Kultasuontien ja Tykkimäentien katujen rakentaminen alkaa puuston kaadolla

Kouvolan kaupunki käynnistää ensi viikolla Kullasvaarassa Kultasuontien ja Tykkimäentien katualueiden rakentamisen puuston kaadolla. Vanha, käytöstä poistettu pieneläinten hautausmaa jää osittain rakennusurakan alle. Mahdolliset muistoesineet haudoilta pitää poistaa ennen puiden kaatamista eli viimeistään sunnuntaina 7.4.2019.

Vanha, käytöstä poistettu lemmikkieläinten hautausmaa sijoittuu osittain tulevalle katualueelle. Hautaaminen alueella on lopetettu jo 1990-luvun lopulla, ja alue on siirtynyt teknisen lautakunnan päätöksellä 1.5.2017 maa- ja metsätalousalueeksi. Lopetuksesta huolimatta alueelle on ilmeisesti haudattu eläimiä 2000-luvulla. Pieneläimiä on saanut 1.7.2017 alkaen haudata Mielakan pieneläinhautausmaalle, osoite Mielakantie.

Jos lemmikkinsä alueelle haudanneet haluavat noutaa mahdolliset muistoesineet haudoilta ennen puiden kaatamista, pitää se tehdä viimeistään sunnuntaina 7.4.2019.

Puiden kaato ja elokuussa alkava katujen rakentaminen liittyvät Kouvolan logistiikka-alueen eli RRT-hankkeen rakentamiseen. Kadun rakentamisella parannetaan kulkuyhteyksiä tulevasta logistiikkaterminaalista maantieverkkoon.  

Lisätietoja

RRT-hanke ja kadunrakentaminen: projektipäällikkö Matti Tossavainen, p. 050 4141961, matti.tossavainen@ramboll.fi

Metsänhakkuu: metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p. 020 615 7754, kirsi.hokkanen@kouvola.fi

Sivun alkuun