Poikkeamispäätös, 286-5-5012-27, Utinkatu 11

22.12.2021 annetaan seuraava poikkeamispäätös:

Kaupunginarkkitehti 20.12.2021 § 53, 286-5-5012-27, Utinkatu11.

Poikkeamispäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Kouvolan kaupungintalossa, os. Torikatu 10, 45100 Kouvola, lisätietojen antajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana aikavälillä 21.12.2021-04.01.2022 klo 9-15.

Tekniikka ja ympäristö -toimiala

Sivun alkuun