Kaipunginvaltuusto päätti 2.5. kokouksessaan, että Kouvolaan rakennetaan uusi uimahalli keskustan Urheilupuistoon. Tuleva, nykyaikainen uimahalli tarjoaa olemassa olevia halleja monipuolisemmat ja asiakaslähtöisemmät palvelut.

Uusi uimahalli sijoitetaan Kouvolan keskustan Urheilupuistoon. Halli toteutetaan merkittävällä uudisrakentamisella ja korjaamalla uudisosan yhteyteen sijoittuvaa nykyistä Urheilupuiston uimahallia niin, että kokonaisuus vastaa nykyaikaisen uimahallin tarpeita.

Kaupunginhallituksen valtuustolle asiasta tekemän esityksen perusteena oli joukko perusteellisia asiantuntijaselvityksiä: Sijaintivaihtoehdoista on tehty kattava vaihtoehtojen vertailu ja ennakkovaikutusten arviointi kevään ja kesän 2021 aikana. Vertailussa Kouvolan Urheilupuisto ja Matkakeskus nousivat pisteytyksessä korkeimmille sijoille. Marjoniemen yhtenäiskoulun sijaintipäätös vapautti Urheilupuistosta tilaa muulle maankäytölle, minkä johdosta liikuntaan ja kulttuuriin liittyvien tulevaisuusinvestointien sijoitusmahdollisuuksia alueelle on selvitetty tarkemmin. Samalla uimahallin sijoittaminen Matkakeskuksen sijaan Urheilupuistoon vapauttaa Matkakeskuksen alueen kehittämisen kokonaisuudessaan asumiseen, toimistorakentamiseen ja kaupallisille palveluille.

Urheilupuistosta tekevät uudelle hallille hyvän sijoituspaikan myös toiminnalliset synergiahyödyt: ratkaisu tukee kaupungin lakisääteisiä lasten ja nuorten palveluita sekä vahvistaa alueelle sijoittuvaa liikunnan sekä urheilun palvelukeskittymää.

Urheilupuistoon sijoitettuna halli on hyvin käyttäjiensä saavutettavissa. Sen lähialueella asuu, alle 3 kilometrin etäisyydellä, noin 25 900 asukasta. Perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa lapsia ja nuoria on yhteensä 5820 samalla etäisyydellä. Myös tehtyjen asukaskyselyiden perusteella hallin sijoittaminen ydinkeskustan Urheilupuistoon vastaa parhaiten hallin käyttäjien toiveita.

Uuden uimahallin toivotaan tarjoavan kouvolalaisille entistä monipuolisempia ja laadukkaampia sekä esteettömiä palveluja. Uimahalli on yksi kunnan tärkeimmistä liikuntapalveluista ja kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka. Hallin rakentaminen toteuttaa kaupungin kuntalain mukaista tehtävää, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.

Toteutuksessa on erityistä se, että vanhan uimahallin viereen rakennetaan huomattava laajennusosa. Vanhasta uimahallista säilytetään vain arvokkaat osuudet. Yhdessä nämä mahdollistavat nykyaikaisen uimahallin palvelut huomioiden vanhan hallin suojelumerkinnät.

Uudessa uimahallissa on merkittävästi nykyistä Urheilupuiston uimahallia enemmän allaspinta-alaa ja uimahallipalveluja, jotka vastaavat hallin käyttäjien tarpeisiin. Niitä on selvitetty laajoilla kyselyillä. Uimahallia koskevia toiveita on tiedusteltu eri käyttäjäryhmiltä: kuntalaisilta, uima- ja muilta seuroilta, erityisryhmiltä, työntekijöiltä sekä muilta kaupungin sidosryhmiltä.

Uuden uimahallin hankesuunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian ja uimahalli-investointi sisällytetään vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelmaan. Valtuusto päätti 2.5. kokouksessaan myös, että Kuusankosken uimahalli kunnossapitokorjataan ja muu uimahalliverkko otetaan tarkasteluun lautakunnan aiemmin tekemän esityksen mukaisesti.

