Kaupunginhallitus käsittelee päivitettyä kaupunkistrategiaa – Kouvolasta koti niin nykyisille kuin tuleville asukkaille ja yrityksille

Kouvolan päivitetty kaupunkistrategian luonno, Kouvolasta koti menee kaupunginhalliltuksen käsiteltäväksi 25.4.

Kaupunginhallitus saa 25.4. käsiteltäväkseen päivitetyn kaupunkistrategian luonnoksen. Uusi valtuusto ja kaupungin johto ovat kirkastaneet Kouvolan kaupunkistrategiaa vuodelta 2017. Strategian ytimessä ovat yhä lapset, nuoret ja yritykset.

Kaupunkistrategiaa 2030 tarkistetaan valtuustokausittain.Strategiapäivityksen tavoitteena on ollut yksinkertainen, selkeä ja nykyistä tiiviimpi strategia jonka voi muistaa ja josta voi puhua.

”Kaupunkistrategiaa on haluttu tuoda lähemmäs kuntalaisia ja yrityksiä. Että se ymmärretään ja muistetaan paremmin. Uudistetussa strategiassa ihminen on läsnä”, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Aiemman kaupunkistrategian visio, Kouvola 2030 – kasvualusta, on uudistetun strategian perusta. Viime valtuustokaudella edettiin siihen suuntaan: yritysten ja työpaikkojen lukumäärässä syntyi hienoista kasvua. Hankintojen paikallisuusaste on noussut, työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja yhteistyö eri oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa tiivistynyt. Yritystalon valmistelu on aloitettu. Lasten ja nuorten osalta on panostettu varhaiskasvatukseen, tehty päätökset merkittävistä koulu-uudistuksista ja investoinneista pitkälle tulevaisuuteen sekä valmisteltu urheilulukiota.

Strategiatyössä kaupungin perustehtäväksi tulevaisuudessa määriteltiin mahdollistajana ja kasvualustana toimiminen.

Tulevaisuudessa teemme yhdessä Kouvolasta kodin

Tulevaisuuskuva kertoo, millaisen tulevaisuuden Kouvolan olemme päättäneet yhdessä rakentaa; siihen vaikuttaa jokainen omalta osaltaan, yhteisönä, yrityksinä, ja verkostoina. Kirkastetun strategian tulevaisuuskuva on Kouvolasta koti – näköisesi paikka. Edelleen alueelle haetaan kasvua uusien asukkaiden ja uusien yritysten kautta. Lisäksi keskiöön nousee yhteistyö nykyisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa – miten saamme Kouvolasta vielä paremman, yhteisen kodin kaikille. Kouvolasta jokainen voi löytää paikkansa ja elämän merkityksen.

Päämäärät Onnellinen arki ja Aktiivinen yrittäminen ja niiden alla kuvatut tavoitteet kertovat tulevaisuuden suunnitelmat kymmenelle vuodelle. Aiemmassa strategiassa päämäärät olivat Hyvinvoinnin kasvu ja Elinvoiman kasvu. Päivityksessä sanoitus on uusittu ihmistä lähemmäs.

Onnellisen arjen tavoitteita ovat mm. monipuoliset asumisen mahdollisuudet, optimaalinen palveluverkko, monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet, monipaikkainen etätyön kunta, lasten ja nuorten laadukkaat koulut ja harrastaminen sekä monipuoliset liikuntamahdollisuudet koko kaupungissa. Kouvola haluaa olla aktiivinen tapahtuma-alusta, lähi- ja luomuruokatuotannon kaupunki sekä kestävän tason kansanvälinen matkailukaupunki.

Aktiivisen yrittämisen tavoitteita ovat opiskelijoiden Kouvola, jossa on laaja, tarpeita vastaava koulutustarjonta kaikilla tasoilla, verkottunut yhteistyöyliopisto sekä kasvava TKI-toiminta, joka mahdollistaa yritysten kasvun. Koulutus-, työllisyys- ja yrittäjyyspolut ovat sujuvia. Kouvolan vahvaa logistiikkasektoria vahvistetaan edelleen ja luodaan puitteita yrityksille sijoittua Kouvolaan. Kuljetuspalveluja ja maksutonta joukkoliikennettä kehitetään myös jatkossa.

Arvot kiteytetty: Yhdessä, Kestävästi, Kehittäen

Myös vuodesta 2009 olleita kaupungin arvoja on kiteytetty. Pohjaksi tehdyssä arvotutkimuksessa todettiin, että viidestä arvosta muistettiin vain Kaupunkilaisen paras. Aiempien arvojen sisältö on nyt kiteytetty kolmeen helpommin muistettavaan arvoon: Yhdessä, Kestävästi, Kehittäen.


Lisätiedot:

Marita Toikka, kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100
Katariina Valtonen, kehittämispäällikkö, puh. 020 615 7033
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Uusi valtuusto aloitti kaupunkistrategian kirkastustyön syksyllä. Työ on sisältänyt johdon ja päättäjien seminaareja, työpajoja sekä skenaariotyötä, joiden nojalla strategia on kiteytetty. Huhtikuussa strategiaa on arvioitu laajasti; johtoryhmissä, valtuustoryhmissä, nuorisovaltuustossa. Palautetta kerättiin myös henkilöstöltä kyselyn kautta. Saatu palaute on ollut arvokasta. Lopullisen kaupunkistrategian 2023-2032 hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Sivun alkuun