Kaupunginhallituksessa 24.4.2022 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 24.4.2022 käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Nykyaikaisen uimahallin rakentaminen, sijainti sekä uimahalliverkko nykyaikaisen uimahallin valmistuttua, kaupunkistrategia 2023 - 2032, Kouvolan kaupungin eettiset ohjeet sekä Vanhusneuvoston toimintasääntö 1.5.2022 alkaen.

Nykyaikaisen uimahallin rakentaminen, sijainti sekä uimahalliverkko nykyaikaisen uimahallin valmistuttua

Uudesta nykyaikaisesta uimahallista tulisi kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka, joka parantaisi ja monipuolistaisi kuntalaisten liikuntapalveluja. Kaupunginhallitukselle esitetään uuden nykyaikaisen uimahallin toteuttamista Urheilupuistoon peruskorjaamalla Urheilupuiston uimahalli ja laajentaen sitä vastaamaan nykyaikaisen uimahallin tarpeita.

Lue erillinen tiedote uimahalliasiasta ja tutustu esityslistan uimahallia koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi,
 • toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi,
 • Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
 • tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja
 • liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää että

 1. uusi nykyaikainen uimahalli rakennetaan,
 2. uusi nykyaikainen uimahalli sijoitetaan keskustan Urheilupuistoon,
 3. uusi nykyaikainen uimahalli toteutetaan rakentamalla vanhan uimahallin yhteyteen huomattava laajennusosa ja säilytetään vanhasta uimahallista vain arvokkaat osuudet, jotka yhdessä mahdollistavat nykyaikaisen uimahallin palvelut huomioiden vanhan hallin suojelumerkinnät,
 4. nykyaikaisen uimahallin hankesuunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian,
 5. nykyaikainen uimahalli-investointi sisällytetään vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan ja
 6. uimahalliverkkoa muutetaan uuden nykyaikaisen uimahallin valmistuttua ja aloitettua toimintansa siten, että Kuusankosken uimahalli lakkautetaan ja muu jäljelle jäävä uimahalliverkko tarkastellaan lautakunnan aiemmin tekemän esityksen mukaisesti.

Kaupunkistrategia 2023 – 2032

Uusi valtuusto ja kaupungin johto ovat kirkastaneet Kouvolan kaupunkistrategiaa vuodelta 2017. Strategian ytimessä ovat yhä lapset, nuoret ja yritykset.

Lue erillinen tiedote koskien strategian päivitystä ja tutustu esityslistan kaupunkistrategiaa koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi,
 • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
 • kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi,
 • kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunkistrategian 2023 – 2032 liitteen mukaisesti.

Kouvolan kaupungin eettiset ohjeet

Kouvolan kaupungin eettisiä ohjeita on valmisteltu osana sisäisen tarkastuksen työtä yhteistyössä arviointipäällikön kanssa. Eettisiä ohjeita on käsitelty kaupungin konsernipalvelujen johtoryhmässä 8.2.2022 sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja ryhmäpuheenjohtajien kokouksessa 22.3.2022.

Eettiset ohjeet ovat tärkeä osa sisäistä valvontaa, jolla varmistetaan, että kaupungin toiminta on lakien, säädösten, ohjeiden ja normien mukaista. Sillä, että eettiset ohjeet tunnetaan hyvin, voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi esimerkiksi väärinkäytösriskeihin. Eettiset ohjeet kohdistuvat jokaiseen työntekijään, viranhaltijaan ja luottamushenkilöön yksilönä. Jokainen on yksilönä vastuussa eettisestä toiminnasta ja työtä koskevien ohjeiden, säädösten ja lakien noudattamisesta.

Tutustu eettisiin ohjeisiin ja asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:

 • arviointipäällikkö Anne Ukkonen, puh. 020 615 5965, anne.ukkonen(at)kouvola.fi ja
 • kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin eettiset ohjeet.

Vanhusneuvoston toimintasääntö 1.5.2022 alkaen

Vanhusneuvoston voimassa oleva toimintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 28.1.2019 (§ 33) ja se on liitteenä.
Vanhusneuvosto on valmistellut toimintasäännön päivityksestä ehdotuksen, joka on esityslistan vanhusneuvoston toimintasääntöä koskevan asiakohdan liitteenä (Dynasty).

Vanhusneuvoston toimintasääntöön ehdotetaan lisäyksiä seuraavasti:

 • säännön 1 §:ään ehdotetaan lisättävän vanhusneuvoston tehtäviin kannanottojen tekeminen ikääntyneen väestön näkökulmasta
 • säännön 1 §:ään ehdotetaan lisättävän vanhusneuvoston tehtäviin osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin
 • säännön 2 §:ään ehdotetaan lisäys, jonka mukaan vanhusneuvostossa on kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston edustaja.

Muina muutosehdotuksina sääntöä ehdotetaan ajantasaistettavan siten, että sääntöön lisätään viitaukset koskien hyvinvointialuetta. Lisäksi ehdotetaan teknisluonteisia täsmennyksiä mm. toimintasäännön eräisiin sanamuotoihin.

Lisätietoja:

 • Arja Hakalisto, puh. 020 6157483, arja.hakalisto(at)kouvola.fi,
 • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vanhusneuvoston päivitetyn toimintasäännön voimaantulevaksi 1.5.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun