Maastoliikennelupa on lupa, jonka tarvitset moottoriajoneuvoilla tapahtuvien kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai jääpeitteisellä vesialueella.

Luvan voit hakea kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta.

Et tarvitse lupaa, jos toiminta järjestetään

  • moottoriurheiluradalla, jolla on ympäristölupa
  • tai alueella, joka on asemakaavassa merkitty tätä varten.

Hae lupa myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos

  • tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Voit hakea lupaa vapaamuotoisella hakemuksella, johon liität maanomistajan/vesialueen omistajan kirjallisen suostumuksen. Maastossa tai vesialueella pidettäville kilpailuille tarvitaan usein myös meluilmoitus.

Lupahakemuksen käsittely ei maksa mitään.

Päivitetty 9.9.2020