Vastaa lausuntopyyntöön Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmista

Vielä ehdit vastaamaan Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu –ohjelmien lausuntopyyntöön. Vastaamalla olet mukana rakentamassa Kouvolan tulevaisuuden kasvua. Lausuntopyyntöön voi vastata 20.8.2019 mennessä.

Kouvolan kaupunkistrategia pyrkii talousalueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuun. Vuonna 2018 hyväksytyn strategiaohjausmallin mukaisesti kaupunkistrategiaa toteutetaan kahden kasvuohjelman kautta; Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu.


Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmassa linjataan yhteiset tavoitteet alueen hyvinvoinnin kasvuun. Elinvoiman kasvu -ohjelmassa etsitään keinot, millä lisätään talousalueen työpaikkoja, yrityksiä ja yritysten kasvua.


Tutustu Elinvoiman kasvu sekä Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmiin ja vastaa lausuntopyyntöön!

Sivun alkuun