Energiansäästötoimilla saatu miljoonan säästöt

Kouvolan kaupungin energiansäästötoimilla on saatu hieman yli miljoonan euron säästöt viime vuoden loppuun mennessä. Joulukuussa kaupungin sähkönkulutus laski -14,2% ja kaukolämmön kulutus -16,9% viime vuoden joulukuuhun verrattuna. Useissa kaupungin kohteissa on siirrytty maakaasusta muihin lämmitysmuotoihin. Tämä näkyy peräti -19,1% vähenemänä maakaasun kulutuksessa viime vuoteen verrattuna

Kaupungin energiansäästötoimet ovat kohdistuneet kaikille kaupungin toimialoille. Tähän asti tehdyillä toimenpiteillä on säästetty  n. 7 682 MWh. Euroissa säästö on lähes 1 100 000 €. Omaa toimintaa pitkäjänteisesti parantamalla on käännetty usean kiinteistön energiankulutus laskusuuntaan. Tilatehokkuudesta, lämpötilojen alentamisesta ja valaistuksesta saatava energiansäästö on alkanut realisoitua. Laajemmat palvelujen sulut ovat toteutuneet vasta osin.

– Kaupunginhallituksen asettamasta tavoitteesta ollaan silti jäljessä. Siksi on erittäin tärkeää, että säästötoimia jatketaan koko vuoden ja kaupungin kaikki yksiköt osallistuvat energiansäästöön, korostaa toimitilajohtaja Katja Ahola.

Säästötoimenpiteet ovat jonkin verran eläneet syksyn aikana. Esimerkiksi uusien vastaanottokeskuksien perustamiset ovat lisänneet energiakulutusta, mutta toisaalta tuoneet ulkoisia vuokratuloja kaupungille. Kevään aikana säästöjen määrä kasvaa, kun tehtyjen toimenpiteiden hyödyt realisoituvat.

Lisätietoja:
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi


Kouvolan kaupungin energiankokonaiskulutus vuonna 2021 ollut noin 129 000 MWh. Kulutusta seurataan n. 80 merkittävimmän rakennuksen osalta reaaliaikaisesti. Niistä saadaan kulutustiedot sähkön, kaukolämmön ja kaasun osalta. Kaukolämmön ja maakaasun kulutus normeerataan eli huomioidaan säävaihtelu eri vuosina. Katuvalaistukset eivät kuulu seurannan piiriin.
Kaupunginhallituksen asettama energiansäästötavoite on kolme miljoonaa euroa, joka  tarkoittaa 20 prosentin leikkausta energian vuosikulutukseen.

Lisätietoa aiheesta löytyy kaupungin nettisivujen energiansäästön ja sähköpulaan varautumisen sivulta

Kaupunki on mukana Motivan kampanjassa Astetta Alemmas. Kampanjasivustolta saa hyviä vinkkejä energiansäästöön.

Varautumiseen liittyvää tietoa löytyy 72tuntia viranomaissivustolta 72tuntia.fi
sekä kaupungin verkkosivuilta kouvola.fi/turvallisuus.

Bongaa energiasyöppö:

Käynnissä on myös Bongaa energiasyöppö -kampanja kuntalaisille ja henkilöstölle. Energiansäästövinkkejä kaupungin kohteissa voi edelleen antaa tästä linkistä.

Sivun alkuun