Kuusaantien ja Lassilanpellontien asemakaavaton tiealue Voikkaan sillalta etelään päin kaavoitetaan katualueeksi. Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan katualueen reunaalueita ja kevyen liikenteen väylän kaavamerkintä. Kaava mahdollistaa Sami Hyypiä Areenan viereisen ulkoviherkentän pohjoispuoleisen pysäköintialueen parantamisen.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken alueella käsittäen Voikkaan sillan, Kuusaantien Voikkaan sillasta etelään päin ja osan Kyöperiläntiestä ja Lassilanpellontiestä kevyen liikenteen väylineen.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 12.3.-17.4.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 17.4.2020 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki/Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli Kuusaantien kaavaehdotusta kokouksessaan 3.3.2020.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 11.12.2019-20.1.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Päivitetty 10.3.2020