Jos otat maasta maa-ainesta, tarvitset maa-ainesluvan. Lupaa voit hakea Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaostolta.

Maa-ainesluvan hakemiseen sekä yhteisluvan (maa-aines- ja ympäristölupa) hakemiseen on saatavilla lomakkeet ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi). Yhteislupahakemuksessa täytyy esittää sekä maa-aines- että ympäristöluvan hakemisessa vaaditut asiat.

Hakemuksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukainen maksu.

Kotitarveottoon ei tarvitse yleensä lupaa. Jos kotitarveoton määrä kuitenkin on yli 500 kiintokuutiometriä, tee siitä ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kerro ilmoituksessa ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus. Ilmoitukseen on liitettävä kartta. Ilmoituksen käsittely ei maksa mitään.

Lisää tietoa maa-ainesasioista ja ohjeita luvan hakemiseen löydät Maa-ainesten otto -sivulta.

Päivitetty 1.12.2023

Sivun alkuun