Mediainfossa 5.5. pääpaino liikunnassa, kulttuurissa ja kouluissa

Kouvolan kaupunki järjestää poikkeusoloissa säännöllisesti striimattuja mediainfoja. Tässä 5. toukokuuta infon yhteenvetoa ja linkit infon materiaaleihin.

Kouvolan kaupungin 5.5 mediainfossa puhuttivat liikunnan ja kulttuurin palveluiden avaaminen sekä perusopetuksen siirtyminen lähiopetukseen.

Kaupungin liikuntapaikat aukaistaan asteittain

Kouvolan kaupungin ylläpitämät ulkoliikuntapaikat avataan kuntalaisten sekä seurojen käyttöön 14. toukokuuta alkaen ja enintään 10 hengen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Luonnonnurmikenttiä avataan sään salliessa viimeistään touko-kesäkuun vaihteessa.

Kaikki sisäliikuntapaikat pidetään edelleen hallituksen linjauksen mukaisesti suljettuina 31.5.2020 asti. Myös ulkoliikuntapaikkojen yhteydessä olevat WC-, huolto-, pukuhuone- ja muut sisätilat ovat suljettuina toukokuun loppuun.

1.6.2020 jälkeen liikuntapaikoilla enintään kerralla sallittava henkilömäärä nousee 50:een, kuitenkin hygienia- ja etäisyyssuosituksia noudattaen.
Tavoitteena on, että Urheilupuiston uimahalli päästään avaamaan kesäkuun alussa.

Valmistelussa on parhaillaan se, kuinka mahdollisesti avattavassa uimahallissa voidaan taata se, että asiakkaita on kerrallaan paikalla enintään 50. Lisäksi on ratkaistava muun muassa se, miten taataan hygieniaa ja ihmisten välisiä etäisyyksiä koskevien suositusten toteutuminen. Näiden asioiden pitää olla linjattuna ennen hallin avaamista, liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen sanoo.

Lue lisää :
6.5. julkaistu liikuntapalvelujen tiedote
kouvola.fi/liikunta
5.5. mediainfon diat

Kulttuuripalveluista avautuvat ensimmäisinä kirjastot ja museot

Kirjastotilat tulee pitää suljettuina 1.6. asti, mutta kirjastoissa valmistellaan varatun aineiston turvallista takeaway-noutoa aloitettavaksi toukokuussa porrastetusti osassa kirjastopisteitä. 14.5.-19.5. kirjastot ovat kokonaan suljettuna lomautuksista johtuen.

Kirjastoautot eivät liikennöi. Kirjaston kaikki yleisötapahtumat on peruttu 31.5. asti, jonka jälkeen pienimuotoiset alle 50 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia.

Museot avataan rajoitetusti 2.6. alkaen. Ryhmävarauksia ei kuitenkaan oteta vastaan.

Kulttuuritaloilla on 1.6. jälkeen mahdollista järjestää alle 50 hengen kokoustilaisuuksia, mikäli tilat mahdollistavat riittävän väljyyden, kysyntä ohjaa avautumisia.

Teatteri ja Kymenlaakson orkesteri tekevät omat suunnitelmat 1.6. jälkeiseen ajankohtaan.

Lue lisää:
Varausten omatoiminen nouto alkaa pääkirjastosta maanantaina 11.5.
5.5. mediainfon diat

Perusopetuksessa siirrytään lähiopetukseen

Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Peruskoulut avataankin 14.5. alkaen ja kaikki oppilaat palaavat lähiopetukseen. Lukiot ja KSAO jatkavat etäopetuksessa toukokuun loppuun.

Riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden tilanteen arvioi hoitava taho (=lääkäri tai terveydenhoitaja), ja koulu huolehtii tarvittaessa etäopetuksen järjestämisestä. Työnantaja yhdessä työterveyshuollon kanssa arvioi riskiryhmään kuuluvan työntekijän paluun lähityöhön. Perusopetuksen johto valmistelee kouluille yhteiset ohjeet THL:n ja OKM/OPH:n 4.5. linjausten mukaisesti. Varhaiskasvatus valmistelee omat ohjeensa yksiköille, yhteiset periaatteet perusopetuksen kanssa.

Toimiala kysyy huoltajilta Wilman kautta, hakevatko he lupaa oppilaan poissaoloon loppukevääksi Kaupungin viestinä on, että koulut ovat terveellinen ja turvallinen oppimis- ja työskentely-ympäristö. Tervetuloa lähiopetukseen!

Koulukuljetukset palaavat 14.5. normaaleihin aikatauluihin ja reitteihin, käsihygienia ja väljyys edistävät turvallisuutta. Selvitetään erityisesti väistötilakuljetuksissa (Anjala, Sarkola) tarve lisäautoihin ja reittien aikatauluporrastuksiin. Ruuhkaisille taksireiteille tarvittaessa lisäautoja.
Kouluterveydenhoitajat palaavat lähityöhön kouluille 14.5.

Ennen kevään koulutyön päättymistä koulu kartoittaa kaikkien oppilaiden osalta osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolliset tarpeet syksyä varten.

Ryhmiä ei kouluissa jaeta, vaan oppimisympäristöjen turvallisuuden kannalta tärkeää väljyyttä haetaan tilajärjestelyin, esimerkiksi sijoittamalla normikokoinen luokka tavanomaista suurempaan tilaan. Kouvolassa on kartoitettu opetuskäyttöön soveltuvat kaupungin omat lisätilat, ja niitä löytyy tarvittaessa lukioista, KSAOlta, kansalaisopistolta, kirjastoilta, kulttuuritiloista ja liikuntahalleista.

Väljyyttä saadaan myös porrastamalla opetusta mahdollisuuksien mukaan, eli järjestämällä esimerkiksi välitunnit ja ruokatunnit niin, että samassa tilassa olevien lasten määrä ei kasva liian suureksi. Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti.

Alakouluissa ryhmät pidetään erillään. Yläkouluissa opetusryhmä/ryhmän opettaja voi vaihtua, kunhan panostetaan väljyyteen.

Hyvä käsihygienia jatkuu: kaikki pesevät kätensä tullessaan kouluun ja ennen kotiinlähtöä.

Vanhempia tiedotetaan perusopetuksen järjestelyistä Wilman kautta.

Lue lisää:
mediainfon 5.5. diat

Sivun alkuun