Kouvolaan kaavailtua uutta uimahallia käsiteltäneen päätöksenteossa alkuvuodesta. Uimahalli tarjoaisi nykyisiä halleja monipuolisemmat ja asiakaslähtöisemmät palvelut.

Kouvolaan suunnitellaan uutta uimahallia. Liikunta- ja kulttuurilautakunta esitti keväällä 2021 hallin sijoittamista Matkakeskuksen alueelle.

Uuden uimahallin sijaintiin liittyvää tarkastelua on jatkettu tänä syksynä viranhaltijatyönä. Tavoitteena oli, että hallin rakentamista ja sijaintia käsitellään kaupunginhallituksessa 1. ja 8. marraskuuta, ja kaupunginvaltuustossa 15. marraskuuta. Hallia oltiin esittämässä Keskustan urheilupuistoon.

Lokakuun lopulla valmisteluun otettiin kuitenkin lisää aikaa. Uuden hallin rakentamista sekä sijaintia käsiteltäneen päätöksenteossa alkuvuodesta.

Uuden uimahallin toivotaan tarjoavan kouvolalaisille entistä monipuolisempia ja laadukkaampia sekä esteettömiä palveluja. Uimahalli on yksi kunnan tärkeimmistä liikuntapalveluista. Hallin rakentaminen toteuttaisi kunnan kuntalain mukaista tehtävää, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.

Lue 20.10. julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 14.10. julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Tutustu 13.10. kaupunginhallituksen laajennetun iltakoulun materiaaliin

Tutustu kevään 2021 uimahalli-valmistelun aineistoihin: kuntalaiskyselyn tuloksiin ja ennakkovaikutusten arviointi -raporttiin

Uuden uimahallin sijaintiasiaa valmisteltiin viime keväänä liikunta- ja kulttuurilautakuntaan. Uimahallia kutsuttiin tuolloin virkistysuimalaksi. Sen sijaintivaihtoehtoja olivat Keskustan urheilupuisto, Marjoniemi, Matkakeskus- Halkotori-alue, Tervaskangas ja Kuusankosken urheilupuisto. Lautakunta esitti toukokuussa näistä sijainniksi Matkakeskusta. Esitys perustui uimahallin sijaintivaihtoehtojen vertailuun, ennakkovaikutusten arviointiin, tutustumiskäynteihin ja asiasta käytyyn keskusteluun. 

Osana virkistysuimalan sijainnin valmistelua toteutettiin keväällä 2021 kaksi kuntalaiskyselyä:

  • Tammikuussa kysyttiin, minkä palveluiden yhteyteen uimahallin olisi hyvä sijoittua. Tutustu kyselyn tulosraporttiin (pdf, 683 kt). (Huom. Tulosraportti ei toistaiseksi ole saavutettava, mutta asia korjataan lähiviikkoina.)
  • Toinen asukaskysely toteutettiin huhtikuussa osana virkistysuimalan tarveselvitystä.

Sijaintiesitystä laadittaessa oli tärkeässä osassa myös ennakkovaikutusten arviointi. Tutustu ennakkovaikutusten arviointi –raporttiin (pdf, Dynasty).

Keskustan urheilupuiston alueella on suunnitteilla olevalle uimahallille kaksi vaihtoehtoista sijaintipaikkaa: Vaihtoehto A:ta koskeva ennakkovaikutusten arviointi sisältyy keväällä valmistuneeseen raporttiin. Vaihtoehto B:n ennakkovaikutusten arviointi valmistui syyskuussa. Tutustu uuden sijaintivaihtoehdon ennakkovaikutusten arviointi -raporttiin:

Tutustu nykyisten uimahallien kuntotutkimuksiin

Kouvolassa on nykyisin neljä uimahallia, joista on teetetty päätöksenteon tukimateriaaliksi kuntotutkimukset. Ne ovat sisältäneet silmämääräisen arvioinnin lisäksi rakennetutkimuksia ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä (rakenne, lvia ja sähkö). Kuntotutkimukset sisältävät myös PTS:n (pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma) kustannusarvioineen, toisin sanoen sisältävät arvion lähivuosien korjaustarpeista ja peruskorjauksen ajankohdasta, ottamatta kuitenkaan kantaa peruskorjauksen hintaan.

Inkeroisten uimahalli kuntotutkimus

Kuusankosken uimahalli kuntotutkimus

Urheilupuiston uimahalli kuntotutkimus

Valkealan uimahalli kuntotutkimus

Päivitetty 11.11.2021

Sivun alkuun