Uuden uimahallin valmistelu etenee

Kouvolaan kaavaillun uuden uimahallin rakentamista ja sijaintia käsitellään kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa marraskuussa. Uusi halli parantaisi kuntalaisten palveluja ja toisi säästöjä alentuneina käyttökustannuksina.

Kouvolaan kaavaillaan uutta uimahallia. Liikunta- ja kulttuurilautakunta esitti toukokuussa uimahallin sijoittamista Kouvolan keskustaan Matkakeskuksen alueelle. Uimahallin rakentamista ja sijaintia käsitellään kaupunginhallituksessa 1. ja 8. marraskuuta. Päätöksentekoon kaupunginvaltuustoon asia etenee 15. marraskuuta.
Uuden uimahallin rakentamiseen, sijaintiin ja toimintaan liittyviä näkökulmia käytiin läpi 13. lokakuuta kaupunginhallituksen laajennetussa, koko valtuustolle tarkoitetussa iltakoulussa.

− Kouvola tarvitsee uuden uimahallin, sillä sen avulla voimme tarjota kuntalaisillemme asiakaslähtöisemmät ja monipuolisemmat palvelut kuin nykyisissä uimahalleissamme. Lisäksi nykyiset uimahallimme vaativat mittavia peruskorjausinvestointeja lähivuosien aikana. Kunnan tehtävänä on jo kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, ja uimahalli on yksi tärkeimmistä liikuntapalveluistamme.

− Hallin rakentaminen toteuttaa myös kaupunkistrategiaamme, jonka painopistealueisiin kuuluvat muun muassa lasten ja nuorten kasvu. Uuden uimahallin monipuolisilla palveluilla voimme lisätä myös alle 18-vuotiaiden liikkumista. Tästä on lupaava esimerkki olemassa Kuopiosta, jossa uuteen uimahalliin tehty erillinen hyppytorni ja -allas moninkertaistivat alle 18-vuotiaiden kävijöiden määrän, Kouvolan kaupungin sivistysjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Halli palvelee lasten ja nuorten lisäksi kaikkia muitakin ikäryhmiä.
− Ikääntyvä väestö käyttää uimahallia ahkerasti, ja ikääntyneiden määrä tulee niin Kouvolassa kuin valtakunnallisestikin kasvamaan. Tästä näkökulmasta on huolehdittava siitä, että uudet tilat mahdollistavat eri tavoin omaehtoisen kuntoutuksen, terveysliikunnan ja virkistymisen, Niemi muistuttaa.

Nykyisen uimahalliverkon investointitarpeet 23,6 miljoonaa euroa

Kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas toteaa, että uuden uimahallin rakentaminen on perusteltua myös talouden näkökulmasta.
– Kouvolassa on kaupungin kokoon nähden paljon uimahalleja, jotka ovat teknisesti pääosin tyydyttävässä kunnossa. Nykyisten hallien peruskorjaaminen tulee kalliiksi, eikä käytetyillä euroilla taata muuta kuin nykyisen palvelutason säilyminen, Kunnas sanoo.

Uuden uimahallin investointikustannuksiksi on arvioitu 23 miljoonaa euroa, kun nykyisen uimahalliverkon – eli Kuusankosken, Inkeroisten, Valkealan ja Urheilupuiston hallien – investointitarpeet ovat 23,6 miljoonaa euroa.
– Käyttötalouskustannuksissa uusi uimahalli toisi säästöjä, mikäli uimahalliverkkoa samalla tarkasteltaisiin viime vuosina tehtyjen selvitysten mukaisesti: niin sanottu 2+1-malli, johon siis sisältyisivät Inkeroisten ja Valkealan nykyiset uimahallit sekä uusi uimahalli, olisi vuotuisilta nettokustannuksiltaan 2,1 miljoonaa euroa, kun nykyisen uimahalliverkon vastaava kustannus on 2,8 miljoonaa euroa.

Kouvolassa tehtiin vuonna 2018 liikunta- ja kulttuurilautakunnassa käsitelty uimahallien tarveselvitys, jossa esitettiin Kouvolan tulevien uimahallien määräksi kolmea: uutta hallia ja Inkeroisten sekä Valkealan hallien säilyttämistä peruskorjausvaiheeseen asti, jolloin hallien tulevaisuus tarkasteltaisiin uudelleen.