Uutta uimahallia tarvitaan, koska nykyisiin uimahalleihin liittyy merkittävä korjausvelka ja moni nykyhalleista on rakennuksena teknisen käyttöikänsä päässä. Peruskorjausten investointitarve 10 vuoden aikana neljään nykyiseen uimahalliin on yhteensä 23,6 miljoonaa euroa.

Tarkasteltu Urheilupuiston nykyisen uimahallin laajennus ja vanhan osan korjaus mahdollistaa vastaavat toiminnot kuin 26,3 miljoonan euron uusi uimahallirakennus. Tällöin suojeltu rakennus jää pääosin uimahallikäyttöön. Nykyisen Urheilupuiston uimahallin laajennuksen ja korjauksen kustannusarvio on 28,8 miljoonaa euroa, josta laajennuksen osuus on 21,1 miljoonaa euroa (7211 brm2) ja korjauksen osuus 7,6 miljoonaa euroa (2654 brm2) nykyisen rakennuksen korjausasteen ollessa 81 %.

Lue 2.5.2022 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 28.4.2022 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 7.4.2022 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 20.10.2021 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Lue 14.10.2021 julkaistu, asiaa koskeva tiedote

Tutustu 13.10.2021 kaupunginhallituksen laajennetun iltakoulun materiaaliin

Tutustu kevään 2021 uimahalli-valmistelun aineistoihin: kuntalaiskyselyn tuloksiin ja ennakkovaikutusten arviointi -raporttiin

Uuden uimahallin sijaintiasiaa valmisteltiin viime keväänä liikunta- ja kulttuurilautakuntaan. Uimahallia kutsuttiin tuolloin virkistysuimalaksi. Sen sijaintivaihtoehtoja olivat Keskustan urheilupuisto, Marjoniemi, Matkakeskus- Halkotori-alue, Tervaskangas ja Kuusankosken urheilupuisto. Lautakunta esitti toukokuussa näistä sijainniksi Matkakeskusta. Esitys perustui uimahallin sijaintivaihtoehtojen vertailuun, ennakkovaikutusten arviointiin, tutustumiskäynteihin ja asiasta käytyyn keskusteluun. 

Osana virkistysuimalan sijainnin valmistelua toteutettiin keväällä 2021 kaksi kuntalaiskyselyä:

  • Tammikuussa kysyttiin, minkä palveluiden yhteyteen uimahallin olisi hyvä sijoittua. Tutustu kyselyn tulosraporttiin (pdf, 683 kt). (Huom. Tulosraportti ei toistaiseksi ole saavutettava, mutta asia korjataan lähiviikkoina.)
  • Virkistysuimalan tarveselvitys. Tutustu tarveselvitykseen:

Sijaintiesitystä laadittaessa oli tärkeässä osassa myös ennakkovaikutusten arviointi. Tutustu ennakkovaikutusten arviointi –raporttiin (pdf, Dynasty).

Keskustan urheilupuiston alueella on suunnitteilla olevalle uimahallille kaksi vaihtoehtoista sijaintipaikkaa: Vaihtoehto A:ta koskeva ennakkovaikutusten arviointi sisältyy keväällä valmistuneeseen raporttiin. Vaihtoehto B:n ennakkovaikutusten arviointi valmistui syyskuussa. Tutustu uuden sijaintivaihtoehdon ennakkovaikutusten arviointi -raporttiin:

Tutustu nykyisten uimahallien kuntotutkimuksiin

Kouvolassa on nykyisin neljä uimahallia, joista on teetetty päätöksenteon tukimateriaaliksi kuntotutkimukset. Ne ovat sisältäneet silmämääräisen arvioinnin lisäksi rakennetutkimuksia ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä (rakenne, lvia ja sähkö). Kuntotutkimukset sisältävät myös PTS:n (pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma) kustannusarvioineen, toisin sanoen sisältävät arvion lähivuosien korjaustarpeista ja peruskorjauksen ajankohdasta, ottamatta kuitenkaan kantaa peruskorjauksen hintaan.

Inkeroisten uimahalli kuntotutkimus

Kuusankosken uimahalli kuntotutkimus

Urheilupuiston uimahalli kuntotutkimus

Valkealan uimahalli kuntotutkimus

Päivitetty 18.8.2022

Sivun alkuun