Teknisen lautakunnan kokouksen 9.3.2023 pöytäkirjan pykälät 48 ja 54 ovat nähtävillä 10.3.2023 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen teknisen lautakunnan pykälät:

§ 48 Voikkaan paperikone nro 14:n kuivausosasta tehdyn reliefin sijoittaminen kaupungin puistoalueelle, Voikkaa (pdf 426 kt)

§ 54 Tontin 286-23-450-1 myyminen (pdf 4 Mt)

Tekninen lautakunta tarkasti pöytäkirjan näiden asioiden osalta kokouksessa 9.3.2023 ja otteet ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 10.3.2023 lukien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessan, kun se on tarkastettu.

Sivun alkuun