Lukion ja perusopetuksen lehtorin (kemia ja matematiikka) viransijaisuus

Kouvolan kaupunki hakee lukion ja perusopetuksen lehtoria (kemia ja matematiikka) viransijaisuuteen ajalle 7.8.2024-31.5.2025

Lukion ja peruskoulun lehtorin (kemia ja matematiikka) viransijaisuus ajalle 7.8.2024-31.5.2025

Viransijaisuuden tunnit ovat Kuusankosken lukiossa

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Viran sijaisuutta täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Kuusankosken lukio on Kouvolan toinen päivälukio. Syksyllä 2024 lukiossa on noin 300 opiskelijaa ja 30 opettajaa. Kuusankosken keskustassa sijaitsevalla lukiolla on ajan vaatimuksia vastaavat tilat ja lukio on hyvin kulkuyhteyksien päässä. Kuusankosken lukiosta opiskelija saa moninaisia tietoja ja taitoja, paikallisuutta, kansallisuutta, kansainvälisyyttä, monia kieliä ja reilusti luonnontieteitä sekä taidetta, liikuntaa ja logistiikka evääksi jatko-opintoihin ja tulevaisuuteen. Kuusankosken lukio kuuluu Unesco-kouluverkostoon ja lukiolla on Erasmus+- akkreditointi.

Kouvola, näköisesi paikka; https://www.kouvola.fi/nakoisesi-paikka/

Tutustu Kouvolan kaupungin opetusalaan; https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kouvolan-kaupunki/opetusala/

Sivun alkuun