Kaupunkistrategia 2032 ”Kouvola – Kaakkois-Suomen keskus; aktiivisten kaupunki keskel kaikkee” kaupunginvaltuustoon

Kuva Kouvolan uudesta kaupunkistrategiasta Kouvola Kaakkois-Suomen keskus. Kolme nuorta tyttöä istuu auringonlaskussa Mielakan huipulla.

Kouvolan strategiapäivitys on loppusuoralla. Kouvolan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkistrategian ”Kouvola 2032 - Kaakkois-Suomen keskus; aktiivisten kaupunki keskel kaikkee” hyväksymistä.

”Visio asemoi Kouvolaa Kaakkois-Suomen suurimpana kaupunkina sekä logistisesti helposti saavutettavana ja erinomaisten yhteyksien päässä olevana kaupunkina. Myös jo aiemmin markkinointi- ja viestintäohjelmasta tutuksi tullut aktiivisten kaupunki on nostettu visioon”, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.  

Kasvukärkinä lapset, nuoret ja yritykset

Lapset, nuoret ja yritykset ovat edelleen strategian kasvukärkiä. Kärjet suuntaavat kaupunkia tulevaisuuden kuntien rooliin koko maata kattavassa kuntien ja kaupunkien murroksessa. Hyvinvointialueiden ja sote-uudistuksen jälkeen kuntien rooli painottuu elinvoiman ja sivistyksen luomiseen. Kun kasvulle on kärjet ja tulosta syntyy, myös tulevaisuudessa voidaan pitää kaikista huolta.

Kuusi tavoitetta

Strategiaan on määritelty kuusi tavoitetta, joiden konkreettisista painopisteistä päättää kaupunginvaltuusto vuosittain talousarvion yhteydessä. Tavoitteet ovat 1) Asuminen: Turvallinen kotipesä, 2) Liikunta ja kulttuuri: Värikäs pelikenttä, 3) Kestävä elämäntapa (Luonnollinen perusta), 4) Kasvatus ja opetus (Kaikkien kampus), 5) Työelämä: Moderni työmahdollisuuksien keskus sekä 6) Yrittäminen: Logistisesti keskellä kaikkea.

Arvot kiteytetty: Yhdessä, Kestävästi, Kehittäen

Myös vuodesta 2009 olleita kaupungin arvoja on kiteytetty. Pohjaksi tehdyssä arvotutkimuksessa todettiin, että viidestä arvosta muistettiin vain Kaupunkilaisen paras. Aiempien arvojen sisältö on nyt kiteytetty kolmeen helpommin muistettavaan arvoon: Yhdessä, Kestävästi, Kehittäen.

Strategiaa työstetty yhdessä

Kaupunkistrategiaa 2030 tarkistetaan valtuustokausittain. Strategiapäivityksen tavoitteena on ollut yksinkertainen, selkeä ja nykyistä tiiviimpi strategia, jonka voi muistaa ja josta voi puhua. Päivitystyötä on tehty yhdessä päättäjien ja kaupungin johdon ja eri työryhmien kesken seminaareissa ja työpajoissa. Työn pohjaksi on tehty kyselyjä ja siihen on osallistettu henkilöstöä ja muita sidosryhmiä.

”Pitkäjänteinen yhteinen strateginen ajatteluprosessi on päättymässä”, sanoo strategiatyötä koordinoinut kehittämispäällikkö Katariina Valtonen. ”Kaupunkistrategiaa on työstetty valtuustokauden vaihtumisesta alkaen ja kehitetty yhteistä strategia-ajattelua.”, hän sanoo.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian, seuraa sen jalkautus. ”Työ jatkuu. Jo nyt on tehty isolla joukolla hurjasti töitä yhteisen tulevaisuuden puolesta. Seuraava vaihe on strategian jalkautus, joka on laaja-alaista ja pitkäjänteistä työtä. Strategiasta viestiminen on keskeisessä roolissa tulevaisuuden uskon luomisessa ja sitouttamisessa yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen”, Marita Toikka korostaa.


Lisätiedot:

Marita Toikka, kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100
Tuukka Forsell,apulaiskaupunginjohtaja, puh. 020 615 9333
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kaupunginhallituksen esityslista

Kaupunkistrategiaa 2030 tarkistetaan valtuustokausittain. Strategiapäivityksen tavoitteena on ollut selkeä ja nykyistä tiiviimpi strategia, jonka voi muistaa ja josta voi puhua. Uusi valtuusto aloitti kaupunkistrategian kirkastustyön syksyllä 2021. Työ on sisältänyt johdon ja päättäjien seminaareja, työpajoja sekä skenaariotyötä, joiden nojalla strategiaa on työstetty. Strategiaa on arvioitu laajasti; johtoryhmissä, valtuustoryhmissä sekä nuorisovaltuustossa. Palautetta kerättiin myös henkilöstöltä kyselyn kautta. Kaupunginhallitus käsitteli ensimmäistä luonnosta 26.4.2022, jonka jälkeen se oli työstettävänä hallituksen alatyöryhmässä, jossa oli edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä. 6.6.2022 hallitus käsitteli uutta versiota strategiasta, ja palautti sen edelleen valmisteltavaksi. Kesän aikana strategiasisältöjä tiivistettiin ja kirkastettiin viestinnällisesti kaupunginjohtajan alaisessa työryhmässä hyödyntäen kaupungin omaa viestintä- ja markkinointipalvelua sekä ulkoista viestintätoimistoa. Hallitus käsitteli työryhmän tuloksena syntynyttä versiota strategiaseminaarissaan 18.9.2022. Kaupunginhallitus hyväksyi sen pienin korjauksin 12.9.2022.

Sivun alkuun