Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2022, että Kouvolaan rakennetaan uusi uimahalli keskustan Urheilupuistoon. Tuleva, nykyaikainen uimahalli tarjoaa olemassa olevia halleja monipuolisemmat ja asiakaslähtöisemmät palvelut. Hanketta esiteltiin Kouvola-talolla 16.1.2023. Asukasillan tallenne on katsottavissa kaupungin Youtube-kanavalla ja yleisökysymysten vastaukset löydät täältä hankkeen infosivuilta.

Uusi uimahalli sijoitetaan Kouvolan keskustan Urheilupuistoon. Halli toteutetaan merkittävällä uudisrakentamisella ja korjaamalla uudisosan yhteyteen sijoittuvaa nykyistä Urheilupuiston uimahallia niin, että kokonaisuus vastaa nykyaikaisen uimahallin tarpeita.

Uuden hallin uudisosan suunnittelu on alkanut hankesuunnittelulla ja alueen asemakaavan muutoksella.

Hankesuunnitelma lautakuntaan keväällä 2023

Urheilupuiston uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnittelijaksi on valittu arkMILL Oy. Hankesuunnitelmat tavoitteena on luoda uuden uimahallin suunnittelulle tarkemmat raamit, joissa otetaan huomioon muun muassa tuleviin palveluihin, turvallisuuteen, käytettävyyteen, esteettömyyteen, energiatehokkuuteen, puhtaanapitoon ja huoltoon liittyviä näkökulmia. 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee hankesuunnitelman keväällä 2023. Jos lautakunta näyttää hankesuunnitelmalle vihreää valoa, voi tarkempi suunnittelu valmistua vielä vuoden 2023 aikana, ja uutta uimahallia päästään rakentamaan parhaassa tapauksessa keväällä 2024. 

Hankkeen edellyttämä kaavamuutos vireillä

Uimahallin laajentaminen edellyttää myös asemakaavan muutosta. Vireillä olevassa Palomäen asemakaavan muutoksessa päivitetään paljon käytetyn virkistysalueen kaava vastaamaan toteutunutta tilannetta sekä tulevaisuuden tiedossa olevia tarpeita. Uimahallin korttelialuetta laajennetaan ja käyttötarkoitusta muutetaan nykyistä joustavammaksi. Siinä huomioidaan myös alueen arvokas rakennettu kulttuuri- ja luonnonympäristö ja turvataan sen säilyminen. Alueella olevat suuremmat yhdyskuntatekniset rakenteet saavat omat korttelialueensa ja valtatie 6:n aiheuttama melu huomioidaan alueen käyttötarkoitusten määrittelyssä.

Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään 4.1.–6.2.2023. Kaavahankkeen aineisto on nähtävillä kaavan verkkosivuilla ja kaupungintalon infopisteessä. 

Asukasillassa esiteltiin hankesuunnitelmaa ja kaavamuutosta

Uudesta uimahallista järjestettiin asukasilta Kouvola-talolla 16.1.2023. Tilaisuudessa esiteltiin kaavamuutoksen ja uimahallin hankesuunnitelman aineistoa, ja vastattiin niitä koskeviin kysymyksiin. Tilaisuuden alkuosa (suunnitelmien esittelyt) on katsottavissa tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla.

Yleisökysymykset ja niihin annetut vastaukset löytyvät täältä hankkeen infosivuilta.

Tutustu syksyn kuntalaiskyselyn tuloksiin

Kuntalaisilta kysyttiin loka-marraskuussa 2022 uuden uimahallin palveluista. Tutustu kyselyn tuloksiin oheisesta linkistä.

Tutustu syksyn 2021 ja vuoden 2022 uimahallivalmisteluun sekä -tiedotteisiin

Liikunta- ja kulttuurilautakunta esitti keväällä 2021 uuden uimahallin sijoituspaikaksi Matkakeskusta. Uimahallin sijoittumiseen liittyvää tarkastelua jatkettiin viranhaltijatyönä.

Huhtikuussa 2022 kaupunginhallitukselle esitettiin uuden uimahallin sijoittamispaikaksi Kouvolan keskustan Urheilupuistoa.

