Nykyaikainen uimahalli on yksi Kouvolan tulevaisuusinvestoinneista

Uudesta nykyaikaisesta uimahallista tulisi kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka, joka parantaisi ja monipuolistaisi kuntalaisten liikuntapalveluja. Kaupunginhallitukselle esitetään uuden nykyaikaisen uimahallin toteuttamista Urheilupuistoon peruskorjaamalla Urheilupuiston uimahalli ja laajentaen sitä vastaamaan nykyaikaisen uimahallin tarpeita.

Kouvolaan kaavaillaan uutta nykyaikaista uimahallia. Sen rakentamista ja sijaintia käsitellään kaupunginhallituksessa 11. ja 25. huhtikuuta. Päätöksentekoon kaupunginvaltuustoon asian on tarkoitus edetä 2.5.2022.

− Kouvolasta puuttuu nykystandardien mukainen uimahalli. Kouvolan kaupungilla on vahva tahtotila parantaa kuntalaisten saamaa palvelua, ja uusi nykyaikainen uimahalli monipuolistaisi liikuntapalvelujen nykyistä tarjontaa, toteaa kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Uusi uimahalli on samalla osa palveluiden verkkopäivitystä. Uimahallien palveluverkko päivitetään kuntalaisten määrää ja asuinpaikkoja vastaavaksi. Nykyisen uimahalliverkon 2,8 miljoonaa euron vuosittaisiin kustannuksiin verrattuna uuden uimahallin ja kahden nykyisen uimahallin (2+1 –malli) säästäisi 28 % ja yhden uuden uimahallin malli säästäisi 72 %.

− Uutta uimahalli-investointia tarvitaan, koska nykyisiin uimahalleihin liittyy merkittävä korjausvelka ja moni nykyhalleista on rakennuksena teknisen käyttöikänsä päässä. Peruskorjausten investointitarve 10 vuoden aikana neljään nykyiseen uimahalliin on yhteensä 23,6 miljoonaa euroa, kertoo toimitilajohtaja Katja Ahola.

Kaupunginjohtajan esityksen mukaan uuden nykyaikaisen uimahallin valmistuttua ja aloitettua toimintansa lakkautetaan Kuusankosken uimahalli sekä tarkastellaan muu jäljelle jäävä uimahalliverkko lautakunnan aiemmin tekemän esityksen mukaisesti.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan 19.05.2021 käsittelyn jälkeen uutta nykyaikaista uimahallia on tarkasteltu laajemmin osana Kouvolan kaupungin tulevaisuusinvestointikokonaisuutta, ja nykyaikaista uimahallia on käsitelty kaupunginhallituksen laajennetuissa iltakouluissa 13.10.2021 ja 16.3.2022. Esillä iltakouluissa on ollut kaksi vaihtoehtoa uuden nykyaikaisen uimahallin toteuttamiseksi: uudisrakennus tai Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus ja laajennusosan rakentaminen. Toisessa iltakoulussa uudishallia esitettiin Urheilupuistoon.

Kaupunginhallitukselle esitetään uutta nykyaikaista uimahallia Urheilupuistoon

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa kaupunginhallitukselle esitetään uuden nykyaikaisen uimahallin toteuttamista Urheilupuistoon.

Sijaintivaihtoehdoista on tehty kattava vaihtoehtojen vertailu ja ennakkovaikutusten arviointi kevään ja kesän 2021 aikana. Vertailussa Kouvolan Urheilupuisto ja Matkakeskus nousivat pisteytyksessä korkeimmille sijoille. Tämän jälkeen uimahallin sijoittumiseen liittyvä tarkastelua on jatkettu ja täydennetty viranhaltijatyönä. Marjoniemen yhtenäiskoulun sijaintipäätös vapautti Urheilupuistosta tilaa muulle maankäytölle, minkä johdosta liikuntaan ja kulttuuriin liittyvien tulevaisuusinvestointien sijoitusmahdollisuuksia alueelle on selvitetty tarkemmin.

