Joukkoliikenteen tyytyväisyyskyselyn tulokset 2019

Keskimääräisessä tyytyväisyydessä joukkoliikennepalveluihin ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Samaan aikaan matkustajamäärät kohosivat vuonna 2019 noin 5 % edeltävästä vuodesta.

Kouvolan kaupunki selvittää vuosittain joukkoliikenteen käyttäjien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin. Viime joulukuussa järjestettyyn kyselyyn vastasi 488 kouvolalaista nettikyselyssä tai paperilomakkeella. Kiitämme vastaajia aktiivisuudesta! Vuotta 2020 koskeva kysely järjestetään taas vuoden lopulla.

Keskimääräisessä tyytyväisyydessä joukkoliikennepalveluihin ei ole tapahtunut vastaajien keskuudessa merkittävää muutosta edellisvuosiin verrattuna. Erilaisten joukkoliikennettä koskevien osa-alueiden arvioinnissa arvosanaksi annettiin keskimäärin 3,2 asteikolla 1-5. Kysymysten sisällössä on ollut eri vuosien välillä pieniä eroavaisuuksia. Nyt ensimmäistä kertaa tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin kokonaisuutena mitattiin myös omalla kysymyksellään, johon vastaajat antoivat keskimäärin arvosanan 2,8 asteikolla 1-5.

Avoimia vastauksia annettiin 337 kappaletta ja jokainen vastaus on käyty läpi. Ylivoimaisesti eniten vastauksissa kommentoitiin aiempien vuosien tapaan aikatauluja ja reittejä, joita koskeva palaute liittyi esimerkiksi aikataulujen sopimattomuuteen kulkemistarpeisiin. Erityisesti toivottiin enemmän vuorotarjontaa ja parannuksia vaihtoyhteyksiin. Lisäksi palautetta annettiin koskien esimerkiksi matkalippuja ja niiden hinnoittelua, kuljettajia ja asiakaspalvelua sekä pysäkkejä.

Tiiviin koonnin kyselyn tuloksista voit käydä lukemassa tästä (pdf).

Moniin kyselyssä esille nousseisiin kehittämiskohteisiin ollaan tarttumassa tulevien vuosien aikana. Esimerkiksi linjaston uudistaminen ja matkustajainformaation parantaminen ovat tulossa uuden joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman 2020-2025 myötä tehtäviksi lähivuosina. Kehittämissuunnitelmaan voit tutustua tarkemmin tästä.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kohonneet vuodesta 2018 vuoteen 2019 hieman vajaan 5 %. Vuonna 2019 joukkoliikenteen busseissa ja palvelulinjoilla kirjattiin rekisteröityjä nousuja 1,28 miljoonaa, kun vuonna 2018 nousuja oli 1,22 miljoonaa. Vuonna 2020 tavoitellaan 1,3 miljoonaa nousua.

Ajankohtaiset tiedot Kouvolan joukkoliikenteestä löytyvät osoitteesta www.kouvolanbussit.fi sekä Facebookista www.facebook.com/kouvolanbussit. Reitit ja aikataulut löytyvät kätevästi reittioppaasta kouvola.digitransit.fi.

Lisätietoja:

Joukkoliikennekoordinaattori Juulia Hyvärinen, 020 615 9077

joukkoliikenne(at)kouvola.fi

Sivun alkuun