Kaupunginhallitukselle esitetään sijainniksi Keskustan urheilupuistoa

Uuden, tuolloin virkistysuimalaksi nimetyn uimahallin valmistelua luotsasi keväällä 2021 ohjausryhmä, joka toukokuussa esitti liikunta- ja kulttuurilautakunnalle uuden uimahallin sijainniksi Matkakeskusta. Esitys perustui keväällä tehtyyn uimahallin sijaintivaihtoehtojen vertailuun, ennakkovaikutusten arviointiin, tutustumiskäynteihin ja asiasta käytyyn keskusteluun. Virkistysuimalan sijaintivaihtoehtoja olivat Keskustan urheilupuisto, Marjoniemi, Matkakeskus- Halkotori-alue, Tervaskangas ja Kuusankosken urheilupuisto.

Sijaintivertailussa sai eniten pisteitä Matkakeskus. Kakkoseksi tuli Kouvolan keskustan Urheilupuisto, kolmanneksi Marjoniemi ja neljänneksi Tervaskangas.
− Olemme viranhaltijatyönä jatkaneet uimahallin sijoittumiseen liittyvä tarkastelua. Valmistelussa on vaikuttanut myös kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös keskustan koulun sijoittumispäätöksestä Marjoniemeen. Tämän pohjalta esitän kaupunginhallitukselle, että uusi uimahalli sijoitetaan Keskustan urheilupuistoon, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Toikan mukaan on tärkeää, että uusi uimahalli sijaitsee paikassa, joka on helposti saavutettavissa niin etelästä kuin pohjoisestakin.

− Keskustan urheilupuisto täyttää tämän ehdon. Hallin sijoittaminen Urheilupuistoon tekisikin uimahallista aidosti kaikkien kaupunkilaisten yhteisen. Hallin saavutettavuutta tuetaan myös kehittämällä kaupunkistrategiamme mukaisesti maksutonta joukkoliikennettä, Toikka sanoo.

Urheilupuistoa tukevat myös vaihtoehdon toiminnalliset synergiahyödyt.
− On tärkeää, että uusi uimahalli tukee Kouvolan kaupungin lakisääteisiä lasten ja nuorten palveluita, siis perusopetusta ja varhaiskasvatusta. Matkakeskus ja Keskustan urheilupuisto ovat molemmat tästä näkökulmasta käyttökelpoisia vaihtoehtoja.

Alle kolmen kilometrin säteellä Matkakeskuksesta ja Keskustan urheilupuistosta on perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa lapsia ja nuoria yhteensä 5820, joista ydinkeskustan peruskoulujen oppilaita 2400, Yhteislyseon opiskelijoita 850, iltalukion opiskelijoita 170 ja KSAOn opiskelijoita 2400. Varhaiskasvatuksessa on alueella noin 1000 lasta. Myös XAMK:n ja Aikuiskoulutus Taitajan opiskelijat ovat potentiaalisia uimahallin käyttäjiä.

Tervaskankaan sijaintivaihtoehdossa vastaava lasten ja nuorten yhteisluku on perusasteen ja toisen asteen opetuksen osalta 1395. Varhaiskasvatuksessa on alueella noin 275 lasta.
− Urheilupuiston etuna on, että uusi halli vahvistaisi entisestään alueelle sijoittuvaa liikunnan ja urheilun palveluiden keskittymää. Maantieteellisesti rajatulla alueella voitaisiin harrastaa pienin siirtymin monia lajeja. Henkilöstön siirtyminen kiinteistöstä toiseen olisi helppoa, mikä toisi pitkässä juoksussa käyttötaloussäästöjä. Lisäksi on alustavasti keskusteltu esimerkiksi jäähallin hukkalämmön hyödyntämisestä.

− Urheilupuistoon sijoittuva halli tukisi myös optimaalisesti Kouvolan urheilukaupunkistatusta ja tapahtumajärjestämistä ja tätä kautta myös kaupungin markkinointia eri sidosryhmille, Toikka tiivistää.

Tutustu 13.10.2021 järjestetyn kaupunginhallituksen laajennetun iltakoulun uutta uimahallia koskevaan esittelyaineistoon. (PDF)

Lue lisää ja tutustu muihin tausta-aineistoihin uimahalli-investointi sivulta

Lisätietoja:
Veikko Niemi, sivistysjohtaja, puh. 020 615 7727, veikko.niemi@kouvola.fi
Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi
Petteri Portaankorva, kehitysjohtaja, puh. 020615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi
Katja Ahola, toimitilajohtaja, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola@kouvola.fi
Marita Toikka, kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi

Sivun alkuun