Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.11.2021

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 22.11.2021 käsiteltäviä asioita olivat mm. talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2025 päivitykset, henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2025 ja edunvalvontasuunnitelma 2022–2025. Kaupunginhallitus käsitteli myös uusia urheiluseurojen markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymisperusteita. Kaupunginhallitus päätti myös Kouvolan aluetoimikuntien jäsenten nimeämisestä toimikaudeksi 2021-2025.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2025

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta oli edellisen käsittelyn osalta päivitetty seuraavasti:
Yleis- ja käyttötalousosaan oli lisätty sitovuustaulukko ja tekstilisäys edunvalvontasuunnitelmasta sekä korjattu konsernipalveluiden vuosien 2024–2025 henkilötyövuosia ja verotulojen erittelyä.

Investoinnit ja rahoitus

Marjoniemen yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio on tarkentunut 31,0 milj. euroon. Tämän johdosta on päivitetty Marjoniemen yhtenäiskoulun määrärahojen jakautuminen vuosille 2022–2025.

Investointisuunnitelmaan on lisätty 0,4 milj. euroa Saviniemen kentän valaisuksen toteuttamiseen vuonna 2022.
Päivityksen jälkeen vuoden 2022 investointimenot ovat 42,2 milj. euroa (vähennys 0,9 milj. euroa) ja vuoden 2023 osalta 51,6 milj. euroa (vähennys 0,5 milj. euroa). Investointiosan tekstit ja taulukot sekä rahoituslaskelman investointimenot, investointien 10 v. suunnitelma sekä merkittävimpien investointien erittelyt on päivitetty muuttuneiden lukujen mukaisiksi.

Lisäksi edellisen käsittelyn jälkeen on noussut esille tarve perustaa työryhmä, jonka tehtävänä olisi alkuvuoden 2022 aikana tarkastella kulttuuri-investointien eri vaihtoehtoja.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelma, esittelymateriaali sekä päivityksen kaupunginjohtajan 28.10. talousarvioehdotukseen ovat esityslistan talousarvio-kohdan liitteinä (Dynasty).

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää perustaa työryhmän selvittämään kulttuuri-investointien toteuttamisen vaihtoehtoja. Työryhmän tulee jättää kaupunginhallitukselle 31.3.2022 mennessä selvitys, joka sisältää eri vaihtoehtojen toteuttamisaikataulun ja -järjestyksen.

Työryhmän jäseniksi nimetään kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, sivistysjohtaja Veikko Niemi, kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi, museonjohtaja Anu Kasnio, kirjastopalvelujohtaja Seija Kunttu, kansalaisopiston rehtori Tiina Kirvesniemi, toimitilajohtaja Katja Ahola, kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, talousjohtaja Hellevi Kunnas sekä luottamushenkilöedustajina kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Leppänen sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Sanna Tähtinen. Kaupunginjohtaja Marita Toikka ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell osallistuvat työryhmän toimintaan tarpeen mukaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväkyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelman ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti perustaa työ-ryhmän selvittämään kulttuuri-investointien toteuttamisen vaihtoehtoja edellä esitetyn ehdotuksen mukaisesti sekä päätti nimetä työryhmän puheenjohtajaksi kehitysjohtaja Petteri Portaankorvan.

Kaupunginhallitus päätti jättää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokouksen 29.11.2021 klo 17.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2025

Huomattava määrä Kouvolan kaupungin henkilöstöstä jää eläkkeelle lähivuosina. Organisaatiosta poistuu paljon osaamista ja suuri vaihtuvuus aiheuttaa haasteita, joihin on varauduttava. Osaavan työvoiman saamiseen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Henkilöstökulut pysyvät hyvin aisoissa.

Lue erillinen tiedote henkilöstösuunnitelmaa koskien.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja
henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä henkilöstösuunnitelman vuosille 2022–2025
  • hyväksyä vuodelle 2022 esitetyt liitteessä mainitut uudet virat ja työsuhteiset tehtävät
  • perustaa lukion lehtorin, kulttuuritalojen tuotantopäällikön ja kunnossapitoinsinöörin virat 1.1.2022 alkaen liitteenä olevissa tehtävänkuvauksissa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman vuosille 2022–2025.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Edunvalvontasuunnitelma 2022–2025

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee 22.11. kaupungin ensimmäistä edunvalvontasuunnitelmaa. Tarve edunvalvonnan tehostamiseen on tunnistettu ja nyt halutaan luoda suunnitelma keskeisimmistä edunvalvontakohteista. Isoiksi teemoiksi on määritelty Yritykset, työpaikat ja osaaminen, Liikenneväylät ja maankäyttö sekä Hyvinvointi. Läpileikkaavana teemana on vihreä siirtymä.

