Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.5.2020

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.5.2020 mm. asemakaavamuutoksia koskien Kuusaantie 21/028 asemakaavaa ja Kulotien lähialuetta.

Kulotien lähialueen asemakaavan muutos

Tutustu Kulotien lähialue 06/006 kaava-asiakirjoihin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kulotien lähialueen asemakaavan muutos (kaava nro 06/006) hyväksytään.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuusaantien asemakaava ja asemakaavan muutos

Tutustu Kuusaantie 21/028 kaava-asiakirjoihin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kuusaantien asemakaava ja asemakaavan muutos (kaava nro 21/028) hyväksytään.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018–2019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun