Kaupunginvaltuuston kokous 13.6.2022

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 13.6.2022 mm. kaupungin tilinpäätöstä ja henkilöstökertomusta vuodelta 2021, hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia 2022 ja hyvinvointisuunnitelmaa vuodelle 2023 sekä stipendirahaston sääntöjä.

Seuraa valtuuston kokousta verkossa suorana 2.5.2022 klo 12 alkaen kaupungin YouTube-kanavalla.

Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021

Kouvolan kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 2021 on 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos jäi alle alkuperäisen talousarvion, mutta säilyi positiivisena haasteista huolimatta. Tulokseen vaikutti merkittävästi Kymsoten palvelusopimuksen ylitys 23,5 miljoonaa euroa. Toisaalta verotulojen myönteinen kehitys paransi tulosta. Vuoden 2021 lopussa kumulatiivinen eli kertynyt ylijäämä oli 19,9 miljoona euroa.

Kaupunginhallitus on 6.6.2022 allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu tilinpäätösmateriaali erikseen.

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat muun muassa kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, kehitysjohtaja, hyvinvointijohtaja, toimialojen johtajat ja palvelujen johtajat.

Lue erillinen tiedote aiheesta ja tutustu esityslistan kaupungin tilinpäätöstä koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Controller Anna Forsman-Vestman, puh. 020 615 5212, anna.forsman-vestman(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että tuloutetaan investointeihin liittyvää poistoeroa 217 232,89 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä 3 055 623,93 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Saatetaan tilintarkastuskertomus tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Henkilöstökertomus vuodelta 2021

Henkilöstökertomuksen avulla tuetaan strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämistä. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on henkilöstöä koskevien tunnuslukujen ja niiden analyysien lisäksi antaa mahdollisimman kattava kuvaus kuluneen vuoden henkilöstötyön painopisteistä.

Henkilöstökertomuksessa nousee vahvasti esiin ihmisläheisen kuntatyön merkitys. Haasteellisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kiinnitetty entistä enemmän huomiota myös työhyvinvointiin ja henkilöstön palautumiseen.

Lue erillinen tiedote aiheesta ja tutustu esityslistan henkilöstökertomusta koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2021.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 ja Hyvinvointisuunnitelma 2023

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa 2022 arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2021 aikana. Seurantatiedoissa nousee myönteisenä asiana esiin lasten ja nuorten päihteiden käytön väheneminen.

Poikkeuksellinen korona-aika on kuitenkin vaikuttanut lasten ja nuorten harrastamisen vähenemiseen sekä ylipainon, koulukiusaamisen, ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden lisääntymiseen. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien ja vähintään yhtenä päivänä viikossa taidetta ja kulttuuria harrastavien oppilaiden osuus on pienentynyt edellisestä mittauskerrasta. Ahdistuneisuutta kokeneiden tyttöjen osuus on selvästi suurempi kuin poikien ja on kasvanut huomattavasti edellisestä mittauskerrasta. Aikuisten mielenterveysongelmat myös kasvoivat, erityisesti naisilla.

Lue erillinen tiedote aiheesta ja tutustu esityslistan hyvinvointikertomusta ja hyvinvointisuunnitelmaa koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 615 8577, heli.veripaa(at)kouvola.fi

Kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2022 ja hyvinvointisuunnitelman 2023.

Juho Laakson stipendirahaston, Kymintehtaan stipendirahaston ja lukioiden stipendirahaston säännöt

Vuoden 2021 lopulla on suljettu koulujen erillisiä pankkitilejä talousjohtajan virranhaltijapäätöksellä. Pankkitilit olivat pääasiassa oppilaskunnan käyttöön. Yhtenäisen käytännön vuoksi ei ollut tarpeenmukaista ylläpitää erillisiä koulukohtaisia pankkitilejä. Varojen seuranta tehdään kaupungin kirjanpidossa, jolloin sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Pankkitilejä oli käytössä viidellä koululla ja muiden osalta erilliset pankkitilit on lakkautettu aikaisemmin.

Osassa suljetuissa pankkitileissä oli varoja stipendeihin. Nämä rahavarat on eriytetty rahastoihin, joista stipendit jatkossa maksetaan. Uusia stipendirahastoja muodostui kaksi, Juho Laakson stipendi rahasto ja Kymintehtaan stipendirahasto.

Stipendirahastoista ja niiden varojen käytöstä on tarpeen laatia säännöt.

Tutustu stipendirahastoja koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Controller Jonna Paju, puh. 020 615 5228, jonna.paju(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Juho Laakson stipendirahaston, Kymintehtaan stipendirahaston ja Kouvolan kaupungin lukioiden rahastojen säännöt liitteiden mukaisina.

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä livelähetys

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651

Sivun alkuun