Kuusaantien ja Lassilanpellontien asemakaavaton tiealue Voikkaan sillalta etelään päin kaavoitetaan katualueeksi. Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan katualueen reunaalueita ja kevyen liikenteen väylän kaavamerkintä. Kaava mahdollistaa Sami Hyypiä Areenan viereisen ulkoviherkentän pohjoispuoleisen pysäköintialueen parantamisen.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken alueella käsittäen Voikkaan sillan, Kuusaantien Voikkaan sillasta etelään päin ja osan Kyöperiläntiestä ja Lassilanpellontiestä kevyen liikenteen väylineen.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaava on saanut lainvoiman 23.7.2020


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan kokouksessaan 8.6.2020.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt päätösehdotuksen kokouksessaan 18.5.2020

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.3.-17.4.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli Kuusaantien kaavaehdotusta kokouksessaan 3.3.2020.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 11.12.2019-20.1.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Päivitetty 24.7.2020