Energiansäästötoimet purevat – energiankulutus on kääntynyt laskuun

Kouvolan kaupunki on toteuttanut lukuisia energiansäästötoimia vastatakseen energian räjähdysmäiseen hinnannousuun. Tehdyt toimenpiteet ovat alkaneet tuottaa tulosta, ja kaupungin energian kulutus on kääntynyt laskuun.

Syyskuussa kaupungin sähkön kulutus edellisvuoteen verrattuna vähentyi 11%, kaukolämmön 16% ja maakaasun 11%. Lokakuussa vastaavat luvut olivat: sähkön kulutus -13%, kaukolämpö -18% ja maakaasu -6%. Tehtyjen energiasäästötoimenpiteiden säästö euroina on nyt runsaat 470 000 €.

Kaupungin energiankulutusta seurataan n. 80 merkittävimmän rakennuksen osalta reaaliaikaisesti. Niistä saadaan kulutustiedot sähkön, kaukolämmön ja kaasun osalta. Kaukolämmön ja maakaasun kulutus normeerataan eli huomioidaan säävaihtelu eri vuosina. Katuvalaistukset eivät kuulu seurannan piiriin.

”Vaikka merkittäviä energiasäästötoimenpiteitä on tehty, edelleen pitää löytää lisää säästökeinoja. Pehmeiden keinojen käyttöä tulemme todennäköisesti jatkamaan läpi ensi vuoden.”, sanoo toimitilajohtaja Katja Ahola.

Toimenpiteitä tehty kaikilla toimialoilla

Kaupungin energiansäästötoimet ovat kohdistuneet kaikille kaupungin toimialoille. Omaa toimintaa pitkäjänteisesti parantamalla on käännetty usean kiinteistön energiankulutus laskusuuntaan.

Talotekniikan henkilöstön lisäresursointi on tuonut mahdollisuuksia säätää ja seurata muun muassa sisälämpötiloja ja ilmanvaihtoa. Lähes 130 kiinteistöä on käyty läpi syksyn aikana, ja saatu energiakulutusta pienenemään. Henkilöstön koulutukseen kiinteistöosaamisessa on panostettu erityisesti liikuntapalveluissa, jossa kiinteistöhoitajan ammattitutkinon suoritti peräti yhdeksän henkilöä. Kiinteistöpalvelujen henkilöstölle on suunnattu täsmäkoulutuksia automaatio-osaamiseen.

Tilatehokkuudesta, lämpötilojen alentamisesta ja valaistuksesta saatava energiansäästö on alkanut realisoitua. Laajemmat palvelujen sulut ovat toteutuneet vasta osin.

Kaikki kaupungin toteuttamat energiansäästötoimet on koottu kaupungin verkkosivuille.

Kouvolan kaupungin energiankokonaiskulutus vuonna 2021 ollut noin 129 000 MWh. Kaupunginhallituksen asettama energiansäästötavoite on kolme miljoonaa euroa, joka  tarkoittaa 20 prosentin leikkausta energian vuosikulutukseen. Syksyn 2022 aikana tehdyillä ja tulossa olevilla toimenpiteillä arvioidaan pystyttävän säästämään maksimissaan 1,2 miljoonaa euroa. Kevään 2023 osalta säästöjen määrä kasvaa toimenpiteiden tehotessa.

Lisätietoja:

Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Energiansäästöjä tarvitaan
Kaupunki on mukana Motivan kampanjassa Astetta Alemmas. Kampanjasivustolta saa hyviä vinkkejä energiansäästöön.

Varautumiseen liittyvää tietoa löytyy 72tuntia viranomaissivustolta 72tuntia.fi
sekä kaupungin verkkosivuilta kouvola.fi/turvallisuus.

Bongaa energiasyöppö:

Käynnissä on myös Bongaa energiasyöppö -kampanja kuntalaisille ja henkilöstölle. Energiansäästövinkkejä kaupungin kohteissa voi edelleen antaa tästä linkistä.

Sivun alkuun