Kaupunginvaltuuston kokous 19.9.2022

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 19.9.2022 muun muassa kaupunkistrategiaa 2023-2032, Hemsö Oy:n kiinteistökaupan hyväksymistä ja perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston sääntöjen päivittämistä.

Seuraa valtuuston kokousta verkossa suorana 19.9.2022 klo 17 alkaen kaupungin YouTube-kanavalla.

Kaupunkistrategia 2023-2032

Kouvolan strategiapäivitys on loppusuoralla. Kouvolan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkisstrategian ”Kouvola 2032 – Kaakkois-Suomen keskus; aktiivisten kaupunki keskel kaikkee” hyväksymistä.

Lue erillinen tiedote aiheesta ja tutustu esityslistan kaupunkistrategiaa koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi

Kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunkistrategian 2023-2032 liitteen mukaisesti.

Kiinteistökaupan hyväksyminen, Hemsö Oy

Kouvolan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että joukko kaupungin kiinteistöjä myydään Hemsö Suomi Oy:lle. Esityksenä on, että kaupunki myy Hemsölle Eduko Oy:n kampuksen (Utinkatu 85 ja Utinkatu 44-48 pois lukien oppilasasuntolat) sekä pääpaloaseman, Myllykosken ja Kuusankosken paloasemat, Kouvola-talon, Sarkolan ja Mansikkamäen koulut sekä tulevan uuden keskuskeittiön. Kauppahinta on 96 809 716 euroa.

Lue erillinen tiedote aiheesta ja tutustu esityslistan kiinteistökauppaa koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että

  1. kaupunki myy selostusosassa esitetyn listauksen mukaiset olemassa olevat sekä rakennettavat rakennukset Hemsö Suomi Oy:lle, hintaan 96 809 716 euroa.
  2. kaupan toteutuessa kaupunki vuokraa rakennusten sijaintikiinteistöt Hemsö Suomi Oy:lle pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla, ja Hemsö Suomi Oy vuokraa rakennusten tilat takaisin kaupungille määräaikaisilla vuokrasopimuksilla Hemsö Suomi Oy:n kanssa neuvotellun vuokrasopimuksen mukaisesti.
  3. kaupunki hyväksyy Hemsö Suomi Oy:n kanssa tehtävien vuokrasopimusten selostusosassa esitetyt keskeiset sopimusehdot ja hyväksyy määräaikaisten vuokrasopimuskausien pituudet.
  4. myyntihinnasta noin puolet sijoitetaan kilpailutettavalla varainhoidolla. Arvioitu tuotto-odotus on noin 5 prosenttia vuositasolla. Puolet myyntihinnasta käytetään tuleviin rahoitustarpeisiin, jolloin ei tarvitse nostaa uutta lainaa ja kaupungin lainakannan taso pysyy alhaisempana.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston sääntöjen päivittäminen

Kouvolan kaupunginvaltuuston aiemmin perustaman Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston sääntöjä on tarve päivittää vastaamaan paremmin rahaston tarpeita ja käytänteitä.

Rahaston tarkoituksena on jakaa rahaston varoja Valtiokonttorin päätöksen tai lahjoittajan määräyksen/ toiveen tai testamentin mukaisesti. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, jotka eivät ole kunnan tai lakisääteisiä sosiaali- tai terveyspalveluja tuottavan tahon järjestämisvastuulla, mutta jota täydentävät hyvinvointia. Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Tutustu esityslistan rahastoa koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahaston säännöt voimaantulevaksi 1.10.2022 alkaen.

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä livelähetys

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651

Sivun alkuun