Lue erillinen tiedote edunvalvontasuunnitelmaa koskien.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi;
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi;
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Edunvalvontasuunnitelman 2022–2025.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Edunvalvontasuunnitelman 2022–2025 tiedoksi

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Urheiluseurojen markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymisperusteet

Kouvolan kaupunki on tehnyt vuosittain markkinointiyhteistyösopimuksia aikuisten SM-tason (kärkiurheiluseurat) ja myös alempien sarjatasojen urheiluseurojen joukkueiden (muut urheiluseurat) ja yksilöurheilijoiden kanssa. Kouvolan tunnettuutta urheilukaupunkina on lisätty yksilö- ja joukkuelajien urheiluseurojen markkinointiarvon ja imagon avulla, jotka tuovat kaupunkia esille laaja-alaisesti valtakunnallisessa mediassa. Konsernipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä on hyväksytty myös urheiluun liittyvät markkinointiyhteistyösopimukset.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti (Kh 18.01.2021 § 5) että markkinointiyhteistyösopimuksen osa osalta valmistellaan vuoden 2022 talousarviota varten yhdenmukaiset arviointi- ja määräytymisperusteet. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 22.11.2021 uusia yksilöurheilijoiden ja urheiluseurojen markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymisperusteita.

Tutustu esityslistan asiakohtaan urheiluseurojen markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymisperusteet (Dynasty).

Lisätietoja:
yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8179, anne.kaki(a)kouvola.fi,
viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Vainio, puh. 020 615 5885, kirsi.vainio(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kouvolan kaupunki päättää ottaa käyttöön ensisijaisesti aikuisten SM- ja maajoukkuetason yksilöurheilijoiden ja aikuisten pääsarjatason (ylin sarjataso) ja harkinnan mukaan myös alempien sarjatasojen joukkueiden kanssa markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymisperusteet vuoden 2022 alusta.
Rahoituksesta päättää arviointiryhmän esityksen pohjalta ja käytettävän budjetin rajoissa kaupunginhallitus.
Rahoitus 177 000 euroa sisältyy valmistelussa olevaan vuoden 2022 talousarvioesitykseen.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kouvolan aluetoimikuntien jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 2021–2025

Aluetoimikunta on alueen asukkaista nimetty ryhmä, joka osallistuu alueensa kehittämiseen. Anjalankosken ja Valkealan aluetoimikunnat aloittivat syksyllä 2018. Elimäki-Korian, Kouvolan keskusta-alueen ja Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunnat aloittivat kesällä 2019. Aluetoimikunnat toimivat kaupunginhallituksen elinvoimajaoston alaisuudessa. Kouvolan aluetoiminta perustuu Palvelumalli PM2030 -raporttiin ja kaupunginvaltuuston päätökseen 4.1.2017.

Aluetoimikuntien jäseniä haettiin rekrytointikampanjan avulla 22.7.–9.9.2021. Jäsenehdotuksia saatiin yhteensä 89, jotka jakaantuivat seuraavasti: Anjalankosken aluetoimikunta 14, Elimäki-Koria aluetoimikunta 11, Keskusta-alueen aluetoimikunta 22, Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta 27 ja Valkealan aluetoimikunta 15.

Aluetoimikunnan toimintasäännön mukaan aluetoimikuntien jäseniksi ei valita kaupungin toimielimiin valittuja luottamushenkilöitä.

Kaupunginhallituksen kokouksen 8.11.2021 jälkeen on tarkistettu jäsenehdokkaiden mahdolliset esteellisyydet. Jäsenehdokkaista yksi oli nimetty kaupungin toimielimeen. Elinvoimajaoston nimitysryhmä on tehnyt päivitetyn ehdotuksen Kouvolan aluetoimikuntiin valittavista jäsenistä.

Ehdotus Kouvolan aluetoimikuntien jäsenten nimeämisestä on esityslistan ko. asiakohdan liitteenä (Dynasty).

Lisätietoja:
osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 6158577, heli.veripaa(at)kouvola.fi ja
hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää nimetä Kouvolan aluetoimikuntien jäsenet toimikaudelle 2021–2025 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86