Käyrälammesta virkistyskeidas – ulkoilureittisuunnitelman 1. vaihe nähtävillä ja kommentoitavana

Käyrälammen kehittäminen jatkuu ulkoilureitin suunnittelulla. Ulkoilureittisuunnitelma on osa Käyrälammen laajaa kehittämishanketta, ja tulee palvelemaan sekä asukkaita että matkailijoita. Ulkoilureittisuunnitelman 1. vaihe on nähtävänä ja kommentoitavana 11.-28.8.2021. Reitin tulevilta käyttäjiltä, mm. asukkailta, yhdistyksiltä ja matkailuyrityksiltä toivotaan kommentteja suunnitelmaan.

Esteetön reitti upeissa maisemissa

Suunnittelun tavoitteena on toteuttaa rengasreitti Käyrälammen ympäri hyödyntäen myös nykyisiä tie- ja katuyhteyksiä. Nähtävillä olevassa yleissuunnitelmassa esitetään ulkoilureittisuunnitelman 1. vaihe, jossa rakennetaan kivituhkapintainen reitti Käyrälammen itäpuolelle leirintäalueelta Paaskosken majalle sekä kevyen liikenteen silta Käyräjoen yli Lautaron uimarannalle. Reitti tulee olemaan esteetön ja on kuljettavissa kävellen tai pyöräillen. Suunnittelun lähtökohtia sekä reitistön jatkokehittämistä on esitetty myös yleissuunnitelman raportissa.

Näkymä sillalta joelle. Puita rannoilla, kiviä ja kalliota joessa.
Kuva tulevalta reitiltä, Jyräänjoelta Paaskosken majalle vievältä sillalta.

Suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä 11.- 25.8.2021 Kouvolan kaupungin internetsivuilla kouvola.fi/suunnitelmat. Mahdolliset kommentit ja muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Ensimmäisen vaiheen ulkoilureitti sekä kevyen liikenteen silta pyritään toteuttamaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kouvolan kaupunki kehittää Käyrälammen aluetta

Käyrälammen alueen kehittyminen vahvistaa Kouvolan asemaa kiinnostavana ulkoiluun ja luontoon suuntautuvana matkailukohteena. Menestymistä tukee muun muassa vallitseva luontomatkailubuumi.  Alueen kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2020, ja siihen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.

Käyrälammen aluetta kehitetään kokonaisvaltaisesti. Lähtökohtana on ollut ottaa huomioon asukkaiden, käyttäjien, yrittäjien ja kaupungin tarpeet. Asemakaavamuutoksessa kaupunki haluaa turvata riittävän määrän avoimia virkistysalueita veden äärellä matkailun kehittämisen ja muun palvelurakentamisen lisääntyessä. Asemakaavan suunnittelu jatkuu syksyn aikana kohti kaavaehdotusta.

Vetovoimainen matkailu- ja virkistyskeskus

Käyrälammen alueesta on vuosien saatossa muodostunut vetovoimainen matkailu- ja virkistyskeskus. Alueella on myös arvokkaita luonto- ja maisema-alueita sekä suosittuja asuinalueita, joiden asemaa kaupunki haluaa kehittämistyöllä tukea.

Hienoja uutisia saatiin keväällä, kun KSO ilmoitti rakentavansa Käyrälammen rantaan vuoden 2022 aikana uuden Tykkimäki Resort-kokonaisuuden.

Lisätietoja:

Suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441, liisa.makitalo@kouvola.fi.

Yleisen alueen suunnitelmaselostus (pdf, 21 kt)

Yleisen alueen suunnitelma (pdf, 6131 kt, kartta-aineisto

Yleissuunnitelman raportti (pdf, 3651 kt, kartta-aineisto ja teksti)

Sivun alkuun