Tee meluilmoitus aina tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos oletat melun tai tärinän olevan erityisen häiritsevää. Melu voi aiheutua esimerkiksi rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta.

Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Aina meluilmoitusta ei tarvita. Meluilmoitusta ei pääsääntöisesti vaadita esimerkiksi näistä:

  • tavanomainen rakennus- tai purkutyö, korjaus tai kunnossapito arkisin ma-pe klo 7-18 välillä
  • enintään 15 päivää kestävä rakentamiseen liittyvä meluava toiminta, esim. louhinta, paalutus tai hiekkapuhallus, joka tehdään arkisin päiväsaikaan (maa-ainesten ottoon liittyvästä louhinnasta ja murskauksesta ilmoitus kuitenkin vaaditaan)
  • kertaluonteiset ulkoilmakonsertit ja tapahtumat, kellonajoista riippuen yksi-kolmipäiväiset (moottoriurheilutapahtumista ilmoitus kuitenkin vaaditaan)
  • ilotulitukset
  • sirkusesitykset

Jos näiden aiheuttama melu tai tärinä arvioidaan tai todetaan erityisen häiritseväksi, voidaan meluilmoitus kuitenkin vaatia.

Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä toiminnasta, jolle on myönnetty ympäristölupa tai muu lakiin perustuva hyväksyntä. Tarkempia tietoja ja vaatimuksia löydät Kouvolan ympäristönsuojelumääräyksistä (pdf, 6 Mt).

Meluilmoituksen käsittelystä peritään Kouvolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (pdf, 233 kt) mukainen maksu.

Meluilmoituksen palautus

Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut
PL 85 / Torikatu 10
45101 Kouvola

kirjaamo(at)kouvola.fi

Jos toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, tee ilmoitus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ely-keskus.fi).

Päivitetty 16.2.2024

Sivun alkuun