Asukkailta kaivataan ideoita Valkealan liikuntapuiston kehittämiseen

Tulevaisuudessa Valkealan liikuntapuisto on yksi kaupungin aktiivipuistoista, joissa kaikenikäiset voivat liikkua monipuolisesti myös maksutta. Asukkailta kyselyn kautta saatu tieto auttaa kehittämään liikuntapaikkoja sekä virkistysalueita asukaslähtöisesti ja kestävästi.

Kouvolan kaupunki kysyy lokakuussa asukkaiden mielipiteitä Valkealan liikuntapuiston ja sen lähialueiden nykytilasta sekä ideoita alueen kehittämiseen. 

Kyselyalue käsittää Valkealan Harjunmäen sekä Likolammen ympäristöineen sekä Valkealatalon, jäähallin ja urheilukentän alueen. Kyselyyn pääsee vastaamaan Kouvolan kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.kouvola.fi/kyselyt. 

Kehittämissuunnitelma valmistuu keväällä 

Kyselytuloksia hyödynnetään myöhemmin laadittavassa alueen kehittämissuunnitelmassa sekä pienemmissä parantamistoimenpiteissä, joita alueella tehdään. Kehittämissuunnitelma pyritään laatimaan vuoden 2022 aikana. Se palvelee sekä asemakaavoitusta, kulkureittien suunnittelua, että liikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä.

Valkealan liikuntapuistosta on tarkoitus kehittää aktiivipuistomallin mukainen monipuolinen matalan kynnyksen alue, jossa on mahdollista liikkua koko perheen voimin myös maksutta ja tilaa varaamatta. Vastaavanlainen ulkoliikuntaa tukeva aktiivipuisto on suunniteltu jo Kuusankoskelle ja sellainen on tavoitteena kehittää Valkealan lisäksi myös Inkeroinen-Anjalan, Jaalan ja Kouvolan keskustan urheilualueista.

Lisätietoja

Kyselyt – Kouvolan kaupunki

Aktiivipuistot – Kouvolan kaupunki

Kysely ja kaavoitus: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi, 020 615 7404 

Aktiivipuistomalli ja liikuntapalvelut: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi, 020 615 8228