Kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 käsiteltäviä asioita

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 15.11.2021 mm. seuraavia asioita: Laaja Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma 2021-2025, Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelma 2021-2025 sekä kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2022.

Seuraa valtuuston kokousta verkossa suorana 15.11.2021 klo 17 alkaen kaupungin YouTube-kanavalla.

Laaja Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma 2021-2025

Hyvinvointikertomus 2016 – 2020

Kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 15.11. Laajaa Hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa 2021–2025. Raportissa nousevat esiin työttömyyden vähentyminen, nuorten päihteiden käytön vähentyminen ja liikunnan lisääntyminen, ja toisaalta eri ikäryhmien yksinäisyyden ja psyykkisen kuormittuneisuuden lisääntyminen. Toimenpiteitä asukkaiden osallisuuden vahvistamiseksi on lisätty mm aluetoimikuntien perustamisen myötä.

Lue erillinen tiedote laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa koskien.

Laajan Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman osalta on valtuustoryhmiltä pyydetty lausunto, ja määräaikaan mennessä lausunnon on antanut 5 ryhmää (KESK, VIHR, KOK, PS, KD). Lausunnot huomioidaan Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportissa ja toimenpiteissä 2022. Toimenpiteissä tullaan huomioimaan koronan vaikutuksista elpyminen.

Laaja Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2025 sekä ryhmien lausunnot ovat asiakohdan oheismateriaalina (Dynasty).

Lisätietoja:

 • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi;
 • hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi;
 • kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Laajan Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman.

Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelma 2021-2025

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee osallisuussuunnitelmaa 2021-2025 kokouksessaan 15.11. Osallisuussuunnitelman tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen. Palvelulupauksena on ”Tehdään yhdessä”, joka tarkoittaa mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen: esimerkiksi yhteisötiloja, uudenlaista toimintaa ja koulutusta. Lisäksi luodaan mahdollisuuksia kaikenikäisten asukkaiden aktiivisuudelle, kehittämiselle ja uudenlaisille innovaatioille. Osallistumisen lisäksi tärkeää on osallisuuden kokemuksen vahvistaminen.

Lue erillinen tiedote osallisuussuunnitelmaa 2021-2025 koskien.

Osallisuussuunnitelmaan on pyydetty valtuustoryhmiltä lausunnot ja määräaikaan mennessä lausunnon jätti neljä valtuustoryhmää (KOK, KESK, PS ja VIHR). Valtuustoryhmien kehitysideat otetaan huomioon käytännön toimissa ja osallisuuden käsikirjassa.

Osallisuussuunnitelma 2021-2025 liiteasiakirjoineen sekä lausunnot ja niihin annettu vastaus ovat asiakohdan oheismateriaalina (Dynasty).

Lisätietoja:

 • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 0206157429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi ja
 • osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 6158577, heli.veripaa(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelman vuosille 2021-2025.

Kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2022

Kunnan tuloveroprosentti

Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 % -yksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää keväällä 2022.
Kouvolan tuloveroprosentti vuonna 2021 on ollut 21,25 prosenttia, eikä siihen esitetä muutosta vuodelle 2022.

Kiinteistöveroprosentit

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2022 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

Kunnanvaltuusto määrää:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %
 • vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41-1,00 %
 • muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %

Kunnanvaltuusto voi määrätä:

 • voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93-3,10 %
 • yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-2,00 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00- 6,00 %
 • KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %

Kouvolan kaupungin kiinteistöveroihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2022, vaan ne esitetään pidettäväksi vuoden 2021 tasolla.

Laskennallinen kiinteistöverotietojen vertailu vuosilta 2019-2020 sekä ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen vertailu ovat esityslistan veroprosentteja koskevan kohdan (Dynasty) liitteinä.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää Kouvolan kaupungin veroprosentit vuodelle 2022 seuraavasti:

 • tuloveroprosentti 21,25 %

ja kiinteistöveroprosentit

• yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
• vakituinen asuinrakennus 0,65 %
• muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35 %
• voimalaitos 3,10 %
• yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
• rakentamaton rakennuspaikka, ei määritellä erikseen

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä livelähetys

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651