Kaupunki harkitsee useista kiinteistöistä luopumista

Talvinen kuva Kouvolatalon pihalta. pääovien luona. Luminen suihkulähde etualalla.

Kouvolan kaupunki on valmis luopumaan useista omistamistaan kiinteistöistä. Hemsö Suomi Oy on tehnyt kaupungille suuntaa antavan tarjouksen useita kiinteistöjä sisältävästä kiinteistösalkusta. Kaupunginhallitus käsittelee tarjousta 11.4.2022 kokouksessaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Hemsö Suomi Oy:n kanssa tehdään aiesopimus, jonka tarkoitus on johtaa kiinteistökauppaan. Sopimuksessa esitetään, että kaupunki myy Hemsö Suomelle Eduko Oy:n kampuksen (Utinkatu 85 ja Utinkatu 44- 48) pois lukien oppilasasuntolat, pääpaloaseman, Myllykosken ja Kuusankosken paloasemat, Kouvola-talon, Sarkolan ja Mansikkamäen koulut sekä keskuskeittiön.

Kaupunki allekirjoittaa kaupan yhteydessä kaikkiin kohteisiin pitkät määräaikaiset vuokrasopimukset. Edukon ja paloasemien osalta määräaikaiset vuokrasopimukset on jo allekirjoitettu vuokralaisen kanssa, ja ne siirtyisivät sellaisenaan uudelle omistajalle. Pitkät vuokrasopimukset ovat molempien etu. Vuokralaisen näkökulmasta vuokraa ei voi yllättäen nostaa ja toisaalta ostajalla varmuus pitkästä vuokranmaksusta.

Aiesopimuksen tultua voimaan selvitetään vielä tarkemmin kohteiden kunto, neuvotellaan kauppa- ja vuokrasopimukset, jonka jälkeen tehdään kaupat. Kaupan keskeisiin ehtoihin, eikä hintaan odoteta muutosta tämän prosessin aikana. Aiesopimus ei velvoita lopulliseen sopimukseen, mutta on molemmin puolinen tahtotilan osoitus. Lopullisen päätöksen kiinteistökaupasta tekee Kouvolan kaupunginvaltuusto.

”Hemsön näkökulmasta Kouvola on kiinnostava kumppani, ja olemme valmiit tekemään suuren investoinnin kaupunkiin. Ostamme kohteet pitkäjänteiseen omistukseen ja olemme valmiit kehittämään niitä edelleen. Hemsö on toteuttanut useampia vastaavan kaltaisia järjestelyitä Suomessa ja tarkoitus on jatkossakin vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan kivijalkaa terveellisen, turvallisen ja toiminnallisen palveluverkon merkeissä”, sanoo Hemsön maajohtaja Jarkko Leinonen.


Kiinteistösijoittaminen ei ole kaupungin toimintaa

Kouvolan kaupungin toimitilajohtaja Katja Ahola korostaa, että kyse on kertaluonteisesta myynnistä, eikä tällä hetkellä ole suunnitelmissa myydä muita omassa käytössä olevia rakennuksia.

Hän muistuttaa kuitenkin, että kiinteistösijoittamisen ei pitäisi olla kaupungin toimintaa. Kiinteistöjen myynnillä kaupunki voi luopua tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa ja vapauttaa resursseja omassa käytössä olevien rakennusten ylläpitoon ja huoltoon.

”Myyntisalkussa pitää olla houkuttelevuutta ja hyviä kohteita, jos salkku halutaan saada myydyksi ja tavoitellaan myyntivoittoa. Ehdotetussa myyntisalkussa on tämän vuoksi myös oman toiminnan käytössä olevia kohteita. Markkinatilanne on hyvä kaupan toteuttamiseen”, Katja Ahola painottaa.

Hän näkee kiinteistökaupassa monia positiivisia näkökulmia. Myymällä muiden toimijoiden käytössä olevia kaupungin omistamia rakennuksia, kaupunki ei enää jatkossa kanna taloudellisia ja toiminnallisia vastuita ja riskejä näistä kiinteistöistä. Samoin kohteiden peruskorjausvelvollisuus siirtyisi uudelle omistajalle. Rakennuksien korjausvelka on suuri ja kasvava. Riski käyttäjämuutosten aiheuttamista tyhjistä kiinteistöistä vuokrasopimuksen päättyessä siirtyisi pois kaupungilta. Myös kaupungin lainakannan kasvu jäisi ennakoitua pienemmäksi.

Siirtyminen hyvinvointialueille ensi vuoden alusta, on saanut kunnat pohtimaan rakennuksien omistajuutta. Monet kaupungit ovat myyneet vanhoja ja rakenteilla olevia rakennuksia ja suunnittelevat uusia tiloja yhdessä yhteiskuntasijoittajien kanssa. Erityisesti sote- ja pelastusrakennuksen ja koulutusrakennuksien osalta myynti on vilkasta, sillä vuoden 2026 alusta lähtien kunnat voivat omistaa sote- ja pelastusalan rakennuksia vain yhtiöittämisen kautta.


Lisätiedot:

Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi
Talousjohtaja Hellevi Kunnas puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi

Kaupunki omistaa tiloja tällä hetkellä n. 450 000 m2. Myyntisalkussa on 51 000 m2, joista 19 000 neliöön kaupunki itse jäisi vuokralle. Kaupungin Tilapalvelujen tehtävä on tarjota terveet, turvalliset ja tehokkaat tilat kaupungin omille toiminnoille. Kiinteistöjen omistaminen ei ole itseisarvo, eikä kiinteistösijoittaminen ole kaupunkien ydintoimintaa.

Sivun alkuun