Uimahallihanke etenee kaavamuutoksen myötä

Urheilupuiston uimahallin laajentaminen nykyaikaiseksi laajasti kuntalaisia palvelevaksi liikuntapaikaksi on edennyt hankesuunnitteluvaiheeseen. Uimahallin laajentaminen on mahdollista vireillä olevan asemakaavan muutoksen hyväksynnän jälkeen.

Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti 2.5.2022, että uusi uimahalli rakennetaan Kouvolan Urheilupuistoon nykyisen uimahallin laajennuksena. Uudisosan suunnittelu on alkanut hankesuunnittelulla sekä alueen asemakaavan muutoksella. Suunnittelua ohjaa erillinen ohjausryhmä, joka koostu sekä viranhaltijoista että luottamushenkilöistä.

Kaavamuutoksessa huomioidaan kokonaisuus

Palomäen asemakaavan muutoksessa päivitetään suositun virkistysalueen kaava vastaamaan toteutunutta tilannetta sekä tulevaisuuden tiedossa olevia tarpeita. Uimahallin korttelialuetta laajennetaan ja käyttötarkoitusta muutetaan nykyistä joustavammaksi. Siinä huomioidaan myös alueen arvokas rakennettu kulttuuri- ja luonnonympäristö ja turvataan sen säilyminen.

Alueella olevat suuremmat yhdyskuntatekniset rakenteet saavat omat korttelialueensa. Valtatie 6:n aiheuttama melu huomioidaan alueen käyttötarkoitusten määrittelyssä.

Luonnos asemakaavan muutoksesta on nähtävillä 4.1.-6.2.2023 kaavan verkkosivuilla ja kaupungintalon infopisteessä osoitteessa Torikatu 10.

Uimahallin hankesuunnitelmassa luodaan raamit tarkemmalle suunnittelulle

Urheilupuiston uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto arkMILL Oy. Hankesuunnitelman tavoitteena on luoda tarkemmat raamit uuden uimahallin suunnittelulle. Siinä otettaan huomioon muun muassa uimahallin tuleviin palveluihin, turvallisuuteen, käytettävyyteen, esteettömyyteen, energiatehokkuuteen, puhtaanapitoon ja huoltoon liittyviä näkökulmia. Suunnittelussa otetaan huomioon kuntalaiskyselyjen tulokset ja käyttäjien antamat kommentit.

Hankesuunnitelma saadaan päätöksentekoon, eli liikunta- ja kulttuurilautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2023. Jos lautakunta näyttää hankesuunnitelmalle vihreää valoa, voi tarkempi suunnittelu edetä ja valmistua vielä vuoden 2023 aikana. Uutta uimahallia päästään rakentamaan parhaassa tapauksessa jo keväällä 2024.

Palomäenkadulle laaditaan erillinen katusuunnitelma

Erillisenä, mutta alueeseen käyttöön tiiviisti liittyvänä on käynnissä Putkinotkon katujen saneeraussuunnittelu, johon Palomäenkadun länsiosa kuuluu. Työ on vasta alkuvaiheessa ja sen etenemisestä tiedotetaan erikseen alueen asukkaita ja muita osallisia osallistumis- ja arviointisuunnitelman muodossa. Katusuunnitelmissa huomioidaan muun muassa kadun vesihuollon saneeraustarpeet, liikenneturvallisuus sekä alueella tapahtuvat maankäytön muutokset.

Yleisötilaisuudessa pääsee kysymään ja vaikuttamaan

Kaavamuutoksen ja uuden uimahallin suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa 16.1.2023 Kouvola-talon Honka-salissa klo 17–18. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä sekä ottaa kantaa suunnitelmien sisältöihin. Yleisötilaisuus on kaikille avoin ja siitä voi seurata myös etäyhteydellä kaavan ja uimahallihankkeiden verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.

Lisätietoja:

Kaavahanke: Palomäki – Kouvolan kaupunki

kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404

Uimahallihanke: Uusi uimahalli – Kouvolan kaupunki

rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh. 020 615 1068

liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228

Katusuunnitelma:

suunnitteluinsinööri Heli Hietsalo, puh. 020 615 4807

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun