Kymenlaakso on siirtynyt koronavirusepidemiassa perustasolle 9.6.2021.

Alueella ei ole käytössä kokoontumisrajoituksia. Yleisötapahtumien järjestämisessä on otettava huomioon kuitenkin tartuntatautilain pykälän 58c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset, joiden mukaan mm. asiakkaille

  • on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin,
  • asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja
  • asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan.

Tietyn mittaisia turvavälejä ei vaadita.

Kymsote ohjeistaa laatimaan tapahtumista kirjallisen suunnitelman siitä,
millä tavalla koronaturvallisuuteen liittyvät asiat on huomioitu kyseisessä
tapahtumassa sen luonteen ja tilojen käytön suhteen. Samojen tilojen saman tyyppisissä tapahtumissa voidaan hyödyntää yhtä suunnitelmaa.

50–500 hengen tapahtumat: Suunnitelma pyydetään laatimaan ennakkoon
mutta sitä ei tarvitse lähettää Kymsoten tartuntatautien ja infektioiden
torjuntayksikköön.
Yli 500 hengen tapahtumat: Suunnitelma pyydetään toimittamaan hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä Kymsoten tartuntatautien ja infektioiden torjuntayksikköön.

Tarkemmat ohjeet suunnitelman laatimisesta ja lähettämisestä löytyvät
Kymsoten internetsivuilta.

Koronatilanteen lisäksi tapahtumajärjestäjien tulee huomioida myös muut
tapahtuman edellyttämät turvallisuusilmoitukset ja -suunnitelmat, jotka löydät ”Ohjeita tapahtuman järjestäjälle” -oppaasta (pdf, 2 Mt).

Kouvolan kaupunki edellyttää, että kaupungin tiloissa ja alueilla
järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan voimassa olevia
koronaturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Ohjeiden ja
määräysten yksityiskohtainen soveltaminen on aina tapahtuman tai
tilaisuuden järjestäjän vastuulla.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin aiheesta löytyy aluehallintoviraston
verkkosivuilta
.

Jos tarvitset apua tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluun, ota yhteyttä Turvallisuuspäällikkö Johanna Tauriainen, Kouvolan kaupunki
johanna.tauriainen@kouvola.fi, puh. 020 615 9019

Päivitetty 2.1.2023

Sivun alkuun