Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.4.2022

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 11.4.2022 käsiteltiin mm. seuraavat asiat: Kouvolan uuden virkistysuimalan sijaintipäätös, Aiesopimus kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrausjärjestelystä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hakemus rahoituksesta uuden insinööritutkinnon toteuttamiseen sekä Kouvolan kaupungin ja Lahti Events Oy:n yhteistyösopimus MotoGP-tapahtumassa 2022.

Kouvolan uuden virkistysuimalan sijaintipäätös

Uudesta nykyaikaisesta uimahallista tulisi kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka, joka parantaisi ja monipuolistaisi kuntalaisten liikuntapalveluja. Kaupunginhallitukselle esitetään uuden nykyaikaisen uimahallin toteuttamista Urheilupuistoon peruskorjaamalla Urheilupuiston uimahalli ja laajentaen sitä vastaamaan nykyaikaisen uimahallin tarpeita.

Lue erillinen tiedote uimahalliasiasta ja tutustu esityslistan uimahallia koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi,
 • toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi,
 • Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
 • tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja
 • liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää että

 1. uusi nykyaikainen uimahalli rakennetaan,
 2. uusi nykyaikainen uimahalli sijoitetaan keskustan Urheilupuistoon,
 3. uusi nykyaikainen uimahalli toteutetaan peruskorjaamalla Urheilupuiston uimahalli ja rakentamalla siihen laajennus, jotka yhdessä mahdollistavat nykyaikaisen uimahallin palvelut,
 4. nykyaikaisen uimahallin hankesuunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian,
 5. nykyaikainen uimahalli -investointi sisällytetään vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan ja
 6. uuden nykyaikaisen uimahallin valmistuttua ja aloitettua toimintansa lakkautetaan Kuusankosken uimahalli sekä tarkastellaan muu jäljelle jäävä uimahalliverkko lautakunnan aiemmin tekemän esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Aiesopimus kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrausjärjestelystä

Kouvolan kaupunki on valmis luopumaan useista omistamistaan kiinteistöistä. Hemsö Suomi Oy on tehnyt kaupungille suuntaa antavan tarjouksen useita kiinteistöjä sisältävästä kiinteistösalkusta.

Lue erillinen tiedote koskien kiinteistöjen myyntiä ja tutustu esityslistan kiinteistöjen myyntiä koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. Hemsö Suomi Oy:n kanssa tehdään aiesopimus, jonka tarkoitus on johtaa kiinteistökauppaan, jossa kaupunki myy selostusosassa esitetyn listauksen mukaiset olemassa olevat sekä rakennettavat rakennukset Hemsö Suomi Oy:lle,
 2. kaupan toteutuessa kaupunki vuokraa rakennusten sijaintikiinteistöt Hemsö Suomi Oy:lle pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla, ja Hemsö Suomi Oy vuokraa rakennusten tilat takaisin kaupungille määräaikaisilla vuokrasopimuksilla Hemsö Suomi Oy:n kanssa neuvotellun vuokrasopimuksen mukaisesti ja
 3. kaupunginhallitus hyväksyy Hemsö Suomi Oy:n kanssa tehtävien vuokrasopimusten selostusosassa esitetyt keskeiset sopimusehdot ja hyväksyy määräaikaisten vuokrasopimuskausien pituudet.

Järjestelyyn liittyvistä maanvuokrasopimuksista päätökset tekee kaupungin toimivaltainen viranomainen.

Aiesopimus ei velvoita lopulliseen myyntipäätökseen, mutta on molemmin puolinen tahtotilan osoitus. Lopullisen myyntipäätöksen tekee valtuusto Due Dillinge -vaiheen päätyttyä.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hakemus rahoituksesta uuden insinööritutkinnon toteuttamiseen

Elintarviketeollisuudella nähdään olevan merkittävä potentiaali Kouvolassa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on valmistellut kokonaan uutta syksyllä 2023 alkavaa insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaa elintarviketekniikan koulutusta Kouvolaan yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on linjannut, että uusia koulutuksia voidaan järjestää, mikäli niille löytyy ulkopuolinen rahoitus. Insinööri (AMK), elintarviketekniikka -tutkintoon johtavan koulutuksen käynnistämisen turvaamiseksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu on käynnistänyt Poliisihallituksen myöntämällä luvalla ulkopuolisen varainkeruun. Tavoitteena on saada järjestettyä rahoitus, joka vastaa laskennallisesti yhden ryhmän koulutuksellista läpivientiä tutkintoon asti.

Ammattikorkeakoulun tarkoituksena on vuoden 2022 aikana käynnistää koulutustarjonnan kokonaistarkastelu, jonka pohjalta voidaan tulevaisuudessa aiempaa suunnitelmallisemmin kohdentaa koulutustarjonta alueiden työ- ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeisiin tutkintoihin.

Tutustu Xamkin uuden insinööritutkinnon rahoitusta koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287,
petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää osaltaan mahdollistaa koulutuksen käynnistämisen syksyllä 2023 ja osallistua koulutuksen toteutukseen neljän vuoden ajan yhteensä 400 000 eurolla alkaen syksystä 2023 sekä päättää uuden koulutuksen rahoitustavasta vuoden 2023 talousarvion ja 2023-2026 taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.4.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kouvolan kaupungin ja Lahti Events Oy:n yhteistyösopimus MotoGP-tapahtumassa 2022

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaan kuuluva Suomen MotoGP™-osakilpailu ajetaan Iitin KymiRingillä 8.-10.7.2022. Kisaviikonlopun kilpailujen kokonaiskävijämääräksi odotetaan yhteensä lähes 100.000 katsojaa. Osakilpailu televisioidaan yli 200 maahan ja median edustajia arvioidaan olevan yli 60 eri maasta. Suomen osakilpailuun odotetaan saapuvan noin 600 median edustajaa. Kesän 2022 MotoGP™-osakilpailu on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja tapahtuman uutuusarvo on korkea.

Osakilpailun oheisohjelmasta, rataosuuksien ympärille rakentuvasta tapahtuma-alueesta sekä tapahtuman myynnistä ja markkinoinnista vastaa Lahti Events Oy yhteistyökumppaneineen. Lahti Events Oy:n ja kaupungin välillä on valmisteltu kumppanuussopimusta MotoGP tapahtumaan liittyen. Sopimus sisältää näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnissa kotimaassa, kansainvälisesti ja itse tapahtumassa sekä kutsuvieraslippupaketit. Viestintä ja VisitKouvolan talousarviossa on varattu määräraha 70.000 € kumppanuussopimusta varten.

Lisäksi ”Paalupaikka – valmistautuminen MotoGP suurtapahtumaan” -hankkeessa on tehty selvitys tilapäisistä majoitus- ja pysäköintimahdollisuuksista, valmisteltu tapahtuman aikaista yritysyhteistyötä ja markkinointia kaupungin elinkeinoelämän tarjoamien palvelujen ja kaupunkikuvan elävöittämiseksi.

Tutustu MotoGP-yhteistyösopimusta koskevaan asiakohtan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:
matkailupäällikkö Raija Sierman, raija.sierman(at)kouvola.fi, p. 020 615 8254 ja
viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Vainio, kirsi.vainio(at)kouvola.fi, p. 020 615 5885.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Lahti Events Oy:n ja kaupungin välisen edellä kuvatun kumppanuussopimuksen ja sen sisältämät markkinointitoimenpiteet.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.4.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun