Uimahallisuunnitelmia esitellään 16.1 kello 17–18 Kouvola-talolla – tilaisuuden alkuosa seurattavissa myös striimin välityksellä

Maanantain tilaisuus on kaikille avoin. Sen alkuosassa esitellään kaavamuutokseen ja hankesuunnitelmaan liittyvää aineistoa. Tämä osuus striimataan, joten suunnitelmien esittelyä voi seurata Kouvolan kaupungin YouTube-kanavalla. Tilaisuuden loppuosassa paikalle tulleilla on tilaisuus kysyä suunnitelmista ja kommentoida niitä erillisillä esittelypisteillä. Tätä osuutta ei striimata. Urheilupuiston uimahallihankkeeseen voi tutustua myös kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.5.2022, että Kouvolaan rakennettava uusi uimahalli sijoitetaan keskustan Urheilupuistoon. Halli toteutetaan merkittävällä uudisrakentamisella ja korjaamalla uudisosan yhteyteen sijoittuvaa nykyistä Urheilupuiston uimahallia niin, että kokonaisuus vastaa nykyaikaisen uimahallin tarpeita.

Tuleva, nykyaikainen uimahalli tarjoaa olemassa olevia halleja monipuolisemmat ja asiakaslähtöisemmät palvelut.

Uuden hallin uudisosan suunnittelu on alkanut hankesuunnittelulla ja alueen asemakaavan muutoksella.

Suunnitelmia esitellään ja niihin pääsee ottamaan kantaa Kouvola-talolla 16.1.2023 kello 17–18 järjestettävässä kaikille avoimessa asukasillassa. Tilaisuuden alkuosa (suunnitelmien esittelyt) striimataan, ja sitä voi seurata Kouvolan kaupungin YouTube-kanavalla.


Tutustu hankkeeseen verkkosivuilla

– nähtävissä myös viimeisimmän kuntalaiskyselyn tulokset

Asukasilta on osa kuntalaisten osallistamista hankkeeseen. Hankkeesta on tehty myös useita kuntalaiskyselyitä, joiden tuloksia on hyödynnetty uimahallin hankesuunnittelussa.

Viimeisin kysely toteutettiin 10.10.– 6.11.2022. Siihen sai vastata niin uimahalleilla kuin Kouvolan kaupungin verkkosivuillakin. Kyselyn toteutti Sport Venue Oy.

Kuntalaisilta kysyttiin uuden uimahallin palveluista muun muassa sitä, mitkä ovat heidän mielestään uuden uimahallin tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä toimintaa he haluaisivat uimahallissa harrastaa ja millaisia palveluita he uuteen uimahalliin haluaisivat. Kyselyyn vastasi 256 henkilöä.

– Kyselyn vastaukset vastaavat varsin pitkälle aiemmissa kyselyissä saatuja tuloksia. Erona on se, että kuntosali nousi tässä kyselyssä halutuimmaksi palveluksi. Lisäksi vesijuoksu nosti suosiotaan verrattuna aiemmissa kyselyissä saatuihin tuloksiin, liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen sanoo.

Kyselyn tulokset sisältävään pdf-tiedostoon voi tutustua hankkeen infosivuilla.

Uimahallin laajentamisen edellyttämään, vireillä olevaan asemakaavan muutokseen voit tutustua kaavamuutoksen infosivulla.

Sivun alkuun