Kuusaantien ja Lassilanpellontien asemakaavaton tiealue Voikkaan sillalta etelään päin kaavoitetaan katualueeksi. Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan katualueen reunaalueita ja kevyen liikenteen väylän kaavamerkintä. Kaava mahdollistaa Sami Hyypiä Areenan viereisen ulkoviherkentän pohjoispuoleisen pysäköintialueen parantamisen.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken alueella käsittäen Voikkaan sillan, Kuusaantien Voikkaan sillasta etelään päin ja osan Kyöperiläntiestä ja Lassilanpellontiestä kevyen liikenteen väylineen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 11.12.2019-20.1.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

11.12.2019 Kaupunkisuunnittelu

Päivitetty 10.12.2019