Jos otat maasta maa-ainesta, tarvitset maa-ainesluvan. Lupaa voit hakea Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta.

Yhteisluvan (maa-aines- ja ympäristölupa) hakemiselle ei ole saatavilla omaa lomaketta. Yhteislupahakemuksessa täytyy esittää sekä maa-aines- että ympäristölupahakemuslomakkeissa vaaditut asiat.

Hakemuksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukainen maksu.

Kotitarveottoon ei tarvitse yleensä lupaa. Jos kotitarveoton määrä on kuitenkin yli 500 kiintokuutiometriä, tee siitä ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kerro ilmoituksessa ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus. Ilmoitukseen on liitettävä kartta. Ilmoituksen käsittely ei maksa mitään.

Lisää tietoa maa-ainesasioista ja ohjeita luvan hakemiseen löydät Maa-ainesten otto -sivulta.

Päivitetty 9.9.2020