− Tulevaisuusinvestointien tarkastelun yhteydessä on ollut tavoitteena löytää uuden nykyaikaisen uimahallin sijainnille sekä uimahallipalveluille asukkaiden tarpeisiin vastaava toteuttamismalli, joka samalla huomioi nykyisten kiinteistöjen edellyttämät toimenpiteet, kertoo kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Urheilupuisto on tutkituista sijaintivaihtoehdoista kustannustehokkain kohteen asiointiliikenteen, kiinteistönhoidon ja energiatehokkuuden näkökulmasta. Lisäksi asukaskyselyiden perusteella hallin sijoittaminen ydinkeskustan Urheilupuistoon vastaa parhaiten hallin käyttäjien toiveita. Uuden uimahallin rakentaminen keskeiselle paikalle kaupungin suurinta asukastihentymää ja lähelle muita julkisia palveluita, erityisesti muita liikuntapalveluita, on luonteva ja ekologisesti kestävä ratkaisu.


Urheilupuistoon sijoitettuna halli tavoittaisi todella hyvin ihmisiä. Sen lähialueella 3 km etäisyydellä asuu noin 25 900 asukasta.
−Kouvolan uudesta nykyaikaisesta uimahallista tulee kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka, jossa huomioidaan ja palvellaan laajasti kaikkia väestöryhmiä, kertoo liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen.

Urheilupuistoa tukevat myös vaihtoehdon toiminnalliset synergiahyödyt. Uusi nykyaikainen uimahalli Urheilupuistossa tukisi kaupungin lakisääteisiä lasten ja nuorten palveluita sekä vahvistaisi entisestään alueella jo olevaa ja sinne sijoittuvaa liikunnan ja urheilun palvelukeskittymää. Samalla nykyaikaisen uimahallin sijoittaminen Matkakeskuksen sijaan Urheilupuistoon vapauttaa Matkakeskuksen alueen kehittämisen kokonaisuudessaan asumiseen, toimistorakentamiseen ja kaupallisille palveluille.

− Esitys uimahallin sijainnista perustuu faktoille, ei tunteelle. Laajan kokonaistarkastelun perusteella Urheilupuisto on osoittautunut parhaaksi sijaintipaikaksi uudelle uimahallille, toteaa Marita Toikka.

Nykyaikainen uimahalli voitaisiin toteuttaa peruskorjaamalla ja rakentamalla laajennusosa

Kaupunginjohtajan esityksen mukaan uusi nykyaikainen uimahalli toteutettaisiin peruskorjaamalla Urheilupuiston uimahalli ja rakentamalla siihen laajennus, jotka yhdessä mahdollistavat nykyaikaisen uimahallin palvelut.

−Jos rakennetaan uusi uimahalli, nykyinen Urheilupuiston uimahalli pitää korjata johonkin toiseen käyttötarkoitukseen. Karkeasti on arvioitu, että korjaaminen esim. taitoliikuntakeskukseksi maksaa 6,5 miljoonaa euroa, sanoo Katja Ahola.

Tarkasteltu Urheilupuiston nykyisen uimahallin laajennus ja peruskorjaus mahdollistaa vastaavat toiminnot kuin 26,3 miljoonan euron uusi uimahallirakennus. Tällöin suojeltu rakennus jää pääosin uimahallikäyttöön. Nykyisen Urheilupuiston uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen kustannusarvio on 28,8 miljoonaa euroa, josta laajennuksen osuus on 21,1 miljoonaa euroa (7211 brm2) ja peruskorjauksen osuus 7,6 miljoonaa euroa (2654 brm2) nykyisen rakennuksen korjausasteen ollessa 81 %.

Urheilupuiston uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen laskennalliset ylläpitokustannukset ovat 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tuottoarvioiden osalta kävijämäärän arvioidaan nousevan noin 30 % uimahallin laajennuksen valmistuttua. Urheilupuiston nykyisen uimahallin laajennusvaihtoehto mahdollistaisi Urheilupuiston koulun tontin kehittämisen osana Urheilupuiston monipuolisia liikuntapalveluita tulevaisuudessa.

Lue lisää: Kouvolan uuden virkistysuimalan sijaintipäätös esityslistan asiakohta (Dynasty)

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi
toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi
tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja
liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun