Kulotien asemakaavamuutoksen (06/006) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot.

Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.

Kaavasuunnittelun aikana tehdään Kulotien katusuunnittelua. Kaava- ja katusuunnittelun yhteydessä arvioidaan katu- ja korttelialueiden rajauksia.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustasta noin 3,0 km itään ja sen pinta-ala on noin 12,1 ha. Alue rajautuu Havumetsäntiehen, Enoharjuntiehen ja Enoharjunpuistoon.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaava on saanut lainvoiman 23.7.2020


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen kokouksessaan 8.6.2020.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen kokouksessaan 18.5.2020

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.3.-17.4.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli Kuloten kaavaehdotusta kokouksessaan 3.3.2020.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) olivat nähtävillä 30.10.- 29.11.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten.

Yleisötilaisuus 5.11.2019

Kulotien lähialueen asemakaavaluonnosta, alueen katusuunnitelmaluonnoksia ja vesihuollon saneeraussuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalolla tiistaina 5.11.2019. Tilaisuuden muistion voit lukea tästä.


Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavamuutos on kuulutettu vireille 12.6.2019. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnnitelma oli nähtävillä 12.6.-12.8.2019.

Maastokatselmus 18.6.2019

Katu- ja kaavasuunnittelun lähtötilanteessa järjestettiin tilaisuus, jossa kaavan laatija ja katusuunnittelija olivat tavattavissa maastossa suunnittelualueella. Tilaisuudessa asukkailla oli mahdollisuus keskustella katu- ja kaavasuunnittelusta. Tilaisuuden muistion voi lukea tästä.


Päivitetty 8.9.2020