Kaupunginhallituksessa 28.3.2022 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 28.3.2022 käsitellään mm. seuraavia asioita: Kouvolan kaupungin tilinpäätös ja
henkilöstökertomus vuodelta 2021 sekä kutsu ystävyyskaupunki Balatonfüredin 50-vuotisjuhlaan Unkariin 21.-23.4.2022

Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021

Kouvolan kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 2021 on 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos jäi alle alkuperäisen talousarvion, mutta säilyi positiivisena haasteista huolimatta. Tulokseen vaikutti merkittävästi Kymsoten palvelusopimuksen ylitys 23,5 miljoonaa euroa. Toisaalta verotulojen myönteinen kehitys paransi tulosta. Vuoden 2021 lopussa kumulatiivinen eli kertynyt ylijäämä oli 19,9 miljoona euroa.

Lue tilinpäätöksestä laadittu tiedote ja tutustu tilinpäätöstä koskevaan asiakohtaan esityslitalla (Dynasty).

Lisätietoja tilinpäätöksen osalta: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lisätietoja yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta:

  • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
  • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi ja
  • controller Anna Forsman-Vestman, puh. 020 615 5212, anna.forsman-vestman(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talouden ja toiminnan toteutumisen vuodelta 2021,
  2. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilin-tarkastajien tarkastettavaksi,
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi ja
  4. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuustokäsittelyä.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää, että tuloutetaan investointeihin liittyvää poistoeroa 217 232,89 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä 1 974 386,80 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Henkilöstökertomus vuodelta 2021

Henkilöstökertomuksessa nousee vahvasti esiin ihmisläheisen kuntatyön merkitys. Haasteellisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kiinnitetty entistä enemmän huomiota myös työhyvinvointiin ja henkilöstön palautumiseen.

Vuoden 2021 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli 3 249 henkilöä, joista vakinaisia 2 548. Esimiehiä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 176 (v. 2020: 183), mikä on 5,4 prosenttia koko henkilöstöstä.

Henkilöstömenot olivat vuonna 2021 yhteensä noin 155,6 milj. euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 143,0 milj. euroa. Henkilöstömenot kasvoivat edellisvuodesta noin 12,6 milj. eurolla eli 8,8 prosentilla. Henkilöstökulut olivat vuonna 2021 noin 26 prosenttia kaikista toimintakuluista. Henkilöstömenojen kasvun taustalla oli kunta-alan sopimuskorotukset, lomautusten vaikutus vuoteen 2020 (välittömät henkilöstömenojen säästöt 4,2 milj. euroa) sekä määräaikaisen henkilöstön ja palkkatuella työllistettyjen määrän kasvu.

Lue henkilöstökertomuksesta 2021 laadittu erillinen tiedote.
Tutustu henkilöstökertomus-asiakohtaan liitteineen (Dynasty).

Lisätietoja:

henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja

henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2021.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2021.

Kutsu ystävyyskaupunki Balatonfüredin 50-vuotisjuhlaan Unkariin 21.-23.4.2022

Balatonfüredin kaupunginjohtaja on esittänyt Kouvolan kaupungille 28.2.2022 kutsun osallistua Balatonfüredin 50-vuotisjuhlallisuuksiin Unkarissa. Kohdekaupunki tarjoaa majoituksen sekä ohjelmasisällön. Matkakuluista vastaa Kouvolan kaupunki ja matkan kustannusarvio on noin 500 euroa henkilöä kohden. Saadun alustavan ohjelman mukaan vierailu kestäisi torstaista 21.4.2022 lauantaihin 23.4.2022.

Turvallisuuspäällikön kokoaman riskiarvion mukaan merkittävää riskiä Unkariin matkustamiseen ei tällä hetkellä ole. Tilanne voi kuitenkin muuttua, mikäli Ukrainan kriisi laajenee. Turvallisuuspäällikön mukaan lopullinen riskiarvio matkan toteutumisesta tulisi kuitenkin tehdä vasta juuri ennen lähtöä.

Kutsu on esityslistan ystävyyskaupunkivierailua koskevan asiakohdan oheismateriaalina (Dynasty).

Lisätietoja:

  • yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8173, anne.kaki(at)kouvola.fi,
  • turvallisuuspäällikkö Johanna Tauriainen,
  • johdon assistentti Siru Huuhilo, puh. 020 615 4709, siru.huuhilo(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kutsun osallistua Balatonfüredin 50-vuotisjuhlallisuuksiin ja nimeää enintään neljä luottamushenkilöä kaupungin edustajiksi matkalle. Virkamiesjohtoa matkalla edustaa kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun