Kouvolalle merkittävä avustus lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen

Puinen silta vie ojan yli Kymijoen rantaa myötäilevällä luontopolulla Niskalassa.

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Kouvolan kaupungille yli 400 000 € suuruisen avustuksen kolmeen lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamis- ja kehittämishankkeeseen. Tuki mahdollistaa Kalalammen luontopolun kunnostamisen esteettömäksi ja Kymijoen ulkoilureitin puuttuvien osien rakentamisen.

Kouvolan kaupunki haki avustusta kolmeen eri virkistyskohteeseen. Kalalammen luontopolun huonokuntoiset pitkospuurakenteet ovat uusimisen tarpeessa ja myös alueen opastus ja taukopaikat kaipaavat parantamista kasvaneen käytön myötä. Alueen kunnostussuunnitelmassa lähtökohtana on ollut sen kehittäminen esteettömäksi, jotta se soveltuisi entistä suuremmalle määrälle asukkaita.  

Kymijoen ulkoilureitin osalta avustusta käytetään kahteen vielä rakentamattomaan osaan. Sääksniemeen suunniteltu reitin osa mukailee osin nykyistä polkuverkostoa ja sen varrelle on suunniteltu taukopaikka Kuusanlammen rannalle. Toinen puuttuvista osista sijaitsee Niskalan ja Ruotsulan välisellä alueella. Reitti tulee kulkemaan Aholanmäen yli Keltin voimalaitokselle ja edelleen Kymijoen rantaa pitkin Ruotsulan redutille.  

Koronatilanne lisännyt kansalaisten ulkoilua ja ulkoilureittien rakenteiden kulumista 

Metsä- ja lähivirkistysalueet tarjoavat tutkitusti terveyshyötyjä sekä monia mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen. Kouvolan kaupungin Hyvinvointikyselyn tuloksissa marraskuussa 2020 luonto ja luonnossa liikkuminen nousi esille voimaannuttavana ja hyvinvointia vahvistavana tekijänä. Kaupunkia kehotettiin hyödyntämään luontoa ja ulkona järjestettäviä tapahtumia asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa erityisesti koronan aiheuttamana poikkeuksellisena aikana. 

Jotta metsäluonto olisi helposti kaikkien hyödynnettävissä, on merkittyjen reittien ja niiden varrella olevien levähdyspaikkojen oltava kunnossa ja ainakin osittain esteettömiä. Esteettömässä ympäristössä kaikki voivat liikkua yhdenvertaisina.  

Ulkoilureitit sekä muut virkistys- ja viheralueet ruuhkautuivat pahoin vuosi sitten kokoontumisrajoitusten tultua voimaan, ja nykyiset palvelurakenteet, kuten taukopaikat, osoittautuivat Kouvolassakin riittämättömiksi. Virkistysalueiden kävijäpaine ja kulutus tulevat kasvamaan entisestään koronakriisin jatkuessa ja kansalaisten löytäessä uusia kestäviä tapoja edistää terveyttään ja viettää vapaa-aikaa ulkoillen.

Avustuksella katetaan puolet kustannusarvioista 

Avustuksen määrä on yhteensä 411 050 € ja se kattaa puolet kohteiden rakentamisen kustannusarviosta. Avustusta haettiin viime vuonna valtion kunnille osoitetusta tukipaketista, jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa. Tuki tulee käyttää vuoden 2021 aikana eli kohteiden rakentaminen tapahtuu kuluvana vuonna.  

Kaupungininsinööri Anne Ahtiaisen on erittäin tyytyväinen avustuksen saamisesta Asuminen ja ympäristö -toimialan käyttöön. Hakemuksen valmistelu vaati paljon yhteistyötä monen palvelun kesken, ja sen saaminen kunnan heikentyneessä taloustilanteessa innostaa jatkamaan työtä asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Lisätietoja

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, anne.ahtiainen@kouvola.fi, p. 020 615 8574 

Sivun alkuun