Luonto ja ympäristö

Summanjoen kunnostushanke

Summanjoen kunnostushankkeessa käynnistetään joen valuma-alueella ennallistamisia ja kunnostuksia, jotta sen ekologinen tila saataisiin hyvälle tasolle.

Haja-asutusalueiden jätevesivalvonta jatkuu Jaalan pohjoispuolella

Kouvolan ympäristönsuojelu jatkaa haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien valvontaa Jaalan pohjoispuolella. Valvonnalla pyritään varmistamaan, että ranta- ja pohjavesialueen jätevesiasiat ovat asianmukaisesti hoidettuja ja vastaavat voimassa olevia määräyksiä.

Lapinsalmen silta Repoveden kansallispuistossa pyritään avaamaan kesäkuun aikana

Metsähallituksen tiedote 4.4.2024.
Silta on ollut suljettuna tammikuun puolivälistä, sillä selvitysten perusteella kova tuuli saattaa aiheuttaa siltaan vaurioita eikä sillan turvallisuudesta voitu olla täysin varmoja. Arvioidun aikataulun mukaan silta saadaan avattua käyttöön kesäkuun aikana, mutta muutokset ovat yhä mahdollisia. Ketunlossi tulee retkeilijöiden käyttöön, kun jäät ovat lähteneet ja keli mahdollistaa lossin käyttämisen.

Siisti Siti kannustaa yhteisiin siivoustalkoisiin tänäkin keväänä

Ylen Miljoona roskapussia -kampanja jatkaa huhtikuussa koko Suomen yhteisiä siivoustalkoita. Viime vuonna kampanjassa kerättiin yli 210 000 pussillista roskaa. Tänä vuonna pottia on tarkoitus kasvattaa reilusti, ja samalla kisata leikkimielisesti kuntien välillä isoimmasta roskasaaliista. Kouvolan kaupunki ja Siisti Siti on mukana kampanjassa, joka alkaa 15. huhtikuuta ja huipentuu maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta.

Kaupungin viljelypalstat varattavissa verkkopalvelussa

Aikaisemmin palstan vuokranneet viljelijät voivat varata järjestelmässä omat palstansa helmikuun loppuun mennessä. Uusilla viljelijöillä on varausoikeus vapaana oleviin palstoihin maaliskuusta 2024 alkaen.

Lapinsalmen silta Repoveden kansallispuistossa suljetaan toistaiseksi

Metsähallituksen Luontopalvelut sulkee Lapinsalmen sillan toistaiseksi retkeilijöiden käytöstä. Selvitysten perusteella kova tuuli saattaa aiheuttaa siltaan vaurioita, eikä sillan turvallisuudesta voida tällä hetkellä olla täysin varmoja. Silta on suljettuna toistaiseksi, kunnes kantavia rakenteita saadaan vahvistettua.

Biojäteneuvontaa Kouvolassa 8.-10. tammikuuta

Kymenlaakson Jäte Oy:n jäteneuvonta jalkautuu 8.-10. tammikuuta Kouvolaan vastaamaan asukkaiden kysymyksiin isojen taajamien omakoti- ja paritaloille tulevasta biojätteiden keräysvelvollisuudesta ja vaihtoehdoista sen hoitamiseksi.

Sivun alkuun