, unohtamatta monijäsenisten elinten otto-oikeutta.

Meillä Kouvolassa rivit ovat tiivistyneet kriisin kohdatessa. Uskallan sanoa, että olemme lähempänä sitä Kouvola-puoluetta, josta reilut kolme vuotta sitten virkaani koskevissa haastatteluryhmissä puhuin. – Paikallistasolla ei tehdä kansallista politiikkaa. Kouvolan etu, yhteinen etumme, menee sen edelle.

Olen ollut kiitollinen siitä tuesta, jota olen saanut kaupungin ylimmältä poliittiselta johdolta tässä tilanteessa. Yhdessä olemme enemmän, niin naivilta kuin se kuulostaakin.

Hyvinvointi

Kaupunkina kannamme suuren vastuun myös kuntalaistemme hyvinvoinnista. Terveys on mennyt myös meillä muiden asioiden edelle. Teemme konkreettisia toimenpiteitä sen eteen, ettei kukaan jäisi yksin poikkeusolojen aikana, että jokainen saisi tarvitsemansa avun. Se ei onnistu vain viranomaistoimin, siihen tarvitaan naapureita, sukulaisia, yrityksiä ja muita yhteisöjä.

Meidän kaikkien on kannettava vastuu omasta hyvinvoinnistamme, jotta jaksamme auttaa muita. Tällä hetkellä tuo vastuu voi olla myös välimatkan ottamista, kotona pysymistä. Pieni kysymys, mitä kuuluu, saattaa olla iso apu toiselle ihmiselle. Fyysinen etäisyys ei estä henkistä läheisyyttä.

Vahvuuksiimme kuuluu turvallisen elinympäristön lisäksi muun muassa luonnon läheisyys. Lisäksi kaupungin lukuisat lenkkipolut, luontoreitit, pyörätiet ja ulkokuntoilupaikat ovat jokaisen saavutettavissa. Liikunta voi jäädä viimeistään nyt osaksi normaalia elämäämme.

Aika koronan jälkeen

Talous. Kaupungin talous ei ollut tasapainossa ennen poikkeusoloja. Jokainen meistä tietää, että käsillä oleva tilanne tulee heikentämään tulostamme lisää. Sopeuttamistarve tulee olemaan merkittävä. Maan hallituksen lisätalousarviossa tuetaan kuntia vähintään miljardin euron tukipaketilla. Tällä hetkellä arvioin sen kattavan noin puolet siitä taloudellisesta menetyksestä, mikä kuntia nyt kohtaa.

Elinvoima. Yritykset tuottavat kaupunkiimme ihmistemme lisäksi sitä aitoa kasvua, elinvoimaa. Kaupunki ja elinkeino- ja kehittämisyhtiömme Kinno ovat, laajassa yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa, pyrkineet osaltaan vaikuttamaan konkreettisin toimenpitein yrittäjien selviytymiseen. Maan hallitus on tehnyt, mielestäni, myös merkittäviä taloudellisia ratkaisuja yritysten henkiinjäämisen eteen. Siitä huolimatta joudumme varautumaan mittaviin lomautuksiin ja konkurssiaaltoihin.

Etätyö, digiloikka. Etätyöstä on tullut osa normaalia työn tekemisen muotoa. Tältä osin meillä oli jo monessa yksikössämme toimivat käytännöt. Toisaalta esimerkiksi opettajamme olivat hetkessä valtavan muutoksen edessä. Siitäkin on selvitty hyvin. Kiitos tästä kuuluu ammattitaitoisen opettajahenkilökuntamme lisäksi lapsillemme ja nuorillemme, joille koneiden ja laitteiden käyttö muuten on ollut osa arkipäivää, heidän vanhempiaan unohtamatta.

Suomi teki kerralla valtavan digiloikan. Se tulee nähdä ennen kaikkea uuden alkuna.

Meidän, Kouvolan kaupungin, tulee nähdä mahdollisuuksina sekä etätyö että digiloikka. Strategiamme on tarttua tähän heti, kun se ei poikkeusolojen takia enää vaikuta epäkorrektilta. Etätyönteko jäänee osaksi suomalaista työntekokulttuuria. Moni voi miettiä asumistaan väljemmissä ja turvallisemmissa elinympäristöissä, kuten Kouvolassa. Työt hoituvat hyvin myös etäyhteyksien kautta. Asumista ei välttämättä enää määrää niin merkittävästi työpaikan fyysinen sijainti.

Ihmisyys. Aika koronan jälkeen lisää varmasti inhimillisyyttä ja empatiakykyä, vaikka se niin ristiriitaiselta tuntuukin, kun meitä nyt kaikkialla ja kaikessa kehotetaan ottamaan välimatkaa muihin. Ehdimme kuitenkin nyt miettimään valintojamme, päivittämään arvojamme, rakentamaan uudenlaista elinympäristöä. Uskon, että ihmisyys saa meillä tässä pohdinnassa uuden, suuremman merkityksen.

Lopuksi

Kuukausi sitten ollutta normimaanantaita tulee tuskin enää koskaan. Jo nyt uskallan kirjoittaa, että tämä jättää meihin pysyvät jäljet. Poikkeusolojen lopullisesta kestosta huolimatta.

Uudelleenrakentamisesta ei ennusteta helppoa millään mittareilla. Haluan silti nähdä tämän mahdollisuutena, joka meille on annettu, ja jonka pohjalta rakennamme, kaikesta huolimatta, parempaa tulevaisuutta seuraaville sukupolville.

Tulevaisuutta teemme tämän päivän valinnoillamme. Noudatetaan annettuja ohjeita, otetaan välimatkaa. Ei tämä loputtomiin kestä. Olemme kaikki sen arvoisia. Rauhallista Pääsiäistä teille kaikille.

 

Marita Toikka
Kaupunginjohtaja
Kouvolan kaupunki

 

Lue kaupunginjohtajan blogia

Sivun alkuun