Valtuuston  2.5.2022 tekemän uimahallin sijaintipäätöksen perusteena oli joukko perusteellisia asiantuntijaselvityksiä: Sijaintivaihtoehdoista on tehty kattava vaihtoehtojen vertailu ja ennakkovaikutusten arviointi kevään ja kesän 2021 aikana. Myös tehtyjen asukaskyselyiden perusteella hallin sijoittaminen ydinkeskustan Urheilupuistoon vastaa parhaiten hallin käyttäjien toiveita.

Uuden uimahallin toivotaan tarjoavan kouvolalaisille entistä monipuolisempia ja laadukkaampia sekä esteettömiä palveluja. Uimahalli on yksi kunnan tärkeimmistä liikuntapalveluista ja kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka. Hallin rakentaminen toteuttaa kaupungin kuntalain mukaista tehtävää, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.

Toteutuksessa on erityistä se, että vanhan uimahallin viereen rakennetaan huomattava laajennusosa. Vanhasta uimahallista säilytetään vain arvokkaat osuudet. Yhdessä nämä mahdollistavat nykyaikaisen uimahallin palvelut huomioiden vanhan hallin suojelumerkinnät.

Lue 23.8.2022 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 2.5.2022 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 28.4.2022 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 7.4.2022 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 20.10.2021 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 14.10.2021 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Tutustu 13.10.2021 kaupunginhallituksen laajennetun iltakoulun materiaaliin

Tutustu kevään 2021 uimahalli-valmistelun aineistoihin: kuntalaiskyselyn tuloksiin ja ennakkovaikutusten arviointi -raporttiin

Uuden uimahallin sijaintiasiaa valmisteltiin keväällä 2021 liikunta- ja kulttuurilautakuntaan. Uimahallia kutsuttiin tuolloin virkistysuimalaksi. Sen sijaintivaihtoehtoja olivat Keskustan urheilupuisto, Marjoniemi, Matkakeskus- Halkotori-alue, Tervaskangas ja Kuusankosken urheilupuisto. Lautakunta esitti toukokuussa näistä sijainniksi Matkakeskusta. Esitys perustui uimahallin sijaintivaihtoehtojen vertailuun, ennakkovaikutusten arviointiin, tutustumiskäynteihin ja asiasta käytyyn keskusteluun. 

Osana virkistysuimalan sijainnin valmistelua toteutettiin keväällä 2021 kaksi kuntalaiskyselyä:

  • Tammikuussa kysyttiin, minkä palveluiden yhteyteen uimahallin olisi hyvä sijoittua. Tutustu kyselyn tulosraporttiin (pdf, 683 kt). (Huom. Tulosraportti ei toistaiseksi ole saavutettava, mutta asia korjataan lähiviikkoina.)
  • Virkistysuimalan tarveselvitys. Tutustu tarveselvitykseen:

Sijaintiesitystä laadittaessa oli tärkeässä osassa myös ennakkovaikutusten arviointi. Tutustu ennakkovaikutusten arviointi –raporttiin (pdf, Dynasty).

Keskustan urheilupuiston alueella on suunnitteilla olevalle uimahallille kaksi vaihtoehtoista sijaintipaikkaa: Vaihtoehto A:ta koskeva ennakkovaikutusten arviointi sisältyy keväällä valmistuneeseen raporttiin. Vaihtoehto B:n ennakkovaikutusten arviointi valmistui syyskuussa. Tutustu uuden sijaintivaihtoehdon ennakkovaikutusten arviointi -raporttiin:

Tutustu nykyisten uimahallien kuntotutkimuksiin

Kouvolassa on nykyisin neljä uimahallia, joista on teetetty päätöksenteon tukimateriaaliksi kuntotutkimukset. Ne ovat sisältäneet silmämääräisen arvioinnin lisäksi rakennetutkimuksia ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä (rakenne, lvia ja sähkö). Kuntotutkimukset sisältävät myös PTS:n (pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma) kustannusarvioineen, toisin sanoen sisältävät arvion lähivuosien korjaustarpeista ja peruskorjauksen ajankohdasta, ottamatta kuitenkaan kantaa peruskorjauksen hintaan.

Inkeroisten uimahalli kuntotutkimus

Kuusankosken uimahalli kuntotutkimus

Urheilupuiston uimahalli kuntotutkimus

Valkealan uimahalli kuntotutkimus

Päivitetty 31.1.2023

Sivun alkuun