Tee meluilmoitus aina tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos oletat melun tai tärinän olevan erityisen häiritsevää. Melu voi aiheutua esimerkiksi rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta.

Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Aina meluilmoitusta ei tarvita. Meluilmoitusta ei pääsääntöisesti vaadita esimerkiksi näistä:

  • enintään 10 päivää kestävä rakentamiseen liittyvä toiminta, esim. paalutus tai hiekkapuhallus (louhinnasta ja murskauksesta ilmoitus kuitenkin vaaditaan)
  • yksipäiväiset pienet ulkoilmakonsertit ja tapahtumat (moottoriurheilutapahtumista ilmoitus kuitenkin vaaditaan)
  • ilotulitukset
  • sirkusesitykset

Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä toiminnasta, jolle on myönnetty ympäristölupa. Jos näiden aiheuttama melu tai tärinä arvioidaan erityisen häiritseväksi, voidaan meluilmoitus kuitenkin vaatia. Tarkempia tietoja ja vaatimuksia löydät Kouvolan ympäristönsuojelumääräyksistä (pdf, 975 kt).

Meluilmoituksen käsittelystä peritään Kouvolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (pdf, 93 kt) mukainen maksu.

Meluilmoituksen palautus

Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut
PL 85 / Torikatu 10
45101 Kouvola

kirjaamo(at)kouvola.fi

Jos toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, tee ilmoitus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ely-keskus.fi).

Päivitetty 17.8.2021