Liikunta- ja kulttuurilautakunta esittää uuden, palveluiltaan ja varustetasoltaan monipuolisen uimahallin sijoittamista Matkakeskuksen alueelle. Asiaa koskeva päätöksenteko jatkuu syksyllä.

Kouvolaan suunnitellaan uutta uimahallia. Liikunta- ja kulttuurilautakunta esittää sen sijoittamista Matkakeskuksen alueelle. Asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa syksyllä. Uimahallin sijainnista päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Tavoitteena on, että uusi virkistysuimala tarjoaisi kouvolalaisille entistä monipuolisempia ja laadukkaampia sekä liikuntaa ja hyvinvointia edistäviä palveluja.

Sijaintiesitys pohjaa huolellisiin selvityksiin

Virkistysuimalan sijaintivaihtoehtoja ovat olleet Keskustan urheilupuisto, Marjoniemi, Halkotori, Matkakeskus, Tervaskangas ja Kuusankosken urheilupuisto. Virkistysuimalan valmistelua luotsannut ohjausryhmä esitti liikunta- ja kulttuurilautakunnalle uuden virkistysuimalan sijainniksi Matkakeskusta.

Ohjausryhmän ehdotus pohjaa kevään aikana tehtyyn uimahallin sijaintivaihtoehtojen vertailuun, ennakkovaikutusten arviointiin sekä tutustumiskäynteihin ja laajasti käytyyn keskusteluun. Ehdotuksessa on huomioitu myös kuntalaisten toiveet erityisesti paikan saavutettavuudesta julkisella liikenteellä.

Sijaintivertailussa eniten pisteitä sai Matkakeskus. Matkakeskus pärjäsi hyvin myös toteutettavuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. Virkistysuimalan sijoittuminen Matkakeskukseen toisi sen suuren joukon saavutettavaksi. Raideliikenteen ja linja-autoliikenteen solmukohta mahdollistaa parhaan mahdollisen julkisen liikenteen hyödyntämisen. Uimala toimisi myös Kouvolan käyntikorttina ja julkisivuna junaliikenteessä matkaaville.

Tutustu kuntalaiskyselyn tuloksiin ja ennakkovaikutusten arviointi -raporttiin

Uudesta virkistysuimalasta on toteutettu kevään aikana kaksi kuntalaiskyselyä.

Tammikuussa kysyttiin, minkä palveluiden yhteyteen uimahallin olisi hyvä sijoittua. Tutustu kyselyn tulosraporttiin (pdf, 683 kt).
(Huom. Tulosraportti ei toistaiseksi ole saavutettava, mutta asia korjataan lähiviikkoina.)

Toinen asukaskysely toteutettiin huhtikuussa osana virkistysuimalan tarveselvitystä, josta tiedotetaan myöhemmin.

Tutustu ennakkovaikutusten arviointi –raporttiin (pdf, Dynasty).

Päivitetty 1.6.2021