Kanava tunnelilla

veneiden kiinnitys odotuslaiturissa

Entinen puunuittokanava Kimolassa avattiin veneilijöille viime elokuussa kahden vuoden rakennusurakan jälkeen. 7.5.2021 alkavalla veneilykaudella kalliotunnelin läpi pääsee jälleen kulkemaan kuin tukit aikoinaan.

Kun Kouvolaa lähestyy vesiteitse lännestä, kapenee Konnivesi Kimolan länsipäässä uomaksi, ja lopulta edessä aukeaa viivasuora Kimolan kanava. Sulku siintää kaukana horisontissa.

Aikaisemmin reittiä pääsi etenemään vain tukit, mutta vuonna 2018 Kimolan kanavassa alettiin muutostyöt veneliikennettä varten. Pari vuotta kestäneiden töiden aikana kanavaa ruopattiin ja siihen tehtiin veneliikenteen vaatimat eroosiosuojaukset. Käytön aikana, vuodesta 1966 vuoteen 2002, maata oli valunut kanavaan pitkin matkaa.

Kanavalla helpotettiin aikanaan puutavaran uittoa Päijänteeltä Kymijoen varren tehtaisiin. Yli viisi kilometriä pitkä Kimolan uittokanava yhdisti Kymijoen yläjuoksulla olevan Pyhäjärven Konniveteen. Kanavan itäpää oli Kouvolan Kimolassa ja länsipää Iitin Koskenniskassa.

Ainutkertainen elämys läpi pitkän tunnelin

Ennen sulkua on odotuslaituri. Reittiliikenne menee huviveneilijöiden edelle.

Alkuperäisessä kanavassa ei ollut sulkuja. Vedenpinnan tasasi kallionleikkaukseen rakennettu pato, jonka alapuolelle tukkiniput siirrettiin kahdella 30 tonnin nippunosturilla. Padon jälkeen tukit syöksyivät 70 metriä pitkän kalliotunnelin läpi avokanavaan.

Kunnostustöiden yhteydessä nippunosturit purettiin. Tilalle rakennettiin venesulku, jonka sulutuskorkeus on 12 metriä. Sulkuun mahtuu enintään noin 30 metriä pitkä alus.

Kun on veneessä sulun sisällä ja vedenpinta alkaa laskea, tuntuu kuin olisi vajoamassa valtavaan betoniseen kaivoon. Sulkuporttien jyhkeys ja sulun korkeus alkavat paljastua toden teolla.

Kestää lähemmäs kaksikymmentä minuuttia, että vedenpinta on laskeutunut ja sulkuportit siirtyvät hiljalleen sivuun. Edessä aukeaa pimeä tunneli, jonka toisessa päässä kimmeltää vesi. Tunnelin jälkeen kanava jatkuu vielä kolmisen kilometriä, laajenee sitten ruovikoksi ja lopulta Pyhäjärveksi.

Sen toisella puolella alkaa Kymijoki, joka jakautuu Hovinsaaren ympärille. Saaren ohittamisen jälkeen näkyviin tulee Voikkaan Virtakivi, jonka läheisyydessä on vierasvenelaiturit.

Kanavan yli kulkee kaksi uutta siltaa, joiden alikulkukorkeus on 4,8 metriä. Kanavan itäpään jälkeen olevan Kimolanlahden sillan 4 metrin alikulkukorkeus rajoittaa veneen kokoa.

Kanavan myötä Kouvolaan pääsee Pielavedeltä asti, 400 kilometrin päästä. Vesiyhteys kulkee sieltä Vesijärven, Päijänteen ja Ruotsalaisen kautta Konnivedelle ja edelleen Kimolaan.

Kimolan kanava numeroina

  • Sulutuskorkeus 12 m
  • Venesulun pituus 35 ja leveys 8 m
  • Uittotunneli 70 m
  • Kanavan kokonaispituus 5500 m

Uudistetut Virtakiven ja Hirvelän satamat

Virtakiven laivalaituri ottaa vastaan Kimolan kanavan kautta Päijänteeltä tulevat risteilyalukset ja tarjoaa pysäköintipaikkoja väliaikaiseen rantautumiseen. Laivalaituri toimii myös huoltolaiturina, jossa on pilssi- ja septivesien keräämiseen imulaite sekä vesi- ja sähköpiste.

Alueella on tulentekopaikka, vessa ja jätteiden keräyspiste. Parin sadan metrin päässä on idyllinen Virtakiven Saunan kesäkahvila palveluineen.

Hieman ennen vierasvenesatamaa Hirvelässä on täyden palvelun kotisatama, jossa veneiden lasku ja nosto on mahdollista turvallisesti veneluiskaa tai 30 metriä pitkää betonirakenteista huoltolaituria hyödyntäen.

Molemmissa satamissa on myös venepaikkoja kausivuokrausta varten, Hirvelässä myös talvisäilytyspaikkoja.

Lisätietoa

Kimolan kanava – Kouvolan kaupunki
Kimolan kanava avautui veneilijöille alkukesällä 2020. | VisitKouvola

Sivun alkuun